• NHL Levell Historic

  Nr art. 049125

  NHL Levell Historic

  Tynk spodni na bazie NHL 5

  Kolor: szary | 0491
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Wytrzymałość na zginanie (po 28 dniach) 1,5 N/mm²
  Reakcja na ogień klasa A1
  Wytrzymałość na ściskanie po 28 dobach około 5,0 N/mm²
  Największe ziarno około 3,15 mm
  Grubość warstwy Single layer 10 - 20 mm
  Zapotrzebowanie wody około 12,7 %, co odpowiada proporcji 3,2 l / 25 kg

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
  • Tynk spodni do napraw, renowacji i rekonstrukcji starych elewacji budynków, obiektów zabytkowych i pomników.
  • Do przygotowywania i wyrównywania podłoży

  Właściwości

  • Materiał nie zawiera cementu
  • Proces twardnienia przebiega przy niskich naprężeniach
  • Niski moduł Younga
  • Reguluje wilgotność i klimat
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Nośne, czyste i wolne od pyłu.

   • Przygotowania

    Podłoże: chłonne i o niskiej wytrzymałości

    Nanieść produkt jako warstwę sczepną, pokrywając > 50 % powierzchni.

     

    Podłoże: mało nasiąkliwe

    Produkt nanieść jako szpachlówkę drapaną (warstwę kontaktową).

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 5 °C maks. 25 °C
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +30 °C.

   • Układanie pojedynczymi warstwami

    Produkt nakładać za pomocą odpowiednich narzędzi.

    Grubość pojedynczej warstwy 10 - 20 mm

     

    Układanie dwuwarstwowe

    Grubość pojedynczej warstwy 10 - 20 mm

    Za pomocą grzebienia tynkarskiego nadać pierwszej warstwie chropowatość.

    Drugą warstwę nakładać po wystarczającym wyschnięciu pierwszej

    Powierzchnię ściągnąć za pomocą aluminiowej łaty do tynków.

    Przed nałożeniem kolejnej warstwy tynku po związaniu poprzedniej ponownie nadać jej chropowatość poprzez uszorstnienie grzebieniem tynkarskim w kierunku poziomym.

     

  • Wskazówki wykonawcze
   • Zaprawy, która zaczęła wiązać, nie wolno ponownie urabiać ani poprzez dodanie wody, ani poprzez dodanie świeżej zaprawy.

    W przypadku krytycznych podłoży (bardzo nierównych i/lub jamistych) zalecamy wbudowanie tkaniny zbrojącej w jednej trzeciej grubości warstwy tynku renowacyjnego.

    W narożnikach otworów budowli należy wbudować dodatkowe zbrojenie przekątne.

    Powierzchnie pokryte świeżą zaprawą należy przez co najmniej 4 dni chronić przed zbyt szybkim wyschnięciem, mrozem i deszczem.

    Rysy włoskowate/skurczowe nie są brane pod uwagę i nie mogą być uznawane za usterkę, ponieważ nie obniżają technicznej wartości materiału.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • Mieszadło Collomix® KR HF 140 (4294), kielnia do tynku drobnoziarnistego -FLEXIS ONE- (4233), paca stalowa (4004), szczotka

   • Mieszalnik, paca dio tynku drobnoziarnistego

    Narzędzia - świeżo po użyciu - należy myć wodą.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed wilgocią
   • Okres przechowywania 9 mies.
   • W suchym miejscu, w nienaruszonych opakowaniach produkt można przechowywać przez ok. 9 miesięcy.

  • Zużycie
   • 1,9 kg / mm gr. warstwy / m²
   • około 1,9 kg/m²/mm

   • Dokładne zapotrzebowanie należy określić wykonując odpowiednio dużą powierzchnię próbną.

  • Wskazówki ogólne
   • Woda zarobowa musi mieć jakość wody pitnej.

    Produkt może zawierać śladowe ilości pirytu (siarczku żelaza).

    Nie stosować na podłożach zawierających gips!

    Parametry produktów oznaczono w warunkach laboratoryjnych, w temp. 20°C i przy wilgotności względnej powietrza (w.w.p.) = 65%.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

  Możliwe produkty systemowe

  Narzędzia, akcesoria i sprzęt ochrony osobistej