Steel rolls©

Ochrona posadzek

Profesjonalne i trwałe systemy powłok posadzkowych do zastosowań przemysłowych i prywatnych

Systemy posadzkowe - perfekcyjne rozwiązania do każdego rodzaju zastosowania

Po dokładnej analizie właściwości istniejącego podłoża można wybrać i nanieść odpowiedni system powłok. Rodzaje powłok sięgają od prostych zamknięć po powłoki zasypywane i systemy przewodzące. Specjalne detale, takie jak połączenia cokołów, stawiają konstrukcji systemu szczególne wymagania.

Wymagania stawiane systemom posadzek przemysłowych, np. w przemyśle motoryzacyjnym i maszynowym, są różnorodne. Na pierwszym miejscu stawiana jest często odporność mechaniczna, a równocześnie wymagana jest szybka i ekonomiczna przemysłowa powłoka posadzkowa.

Różnorodność wariantów wielopoziomowych parkingów i garaży podziemnych jest duża. Spektrum możliwości sięga od mniejszych garaży podziemnych dla domów jednorodzinnych po ogromne, połączone wielopoziomowe parkingi na lotniskach i w centrach handlowych.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, miejsca pracy i obszary zagrożone poślizgiem muszą posiadać na posadzkach powierzchnię antypoślizgową. Środki zmniejszające tarcie, takie jak olej, woda i pył, stanowią wysokie ryzyko dla osób biorących udział w procesie produkcji. Remmers oferuje odpowiednie profile powierzchni do tego celu - od gładkich po teksturowane.

W wielu miejscach posadzki przemysłowe muszą posiadać właściwości przewodzące. Te specjalne powłoki chronią elektroniczne systemy i komponenty przed zakłóceniami elektrycznymi i zapobiegają powstawaniu iskier. Systemy Remmers stanowią idealny punkt wyjścia do swobodnej, wolnej od napięć pracy w bardzo wrażliwych obszarach.

Podłoga powinna wytrzymać nie tylko wilgoć podciąganą, ale również wysokie obciążenia. Wodorozcieńczalne żywice epoksydowe Remmers są ekonomicznym i ekologicznym rozwiązaniem tego problemu i od dziesięcioleci z powodzeniem stosowane są do pokrywania posadzek na poziomie styku z gruntem.

Firma Remmers oferuje szeroką gamę rozwiązań dla niskoemisyjnych i sprawdzonych systemów AgBB do pomieszczeń dziennego pobytu ludzi. Zewnętrzne dopuszczenia i wiele innych klasyfikacji, np. w odniesieniu do DGNB i LEED, w zakresie odpowiedzialnego korzystania z zasobów naturalnych pokazują, że filozofia firmy Remmers to nie tylko hasło "zrównoważony rozwój", ale także jego rzeczywiste stosowanie!

Nowoczesne rolnictwo jest profesjonalne technicznie i zorientowane na koszty. Dlatego potrzebne są produkty do stałej, bezpiecznej ochrony miejsc pracy, magazynów i centrów przeładunkowych. Czy to tucz trzody chlewnej, bydła czy też hodowla drobiu, uprawa zbóż, produkcja mleka czy bioenergii - zawsze mamy dla Państwa optymalne rozwiązanie. Z pewnością!

©

Zamknięcia pełnią w posaqdzkach lekko i średnio obciążanych rolę ochronną i stanowią niedrogą alternatywę o grubości warstwy do 0,5 mm.

Właściwości:

 • niezawodna ochrona (np. przed słabymi kwasami)
 • odwzorowywanie struktury podłoża
 • ekonomiczne rozwiązanie

Obszar stosowania:

 • posadzki lekko i średnio obciążane
 • strefy produkcyjne i magazynowe

©

Powłoki samorozlewne mogą wyrównywać niewielkie nierówności podłoża. Materiał jest równomiernie rozprowadzany i dalej rozlewa się sam, tworząc gładką powierzchnię. Nakładana jest warstwa o grubości do 3,0 mm. W zależności od systemu konieczne może być wykonanie podcięć kotwiących zgodnie z danymi w instrukcji technicznej.

Właściwości:

 • samorozlewność
 • pigmentacja
 • średnia odporność chemiczna i wytrzymałość mechaniczna
 • zdolność wyrównywania niewielkich nierówności podłoża

Obszar stosowania:

 • miejsca wymagające zapewnienia antypoślizgowości, w których nie występują substancje zwiększające poślizg
 • miejsca występowania obciążeń dynamicznych

©

Warstwa zasypywana składa się z rozlewnej warstwy bazowej, którą do wysycenia zasypuje się twardym materiałem (np. piaskiem kwarcowym lub twardym ziarnem). Po utwardzeniu usuwa się niezwiązany nadmiar i nakłada się warstwę utrwalającą. Grubość warstwy może wynosić od 1,5 do 9,0 mm. W zależności od systemu konieczne może być wykonanie podcięć kotwiących zgodnie z danymi w instrukcji technicznej.

Właściwości:

 • wysoka wytrzymałość mechaniczna i odporność termiczna - zależnie od systemu
 • bezpieczna, antypoślizgowa powierzchnia
 • indywidualne dostosowwywanie parametrów

Obszar stosowania:

 • miejsca trwale obciążone wilgocią (mokre)
 • miejsca obróbki metali
 • przemysł spożywczy

©

Powłoka zaprawy ma najniższy udział spoiw i precyzyjnie dopasowaną linię przesiewu spoiwa. Mieszankę zaprawy rozprowadza się raklą, a następnie wygładza kielnią. Grubość warstwy wynosi co najmniej 4,0 mm. W zależności od systemu konieczne może być wykonanie podcięć kotwiących zgodnie z danymi w instrukcji technicznej.

Właściwości:

 • bardzo wysoka wytrzymałość mechaniczna
 • zdolność wyrównywania większych nierówności
 • właściwości antypoślizgowe
 • zdatność do stosowania na pochyłościach

Obszar stosowania:

 • miejsca, w których wymagana jest antypoślizgowość
 • miejsca, w których njie jest wymagane wypieranie cieczy

Posadzkowa lista kontrolna

Za pomocą tej listy kontrolnej można łatwo sporządzać profile wymagań odnoszące się do systemów posadzkowych, przewidzianych do zastosowania w danym miejscu.

Posadzki żywiczne

Liczba znalezionych produktów 89
 

Widok:

Nr art. 559006

Powłoka ochronna mostkująca rysy

Nr art. 636103

Przezroczysta żywica gruntująca i zaprawowa

Nr art. 090506

Przezroczysta żywica epoksydowa uniwersalnego stosowania

Nr art. 093611

Powłoka do szybkiego gruntowania matowo wilgotnych podłoży

Nr art. 091611

Tolerująca wszystkie podłoża, przezroczysta żywica epoksydowa

Nr art. 607906

Bardzo szybko reagująca, przezroczysta żywica epoksydowa

Nr art. 698111

Pigmentowana powłoka

Nr art. 680211

Powłoka twardoplastyczna

Nr art. 667411

Powłoka dekoracyjna

Nr art. 455102

Samoprzylepna taśma miedziana

Nr art. 667111

Żywica epoksydowa na bazie wodnej, do tworzenia warstw przewodzących

Nr art. 697626

Powłoka przewodząca ładunki elektryczne