Industrial hall for car components©

SL Floor 02 / 02-1

Kolorowy system powłoki wylewanej, do miejsc występowania obciążeń dynamicznych i mechanicznych

SL Floor 02 / 02-1

Epoksydowa powłoka wylewana

Właściwości

 • Wysoka odporność na ścieranie
 • Możliwa antypoślizgowa nawierzchnia
 • Dobra wytrzymałość mechaniczna

Obszar stosowania

 • Hale produkcyjne
 • Hale montażowe
 • Magazyny

Świadectwa badań*

 • Klasa odporności ogniowej Bfl-s1
 • Antypoślizgowość R 9, antypoślizgowość R 10
 • Certyfikat zgodności z wymaganiami przemysłu spożywczego dla Epoxy OS Color New
 • Lista odporności chemicznej,
 • Zawilgocenie od spodu w systemie OS 8
 • Badanie niskoemisyjności
 • Dopuszczenie do stosowania w pomieszczeniach dziennego pobytu ludzi
 • * Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w aktualnie obowiązującej instrukcji technicznej/opisie systemu oraz w odpowiednim świadectwie badań. Świadectwa badań są ważne wyłącznie dla wyrobu, którego dotyczą, dlatego nie w każdym przypadku aprobaty dotyczą całego systemu. Poprzez wymianę powłoki zamykającej i kruszywa można uzyskać różne klasy antypoślizgowości.

SL Floor 02 / 02-1

Liczba znalezionych produktów 4
 

Widok:

Nr art. 636103

Przezroczysta żywica gruntująca i zaprawowa

Nr art. 698111

Pigmentowana powłoka

Nr art. 674203

Materiał mineralny do zasypywania powłok posadzkowych

Nr art. 675110

Mieszanka wypełniaczy o specjalnej krzywej przesiewu