Industrial hall for car components©

SL Floor Flex 02-1 / 02-2

Mostkujący rysy, elastyczny, kolorowy system powłoki posadzkowej do miejsc występowania dużych obciążeń chemicznych. Do wyboru z powierzchnią matową lub antypoślizgową

SL Floor Flex 02-1 / 02-2

Elastyczna, poliuretanowa powłoka wylewana

Właściwości

 • Twardoplastyczna, mostkuje rysy
 • Możliwe uzyskanie powierzchni antypoślizgowej
 • Wysoka wytrzymałość mechaniczna

Obszar stosowania

 • Hale produkcyjne
 • Montażownie
 • Hale magazynowe

Świadectwa badań*

 • Klasa odporności ogniowejBfl-s1
 • Antypoślizgowość R 9, antypoślizgowość R 10
 • Certyfikat zdatności do stosowania w przemyśle spożywczym (PUR Uni Color New)
 • Lista odporności chemicznej
 • Test na zawilgocenie od spodu w systemie OS 8
 • Badanie emisyjności
 • Dopuszczenie do stosowania w pomieszczeniach dziennego pobytu ludzi
 • Test rybny
 • Test na mostkowanie rys
 • Odporność na dalsze rozdzieranie
* Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w aktualnie obowiązującej instrukcji technicznej/opisie systemu oraz w odpowiednim świadectwie badań. Świadectwa badań są ważne wyłącznie dla wyrobu, którego dotyczą, dlatego nie w każdym przypadku aprobaty dotyczą całego systemu. Poprzez wymianę powłoki zamykającej i posypki (kruszywa) można uzyskać różne klasy antypoślizgowości R.


.

SL Floor Flex 02-1 / 02-2

Liczba znalezionych produktów 5
 

Widok:

Nr art. 636103

Przezroczysta żywica gruntująca i zaprawowa

Nr art. 680211

Powłoka twardoplastyczna

Nr art. 440525

Piasek kwarcowy suszony piecowo

Nr art. 674203

Materiał mineralny do zasypywania powłok posadzkowych

Nr art. 664311

Pigmentowane, matowe zamknięcie