• Silikat Grundierung D

  Nr art. 062405

  Silikat Grundierung D

  Mineralna powłoka gruntująca o działaniu hydrofobizującymi wzmacniającym

  Wariant
  0624 | Silikat Grundierung D
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Wygląd bezbarwny płyn
  Gęstość (20 °C) 1,1 kg/l
  Zawartość ciał stałych 9
  Odczyn pH ok. 12
  Nośnik Wasser
  Lepkość 13 s we kubku DIN 4
  Zawartość substancji czynnej ok. 25 %

  W stanie przereagowanym

  W stanie przereagowanym

  Odporność na alkalia spełniona
  Odporność na UV bardzo dobra
  Współczynnik nasiąkliwości (DIN 52617) < 0,1 kg/m²h0,5
  Przepuszczalność pary wodnej > 90 %

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań zewnętrznych
  • Do porowatych, mineralnych materiałów budowlanych, takich jak cegła, piaskowiec, cegła wapienno-piaskowa czy tynki mineralne
  • Kredujące powłoki mineralne

  Właściwości

  • produkt wodny
  • Wyrównuje nasiąkliwość
  • Działa wzmacniająco
  • Produkt działa krzemionkująco na podłoże
  • Materiał odporny na alkalia
  • Mineralny charakter
  • Produkt na bazie wody
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Suche, czyste, wolne od pyłu i rys (za wyjątkiem rys włoskowatych)

    Nie może zawierać szkodliwych soli

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 5 °C maks. 30 °C
   • malowanie pędzlem/wałkiem/ natrysk niskociśnieniowy/spryskiwanie
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min.
    +5 °C do maks. +30 °C.

   • Przed użyciem wstrząsnąć.

    Materiał równomiernie rozprowadzić pędzlem, wałkiem lub natryskowo.

    W razie potrzeby proces powtórzyć.

  • Wskazówki wykonawcze
   • Unikać nadmiaru materiału na powierzchni.

    Należy unikać wybłyszczenia powierzchni

    Nie nadaje się do kolorowego klinkieru, cegieł oraz do uzupełniającego gruntowania już raz zagruntowanych materiałów.

    Nie stosować na podłożach z kamienia naturalnego, zawierających żelazo i mangan

    Sąsiadujące elementy budowlane i materiały, które nie mają wejść w kontakt z produktem, należy zabezpieczyć poprzez zastosowanie odpowiednich środków.

    Wady konstrukcyjne, takie jak rysy, spękane spoiny, wadliwe połączenia, wilgoć podciągana od podłoża muszą być wcześniej usunięte.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • malowanie pędzlem/wałkiem/ natrysk niskociśnieniowy/spryskiwanie
   • Niskociśnieniowe urządzania natryskowe, wałek z runa owczego, ławkowiec.

   • Narzędzia natychmiast po użyciu umyć wodą.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej  12 mies.

  • Zużycie
   • Łączne zużycie 200 ml - 300 ml Total / m²
   • Zależnie od porowatości, na jedną warstwę: 0,2 - 0,3 l/m²

   • Dokładne zapotrzebowanie należy określić wykonując odpowiednio dużą powierzchnię próbną.

  • Wskazówki ogólne
   • Należy brać pod uwagę aktualne regulacje i wymogi prawne, a odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów wymagają oddzielnych ustaleń.

    Należy uwzględnić aktualne przepisy.

    Zarówno na etapie projektowania jak i wbudowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.

    Zawsze wykonywać powierzchnie próbne!

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

  Możliwe produkty systemowe