• Glimmer GHL 3/0

  Nr art. 674203

  Glimmer GHL 3/0

  Materiał mineralny do zasypywania powłok posadzkowych

  Wariant
  6742 | Glimmer GHL 3/0
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Postać płatki
  Uziarnienie do około 3 mm
  Gęstość uziarnienia 0,15 - 0,25 g/cm³

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • Materiał do wykonywania dekoracyjnych posadzek Remmers

  Właściwości

  • Nadaje powierzchni strukturę
  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed wilgocią
   • Pod warunkiem przechowywania w suchym miejscu okres przechowywania jest nieograniczony.

  • Zużycie
   • Zależnie od zastosowania

  • Przykłady zastosowań
   • Materiał do zasypywania

    Aby wykonać ukierunkowaną posypkę, powełokę z oferty Remmers należy równomiernie posypać, gdy jest ona jeszcze świeża.

    Wskazówka: w przypadku systemów AS/ESD maksymalne pokrycie może wynosić 20 %.

    0,01 - 0,05 kg/m²

  • Wskazówki ogólne
   • W przypadku stosowania w systemach przewodzących elektryczność statyczną maksymalne pokrycie nie może przekraczać 20% powierzchni.

    Meble, maszyny i sąsiednie powierzchnie należy odpowiednio zabezpieczyć.

    Stosować maskę przeciwpyłową (patrz Karta Charakterystyki).

    Dalsze wskazówki na temat obróbki i pielęgnacji wymienionych produktów zawarto w odnoszących się do nich aktualnych instrukcjach technicznych, jak również w wytycznych firmy Remmers dotyczących układania systemów.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Produkt przeznaczony wyłącznie dla profesjonalnych użytkowników!

    Bliższe informacje na temat transportu, przechowywania i sposobu obchodzenia się z produktem, a także na temat utylizacji i ochrony środowiska zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki produktu.