• Color LA Fill

  Nr art. 056010

  Color LA Fill

  Wypełniająca, "prawdziwa" farba oparta na żywicy silikonowej

  Kolor: biały | 0560

  Kolor: biały | 0560

  Wybierz kolor
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Spoiwo emulsja żywicy silikonowej
  Gęstość (20 °C) 1,50 g/cm³
  Odczyn pH około 8,5
  Pigmenty światłotrwałe pigmenty tlenkowe, odporne na alkalia
  Lepkość około 4000 mPa∙s

  W stanie przereagowanym

  W stanie przereagowanym

  Stopień połysku mat o charakterze mineralnym
  Współczynnik nasiąkliwości (DIN 52617) w ≤ 0,1 kg/(m² ∙ h0,5)
  Przepuszczalniość pary wodnej (DIN 52615) sd ≤ 0,05 m

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
  • Porowate, mineralne materiały budowlane
  • Na nośne powłoki krzemianowe, silikonowe oraz matowe - dyspersyjne.
  • Na tynki z żywic syntetycznych
  • Do powierzchni o zróżnicowanej szorstkości i na których występują rysy włoskowate
  • Jako międzywarstwa pod Siliconharzfarbe LA

  Właściwości

  • produkt wodny
  • Wzmocniony włóknami
  • Materiał hydrofobowy: w ≤ 0,1 kg/(m² h ∙ 0,5)
  • Wysoka przepuszczalność pary wodnej sd ≤ 0,05 m
  • Nie utrudnia reakcji karbonatyzacji
  • Nie generuje dużych naprężeń
  • Mat o charakterze mineralnym
  • Drobnopiaszczysta, szorstka struktura
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Nośne, suche, czyste, wolne od pyłów i rys (za wyjątkiem rys włosowatych)

    Nie może zawierać szkodliwych soli

   • Przygotowania

    Nośne podłoża mineralne należy zagruntować środkiemPrimer H.

    Piaszczące, podłoża o trwałej przyczepności zagruntować środkiem Primer HF lub Primer Hydro HF.

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 5 °C maks. 25 °C
   • malowanie pędzlem/wałkiem szpachlowanie / natrysk airmix/airless
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +25 °C.

   • Materiał starannie rozmieszać.

    Powierzchnię pokryć materiałem, używając odpowiedniego narzędzia.

    Materiał do wyrównania struktury należy aplikować w tym samym cyklu roboczym.

    Czas oczekiwania przed nałożeniem kolejnych warstw: co najmniej 24 godziny.

  • Wskazówki wykonawcze
   • Sąsiadujące elementy budowlane i materiały, które nie mają wejść w kontakt z produktem, należy zabezpieczyć poprzez zastosowanie odpowiednich środków.

    Na powierzchniach sąsiadujących ze sobą należy stosować wyłącznie materiał pochodzący z jednej partii produkcyjnej.

    Intensywne barwy, np. żółta, czerwona, mogą z uwagi na pigmentację wykazywać niewielką zdolność krycia. W razie potrzeby nałożyć kolejną warstwę.

    Powierzchnie świeżo po zabiegu należy chronić przed ulewnym deszczem, wiatrem, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz powstawaniem kondensatu.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • malowanie pędzlem/wałkiem szpachlowanie / natrysk airmix/airless
   • pędzel, ławkowiec, wałek malarski typu "jagnięca skórka", szpachla, kielnia ze stali nierdzewnej i urządzenie natryskowe typu airless

   • Narzędzia - świeżo po użyciu - należy myć wodą.

    Rozpryski należy na świeżo zmywać wodą

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej  12 mies.

  • Zużycie
   • Łączne zużycie 0,3 kg - 0,5 kg Total / m²
   • około 0,3 - 0,5 kg/m²

   • Zużycie może się wahać zależnie od właściwości podłoża.

    Dokładne zapotrzebowanie należy określić wykonując odpowiednio dużą powierzchnię próbną.

  • Wskazówki ogólne
   • Należy brać pod uwagę aktualne regulacje i wymogi prawne, a odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów wymagają oddzielnych ustaleń.

    Zarówno na etapie projektowania jak i wbudowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.

    Zawsze wykonywać powierzchnie próbne!

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

  Możliwe produkty systemowe

  Narzędzia, akcesoria i sprzęt ochrony osobistej