• AddMix 01
 • AddMix 01
  • AddMix 01
  • AddMix 01

  Nr art. 627825

  AddMix 01

  Dodatek do zapraw na bazie żywic syntetycznych

  Wariant
  6278 | AddMix 01
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • Dodatek do bezrozpuszczalnikowych zapraw opartych na żywicach syntetycznych

  Właściwości

  • Zwiększa wytrzymałość na ściskanie
  • Zwiększa wytrzymałość na zginanie
  • Zmniejsza objętość porów
  • Ułatwia zagęszczanie i wygładzanie
  • Sposób stosowania
   • Przeznaczenie, stopień wypełnienia oraz sposób obróbki wyznaczane są przez system żywica-utwardzacz.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed wilgocią
   • Pod warunkiem przechowywania w suchym miejscu okres przechowywania jest nieograniczony.

  • Zużycie
   • Zależnie od zastosowania około 10% wagowych w przeliczeniu na wypełniacz

  • Wskazówki ogólne
   • Dalsze wskazówki na temat obróbki i pielęgnacji wymienionych produktów zawarto w odnoszących się do nich aktualnych instrukcjach technicznych, jak również w wytycznych firmy Remmers dotyczących układania systemów.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Produkt przeznaczony wyłącznie dla profesjonalnych użytkowników!

    Bliższe informacje na temat transportu, przechowywania i sposobu obchodzenia się z produktem, a także na temat utylizacji i ochrony środowiska zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki produktu.