• Induline LW-717 Grey-Protect

  Nr art. 164168

  Induline LW-717 Grey-Protect

  Wodna, szara lazura do drewna stosowanego na zewnątrz

  Kolor: kolor niestandardowy | 1641

  Kolor: kolor niestandardowy | 1641

  Wybierz kolor
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Gęstość (20 °C) około 1,03 g/cm³
  Zapach charakterystyczny
  Lepkość (czas wypływu) w s (20° C, DIN 4) około 18 w temp. 20 °C

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań zewnętrznych
  • do elementów o ograniczonej stabilności wymiarowej
  • do elementów niestabilnych wymiarowo
  • produkt przeznaczony wyłącznie dla użytkowników profesjonalnych
  • Do drewna stosowanego na zewnątrz
  • Drewno iglaste
  • Do drewnianych elementów budowlanych stabilnych wymiarowo w ograniczonym zakresie, jak np. profile drewniane, elementy elewacyjne
  • Do niestabilnych wymiarowo drewnianych elementów budowlanych, jak np. płoty, konstrukcje szachulcowe, wiaty samochodowe, deskowania

  Właściwości

  • produkt wodny
  • Naturalne szare barwy - do drewna stosowanego na otwartej przestrzeni
  • Bardzo naturalny wygląd na drewnie ze struktura
  • Nie wymaga pielęgnacji: na skutek procesów naturalnego zwietrzania następuje równomierny proces przejścia z szarości lazury w szarość naturalną.
  • Wyrównanie barwy między obszarami podlegającymi zwietrzaniu i nienarażonymi na nie
  • Produkt na bazie wody: nie wydziela uciążliwego zapachu, do mycia narzędzi wystarczy woda
  • Wykazuje doskonałą przyczepność (także na mokro)
  • Dobra odporność na blokowanie
  • Pozwala drewnu oddychać
  • Zawiera substancję zabezpieczającą powłokę przed uszkodzeniem mikrobiologicznym
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Podłoże musi być czyste, wolne od pyłu, tłuszczu oraz innych substancji zmniejszających przyczepność. Ponadto należy je prawidłowo przygotować.

    Drewniane elementy budowlane stabilne wymiarowo w ograniczonym zakresie i niestabilne wymiarowo: maksymalna dopuszczalna wilgotność drewna wynosi 18%.

   • Przygotowania

    Ewentualnie stosowane nieodporne gatunki drewna należy uprzednio zaimpregnować środkiem ochrony drewna* (* Środki ochrony drewna wymagają zachowania zasad bezpieczeństwa.
    Przed ich użyciem należy zawsze przeczytać etykietę produktu i informacje na jego temat!).

    Gniazda żywicy usunąć.

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 10 °C maks. 30 °C
   • Wymieszać przed użyciem
   • Materiał starannie rozmieszać, mieszać także podczas stosowania i po przerwach w pracy.

    Malowanie pędzlem lub natrysk.

    Przemysłowa produkcja seryjna (wakumat, maszyna do malowania desek)

    Naruszone opakowanie należy starannie zamykać, a zawartość zużyć w możliwie krótkim czasie.

  • Wskazówki wykonawcze
   • czas schnięcia / dalsza obróbka po upływie 12 godz.
   • Poprzez wykonanie powierzchni próbnych należy sprawdzić kompatybilność, przyczepność do podłoża i kolor.

    Przed nałożeniem powłoki na technicznie modyfikowane drewno i materiały drewnopochodne należy przeprowadzić powlekanie próbne i test przydatności do danego obszaru zastosowania.

    W przypadku gatunków drewna o dużej zawartości żywicy moż dochodzić do naruszania powłoki

   • Suszenie

    Do sztaplowania nadaje się po 12 godzinach schnięcia.
    (wartości sprawdzone w praktyce w temp. 20 °C i 65 % w.w.p.)

    Do sztaplowania po suszeniu wymuszonym: zależnie od urządzenia około 20 minut / przed opakowaniem element musi zostać schłodzony do temp. < 25°C.

    Niskie temperatury, słaba wentylacja i wysoka wilgotność powietrza powodują wydłużenie procesu schnięcia.

   • Rozcieńczanie

    Produkt dostarczany jest w stanie gotowym do zastosowania

  • Narzędzia/czyszczenie
   • Ławkowiec, urządzenia btypu airless / airmix, aircoat, wakumat, maszny do malowania desek

   • GR_F4_1

    Narzędzia natychmiast po użyciu umyć wodą lub środkiem Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat.

    Brudną ciecz usunąć zgodnie z przepisami.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej  12 mies.

  • Zużycie
   • ok. 80 ml - 120 ml / m² na jedną warstwę
   • 80 - 120 ml/m² na jedną warstwę

  • Wskazówki ogólne
   • Ze względu na podstawową orientację produktu do przemysłowej produkcji seryjnej (VACUMAT®), podczas ręcznego nakładania materiału mogą wystąpić odchylenia kolorystyczne. Odcień barwy na odpowiednim podłożu należy sprawdzić poprzez naniesienie próbek przy użyciu odpowiedniej metody aplikacji. Więcej informacji można uzyskać w Serwisie Technicznym Remmers.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.