©

Termorenowacja

iQ-Therm - intelligentny system termoizolacji wewnętrznej od firmy Remmers

Izolacja wewnętrzna zmienia termiczne i higroskopijne reakcje istniejącej konstrukcji. Oprócz problemu kondensacji należy również wziąć pod uwagę zmianę zachowania konstrukcji podczas schnięcia.

Izolacja wewnętrzna ścian zewnętrznych ma szczególny wpływ na fizyczne zachowanie konstrukcji budynku. Przy doborze właściwego materiału izolacyjnego o odpowiednich wymiarach należy w szczególności uwzględnić dyfuzję pary wodnej, ewentualną penetrację wilgoci oraz spowodowany izolacją wewnętrzną ograniczony potencjał schnięcia po wystawieniu ścian zewnętrznych na działanie deszczu.

Elementy budowlane o ograniczonej ruchomości, takie jak powierzchnie konstrukcji szachulcowych lub okładziny ścienne o niejednorodnym przekroju, wymagają ze względu na różne właściwości fizyczne budynku szczególnie dobrze dobranych systemów izolacji wewnętrznej. Zasadniczo istnieje dla konstrukcji szachulcowych ryzyko zaizolowania i wynikającego z tego utrudnienia wysychania całego elementu budynku.

Izolacja wewnętrzna jest alternatywą lub uzupełnieniem dla późniejszej izolacji zewnętrznej lub rdzeniowej. Podczas gdy w tych systemach ściany nośne znajdują się po ciepłej stronie izolacji, w przypadku izolacji wewnętrznych należy zawsze brać pod uwagę możliwość czy też ryzyko kondensacji.

Poniżej przedstawiamy Państwu terminy, związki przyczynowe i inne interesujące fakty z zakresu planowania, wymiarowania i konstruowania budynków. Życzymy przyjemnej lektury!

Systemy renowacji energetycznej

Liczba znalezionych produktów 16
 

Widok:

Nr art. 0401

Specjalistyczny tynk wg. instrukcji WTA, magazynujący szkodliwe sole, przeznaczony do stosowania na zasolonych murach

Nr art. 0225

Zaprawa klejowa w systemie iQ-Therm

Nr art. 0241

Aktywna kapilarnie płyta ze sztywnej pianki poliuretanowej do renowacji antypleśniowej

Nr art. 0246

Wewnętrzna płyta termoizolacyjna systemu iQ-Therm, w kształcie klina

Nr art. 0239

Płyta termoizolacyjna do ościeży stosowana w systemie iQ-Therm

Nr art. 0230

Szpachlówka zbrojona i cienkowarstwowa

Nr art. 0237

Odporna na zmywanie, bezrozpuszczalnikowa, nie zawierająca plastyfikatorów mineralna farba do ścian wewnętrznych - składnik systemu iQ-Therm

Nr art. 2854

Zaprawa klejowa na bazie gliny

Nr art. 0252

Nr art. 0228

Tynk regulujący klimat wnętrz

Nr art. 0236

Siatka zbrojąca z włókna szklanego

Nr art. 4275

Narożnik z siatki PCV

Nr art. 0232

Szpachlówka powierzchniowa i tynk drobnoziarnisty

Nr art. 0233

Szpachlówka drobnoziarnista

Nr art. 0242

Aktywna kapilarnie płyta z pianki sztywnej PUR do wykonywania silnie izolujących termicznie, dyfuzyjnych izolacji wewnętrznych z kapilarnym transportem wilgoci

Nr art. 0243

Aktywna kapilarnie płyta ze sztywnej pianki poliuretanowej do wykonywania wysoce termoizolacyjnych, zdolnych do dyfuzji systemów termoizolacji wewnętrznej, umożliwiających kapilarny transport wilgoci