• Crete ACC

  Nr art. 654269

  Crete ACC

  Akcelerator systemu Crete

  Wariant
  6542 | Crete ACC
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  1K Dostawa

  Gęstość (20 °C) 0,96 g/cm³
  Lepkość (20 °C) 600 mPa s

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  Właściwości

  • Łatwe dozowanie
  • Przyspiesza twardnienia systemu Crete
  • Sposób stosowania
   • Warunki stosowania

    Temperatury otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od +8 °C do +20 °C.
    Mechaniczną wytrzymałość powłoka osiąga po 3 dniach, pełną odporność po 8 dniach.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem
   • Okres przechowywania 9 mies.
   • W nieotwartym oryginalnym opakowaniu w chłodnym, suchym miejscu, chronionym przed chroniony przed mrozem materiał można przechowywać przez co najmniej 9 miesięcy.

  • Zużycie
   • patrz tabela w rozdziale "Przykłady zastosowań"

  • Przykłady zastosowań

   • Crete TF 60
    Zastosowanie
    Temperatura (°C)
    Ilość kat. (g)
    Czas obróbki (min)
    Możliwość chodzenia/nakładanie kolejnych warstw (godz.)
    Odporność na wodę (godz.)
    Podkład/ zamknięcie
    8
    200
    10
    4
    5

    13
    150
    10
    4
    5

    20
    100
    10
    4
    5

    Podany czas obróbki obejmuje kolcowanie, obróbkę i w razie potrzeby posypkę. Podane ilości katalizatora odnoszą się do standardowej jednostki opakowaniowej Crete TF 60 o masie 10 kg.

    Crete SL 80
    Zastosowanie
    Temperatura (°C)
    Ilość kat. (g)
    Czas obróbki (min)
    Możliwość chodzenia/nakładanie kolejnych warstw (godz.)
    Posypka
    8
    150
    8
    6:00
    13
    75
    8
    7:30
    20
    50
    12
    7:30
    Podany czas obróbki obejmuje kolcowanie, obróbkę i w razie potrzeby posypkę. Podane ilości katalizatora odnoszą się do standardowej jednostki opakowaniowej Crete SL 80 o masie 20 kg.

    Crete BL 120
    Zastosowanie
    Temperatura (°C)
    Ilość kat. (g)
    Czas obróbki (min)
    Możliwość chodzenia/nakładanie kolejnych warstw (godz.)
    Zaprawa wylewana
    8
    150
    10
    6:30
    13
    75
    8
    7
    20
    50
    6
    7:30
    Posypka
    8
    100
    8
    8
    13
    75
    8
    6:30
    20
    50
    6
    7
    Podany czas obróbki obejmuje kolcowanie, obróbkę i w razie potrzeby posypkę. Podane ilości kat. odnoszą się do standardowej jednostki opako0waniowej Crete BL 120 o wadze 26 kg.

  • Wskazówki ogólne
   • O ile nie podano inaczej, wszystkie powyższe wartości i zużycia zostały określone w warunkach laboratoryjnych. Podczas obróbki na miejscu mogą wystąpić nieznaczne odchylenia wartości.

    Zastosowanie akceleratora powoduje skrócenie czasu pracy. W zależności od użytej ilości mogą wystąpić na powierzchni ślady po kielni lub szpachli.

    Na sąsiadujących powierzchniach stosować tylko materiał o tej samej zawartości akceleratora.

    Dalsze informacje na temat przetwarzania, budowania systemu i pielęgnacji wymienionych produktów można znaleźć w odpowiednich aktualnych Instrukcjach Technicznych, Instrukcjach Wykonawczych i Zaleceniach Systemowych firmy Remmers.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.