• Ceramix 07

  Nr art. 665625

  Ceramix 07

  Barwiony piasek kwarcowy

  Kolor: terra | 6656

  Kolor: terra | 6656

  Wybierz kolor
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Postać stała
  Uziarnienie około 0,3 - 0,8 mm
  Gęstość uziarnienia 2,65 g/cm³

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • Piasek do systemów posadzkowych Remmers

  Właściwości

  • Wielobarwny
  • Nie zawiera pirytu
  • Pokryty powłoką PUR
  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed wilgocią
   • Pod warunkiem przechowywania w suchym miejscu okres przechowywania jest nieograniczony.

  • Zużycie
   • Zależnie od zastosowania

  • Przykłady zastosowań
   • Materiał do zasypywania

    Materiał nanieść równimiernie, z nadmiarem - do całkowitego zasypania świeżej powłoki Remmers.

    Po stwardnieniu powłoki niezwiązany nadmiar kruszywa należy usunąć.

    około 4 - 6 kg/m², wliczając nadmiar

  • Wskazówki ogólne
   • W przypadku stosowania różnych partii produktu mogą wystąpić niewielkie różnice w kolorze.

    Nie jest możliwe dopasowanie kolorystyczne do obszarów, które już zostały ułożone.

    Przy różnych wielkościach ziarna, te same odcienie kolorów nieuchronnie różnią się od siebie.

    Dalsze wskazówki na temat obróbki i pielęgnacji wymienionych produktów zawarto w odnoszących się do nich aktualnych instrukcjach technicznych, jak również w wytycznych firmy Remmers dotyczących układania systemów.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Produkt przeznaczony wyłącznie dla profesjonalnych użytkowników!

    Bliższe informacje na temat transportu, przechowywania i sposobu obchodzenia się z produktem, a także na temat utylizacji i ochrony środowiska zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki produktu.

  Możliwe produkty systemowe