• ACC H

  Nr art. 129583

  ACC H

  Wariant
  1295 | ACC H
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  Właściwości

  • Łatwe dozowanie
  • Produkt nie zawiera rozpuszczalników
  • Przyspiesza proces utwardzania
  • Sposób stosowania
   • Wyższe temperatury z zasady powodują skrócenie, niższe - wydłużenie podanych czasów.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej  12 mies.

  • Wskazówki ogólne
   • Wszystkie wyżej wymienione wartości i zużycia określono w warunkach laboratoryjnych (20 °C) na standardowych odcieniach. Wartości uzyskane podczas stosowania na placu budowy mogą się nieznacznie różnić od podanych w instrukcji technicznej.

    Użycie akceleratora skraca czas przetwarzania. W zależności od użytej ilości mogą wystąpić problemy z przyczepnością, uderzenia kielnią lub ślady kolców na powierzchni.

    Ma to negatywny wpływ na właściwości takie jak odporność udarowa, mostkowanie pęknięć, stabilność UV i wczesna odporność na wodę.

    Na powierzchniach sąsiadujących należy używać tylko materiału z takim samym udziałem akceleratora, aby wykluczyć lekkie różnice koloru.

    Przyspieszenie działania innych systemów żywic epoksydowych nie jest możliwe, ponieważ nie można wykluczyć ich niezgodności systemowej.

    Dalsze wskazówki na temat obróbki i pielęgnacji wymienionych produktów zawarto w odnoszących się do nich aktualnych instrukcjach technicznych, jak również w wytycznych firmy Remmers dotyczących układania systemów.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Produkt przeznaczony wyłącznie dla profesjonalnych użytkowników!

    Bliższe informacje na temat transportu, przechowywania i sposobu obchodzenia się z produktem, a także na temat utylizacji i ochrony środowiska zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki produktu.