Industrial hall for car components©

SL Floor Art 01-3

Kolorowy system powłoki wylewanej, z kontrastową posypką, o lekko strukturyzowanej powierzchni, do miejsc występowania średnich obciążeń mechanicznych.

SL Floor Art 01-3

Epoksydowa powłoka wylewana z płatkami kontrastującymi

Właściwości

 • Możliwe wersje z gładką i antypoślizgową powierzchnią
 • Łatwe czyszczenie
 • Dobra wytrzymałość mechaniczna

Obszar stosowania

 • Montażownie
 • Pomieszczenia socjalne
 • Korytarze

Świadectwa badań*

 • Klasa odporności ogniowej Bfl-s1
 • Antypoślizgowość R 9
 • Antypoślizgowość R 10
 • Certyfikat zdatności do stosowanie w przemyśle spożywczym (Epoxy OS Color New)
 • Lista odporności chemicznej
 • Test na zawilgocenie od spodu w systemie OS 8
 • Badanie emisyjności
 • Dopuszczenie do stosowania w pomieszczeniach dziennego pobytu ludzi
* Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w aktualnie obowiązującej instrukcji technicznej/opisie systemu oraz w odpowiednim świadectwie badań. Świadectwa badań są ważne wyłącznie dla wyrobu, którego dotyczą, dlatego nie w każdym przypadku aprobaty dotyczą całego systemu. Poprzez wymianę powłoki zamykającej i posypki (kruszywa) można uzyskać różne klasy antypoślizgowości R.

SL Floor Art 01-3

Liczba znalezionych produktów 4
 

Widok:

Nr art. 636103

Przezroczysta żywica gruntująca i zaprawowa

Nr art. 698111

Pigmentowana powłoka

Nr art. 646184

Kolorowe płatki do wykonywania posypek kontrastujących

Nr art. 675110

Mieszanka wypełniaczy o specjalnej krzywej przesiewu