• TCW Levell

  Nr art. 5002530

  TCW Levell

  Lekki, cementowo-wapienny tynk podkładowy i wierzchni, przeznaczony do stosowania ręcznego i maszynowego - CS II

  Kolor: TCW Levell | 050025
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Reakcja na ogień Klasa A1
  Wytrzymałość na ściskanie po 28 dobach Kat. CS II
  Gęstość objętościowa świeżej zaprawy ok. 1,55 g/cm3
  Nasiąkliwość kapilarna Kat. Wc 0
  Uziarnienie do 1 mm
  Grubość warstwy tynku 5-25 mm
  Przewodność cieplna (λ 10 dry) mat :< 0,45W/mxK/≤1300kg/m3
  Przepuszczalność pary wodnej DIN 53122 (wartość średnia) μ ≤ 35

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
  • Do wykonywania tradycyjnych wielowarstwowych wypraw tynkarskich.
  • Do wykonywania tynków podkładowych pod tynki szlachetne.
  • Do wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, także w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności względnej (łazienki, natryski, sauny, itp.)
  • Podłoża mogą stanowić ściany i stropy z betonu, z materiałów ceramicznych (cegły, materiały poryzowane), wapienno-piaskowych (krzemianowych - pełnych i drążonych) oraz wykonane z betonu lekkiego (beton komórkowy, gazobeton, beton na kruszywie lekkim) itp.

  Właściwości

  • Wodoodporność
  • Mrozoodporność
  • Elastyczność
  • Wysoka wydajność
  • Drobnoziarnistość
  • Produkt zawiera perlit
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Zaleca się rozpoczęcie tynkowania po zakończeniu osiadania, obkurczeniu i wyschnięciu ścian lub innych elementów betonowych, tj. po co najmniej 2-3 miesiącach w przypadku ścian murowanych i po co najmniej 4-6 miesiącach w przypadku ścian i elementów betonowych. Podłoża pod tynk powinny być trwałe, sztywne, stabilne wymiarowo, równe, aby uniknąć miejscowego nakładania tynku zbyt grubą warstwą. Tynkowane powierzchnie powinny być wolne od kurzu, sadzy, tłuszczu, smaru, smarów, środków antyadhezyjnych, farb, nadwyżek zaprawy itp. Nasiąkliwe podłoża powinny być odpowiednio zabezpieczone w celu zmniejszenia ich chłonności, np. poprzez zwilżanie wodą lub gruntowanie.
    W przypadku podłoży o nieregularnej nasiąkliwości wody (np. gazobeton lub beton komórkowy) zaleca się zwilżanie ich wodą w zależności od potrzeb przed nałożeniem obrzutki cementowej i tynkowaniem. Gładkie podłoża betonowe należy zagruntować odpowiednim podkładem (np. Remmers Quartz Primer / art. nr 2810) z dodatkiem kwarcu lub nałożyć obrzutkę cementową (np. Remmers SP Prep /art. nr 0400).
    Podłoża ceramiczne przygotować poprzez wykonanie obrzutki cementowej (np. z Remmers SP Prep /art. 0400/). Niepewne, piaszczące lub kredujące podłoża muszą zostać usunięte.
    W każdym przypadku zaleca się sprawdzenie rodzaju podłoża i dobór najlepszego sposobu jego przygotowania przed nałożeniem tynku.
    Po zakończeniu działań przygotowawczych, przed tynkowaniem należy wyznaczyć lico tynku.
    Tynk można nakładać po stwardnieniu i utwardzeniu obrzutki (ok. 24-48 godzin). W przypadku murowania zaleca się, aby murowane elementy były czyste i nieprzemarznięte. W obrębie jednej kondygnacji zaleca się murować z elementów tego samego rodzaju, jednakowej odmiany i klasy.

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 5 °C maks. 25 °C
   • układanie zaprawy / szpachlowanie / nakładanie kielnią
   • czas zdatności do obróbki 3 godz.
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +25 °C.

   • Zaprawę nanosić równomiernie na całą tynkowaną powierzchnię i wyrównać za pomocą łaty tynkarskiej.
    W przypadku tynkowania jednowarstwowego (5-25 mm) ostateczne szpachlowanie (wygładzenie pacą plastikową, metalową lub filcową) należy wykonać po rozpoczęciu twardnienia (na zagruntowanych podłożach po ok. 2 h, a na szpachlówce drapanej po ok. 1,5 h).
    Jeżeli powierzchnia jest bardzo nierówna i spękana, to tynk należy nałożyć w dwóch warstwach, aby uniknąć dużych różnic jego grubości, które mogą prowadzić do zarysowań i rozluźnień. W przypadku stosowania zaprawy wielowarstwowej kolejną warstwę należy nanieść po tym, gdy poprzednia zwiąże i w celu zwiększenia przyczepności zostanie uszorstniona.

  • Wskazówki wykonawcze
   • Stwardniałego bądź znajdującego się w stadium wiązania materiału nie należy ponownie zarabiać dodając wodę lub świeży materiał.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • układanie zaprawy / szpachlowanie / nakładanie kielnią
   • Agregat tynkarski, paca, kielnia, plastikowa, metalowa lub filcowa łata tynkarska

   • Narzędzia natychmiast po użyciu umyć wodą.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Przechowywać w suchym miejscu, chronić przed wilgocią / opakowanie zamykać
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • W nienaruszonych workach, w miejscu suchym i chłodnym produkt można składować przez co najmniej 12 miesięcy.

  • Zużycie
   • ok. 12,5 kg/m² na cm grubości warstwy

  • Wskazówki ogólne
   • Otynkowane pomieszczenia powinny być wentylowane, ale zabezpieczone przed przeciągami lub zbyt szybkim wysychaniem w wyniku nasłonecznienia lub działania ogrzewania. W razie potrzeby tynk należy od czasu do czasu zwilżać czystą wodą. Podczas pracy na zewnątrz zaleca się stosowanie odpowiednich osłon (siatek rusztowaniowych) w celu ograniczenia wpływu czynników zewnętrznych. Zewnętrzna powierzchnia tynku powinna być wolna od widocznych spękań, rysy włoskowate są nieistotne i nie są uznawane za wady, ponieważ nie wpływają na wartość techniczną tynku. W czasie prowadzenia prac i na etapie wysychania chronić przed mrozem, opadami, zbyt wysoką temperaturą i silnym wiatrem. W razie zbyt szybkiego wysychania zaprawy wymurowany element należy zwilżać.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.