• Metalufloor

  Nr art. 688083

  Metalufloor

  Pasta pigmentowa

  Kolor: marrone | 6880

  Kolor: marrone | 6880

  Wybierz kolor
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • Składnik systemu Remmers Metalufloor

  Właściwości

  • Pakowana w ilościach dostosowanych do 10-kilogramowych opakowań spoiwa
  • Posadzka z niepowtarzalnym efektem
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Podłoże musi być nośne, stabilne wymiarowo, mocne, oczyszczone z luźnych części, pyłów, olejów, smarów, ścieru gumowego i innych substancji zmniejszających przyczepność.

   • Przygotowania

    Podłoże należy obowiązkowo przygotować za pomocą Epoxy Primer PF New w kolorze srebrnoszarym.

  • Sposób stosowania
   • Temp. materiału, otoczenia i podłoża co najmniej +15 °C i maks. +25 °C
   • kielnia zębata / listwa zębata
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +15 °C do maks. +25 °C.

   • Wyższe temperatury z zasady powodują skrócenie, niższe - wydłużenie podanych czasów.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • kielnia zębata / listwa zębata
   • 2,5 mm paca Remmers z regulacją grubości warstwy, paca zębata (ZL 55), mieszarka

   • Bliższe informacje zawarte są w katalogu narzędziowym Remmers.

    Narzędzia i ewentualne zabrudzenia należy natychmiast, w stanie świeżym, czyścić rozcieńczalnikiem V 101.

    Podczas czyszczenia należy zważać na zachowanie odpowiednich warunków bezpieczeństwa.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem
   • Okres przechowywania 24 mies.
   • W zamkniętych oryginalnych opakowaniach, niezmieszane i nienarażone na działanie mrozu - co najmniej  24  miesiące.

  • Zużycie
   • 3 % wagowe w przeliczeniu na spoiwo

  • Przykłady zastosowań
   • Powłoka

    Materiał nanieść na przygotowaną powierzchnię i rozprowadzić za pomocą pacy ząbkowanej (listwa 55) lub pacy z regulacją grubości warstwy (2,5 mm).

    Zużycie należy kontrolować i przez cały czas aplikacji.

    Gdy powłoka przez krótki czas się odleży, należy ją wykończyć za pomocą pacy stalowej.

    Moment wygładzania jest czynnikiem decydującym o efekcie końcowym (tworzenie smug). Należy go przestrzegać przez cały czas ukłądania posadzki.

    Powierzchnię należy utrwalić (zamknąć) za pomocą odpowiednich produktów Remmers.

    co najmniej 2,7 - maks. 3,0 kg/m² gotowej mieszanki

  • Wskazówki ogólne
   • Wszystkie wyżej wymienione wartości i zużycia określono w warunkach laboratoryjnych (20 °C) na standardowych odcieniach. Wartości uzyskane podczas stosowania na placu budowy mogą się nieznacznie różnić od podanych w instrukcji technicznej.

    Efekt końcowy w znaczącym stopniu zależy od obróbki rzemieślniczej oraz warunków panujących na placu budowy.

    Każda posadzka ma w związku z tym unikalny charakter i nie da się jej powielić.

    Powierzchnię należy utrwalić (zamknąć) za pomocą odpowiednich produktów Remmers.

    Naprawy powierzchni oraz dobudowywanie dalszych odcinków do istniejących już powłok prowadzą do powstania widocznych miejsc łączenia

    Mechaniczne obciążenia ścierające prowadzą do powstania śladów ścierania na powierzchni powłoki.

    Powłoka wytrzymuje jazdę pojazdami na gumowych kołach. Nie nadaje się do stosowania w miejscach, w których odbywa się ruch pojazdów na kołach poliamidowych i metalowych oraz w których występują punktowe obciążenia dynamiczne.

    W przypadku posadzek w pomieszczeniach biurowych zaleca się stosowania mat poliwęglanowych.

    Realizacja w warunkach placu budowy i sposób realizacji rzemieślniczej mogą się różnić od efektu uzyskanego na próbkach wzorcowych!

    Dalsze wskazówki na temat obróbki i pielęgnacji wymienionych produktów zawarto w odnoszących się do nich aktualnych instrukcjach technicznych, jak również w wytycznych firmy Remmers dotyczących układania systemów.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Produkt przeznaczony wyłącznie dla profesjonalnych użytkowników!

    Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i stosowania oraz na temat usuwania i ochrony środowiska znajdują się w aktualnej karcie charakterystyki produktu.