• Silikatfestiger
  • Silikatfestiger

  Nr art. 107230

  Primer Hydro S F

  Mineralna powłoka gruntująca o silnym działaniu wzmacniającym

  Wariant
  1072 | Primer Hydro S F
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Wygląd bezbarwny
  Gęstość (20 °C) około 1,15 g/cm³
  Zawartość ciał stałych około 27%
  Odczyn pH Approx. 11.5
  Nośnik woda

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
  • Wzmocnienie strukturalne mineralnych materiałów budowlanych pod kolejnymi warstwami tynku

  Właściwości

  • produkt wodny
  • Działa wzmacniająco
  • Produkt działa krzemionkująco na podłoże
  • Produkt na bazie wody
  • Materiał odporny na alkalia
  • Mineralny charakter
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Nośne, suche, czyste, wolne od pyłów i rys (za wyjątkiem rys włosowatych)

    Nie może zawierać szkodliwych soli

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 5 °C maks. 25 °C
   • iniekcja ciśnieniowa
   • malowanie pędzlem/wałkiem/ natrysk niskociśnieniowy/spryskiwanie
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od +5 °C do +25 °C

   • Przed użyciem wstrząsnąć.

    Materiał równomiernie rozprowadzić pędzlem, wałkiem lub natryskowo.

    W razie potrzeby proces powtórzyć.

  • Wskazówki wykonawcze
   • Unikać nadmiaru materiału na powierzchni.

    Należy unikać wybłyszczenia powierzchni

    Wady konstrukcyjne, takie jak rysy, spękane spoiny, wadliwe połączenia, wilgoć podciągana od podłoża muszą być wcześniej usunięte.

    Sąsiadujące elementy budowlane i materiały, które nie mają wejść w kontakt z produktem, należy zabezpieczyć poprzez zastosowanie odpowiednich środków.

   • Suszenie

    1 do 6 godzin w zależności od ilości nakładanego materiału, materiału budowlanego i warunków otoczenia.

    Wyższe temperatury z zasady powodują skrócenie, niższe - wydłużenie podanych czasów.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • iniekcja ciśnieniowa
   • malowanie pędzlem/wałkiem/ natrysk niskociśnieniowy/spryskiwanie
   • Opryskiwacz niskociśnieniowy, wałki typu "baranek", pędzel malarski.
    Narzędzia należy czyścić wodą natychmiast po użyciu.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • Okres przechowywania 24 mies.
   • W zamkniętych oryginalnych opakowaniach, niezmieszane i nienarażone na działanie mrozu - co najmniej  24  miesiące.

  • Zużycie
   • a) Wzmacnianie powierzchni przez nasączanie: ok. 0,5 – 1,0 kg/m²
    b) Wtłaczanie: Ca. 30 – 50 kg/m³ muru

   • Dokładne zapotrzebowanie należy określić wykonując odpowiednio dużą powierzchnię próbną.

  • Wskazówki ogólne
   • Nie nadaje się do stosowania na powierzchniach, które pozostają widoczne, np. na odsłoniętym murze.

    Zarówno na etapie projektowania jak i wbudowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.

    Należy uwzględnić aktualne przepisy.

    Należy brać pod uwagę aktualne regulacje i wymogi prawne, a odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów wymagają oddzielnych ustaleń.

    Zawsze wykonywać powierzchnie próbne!

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

  Narzędzia, akcesoria i sprzęt ochrony osobistej