• PUR Aqua ​Top M
 • PUR Aqua ​Top M
 • PUR Aqua ​Top M
  • PUR Aqua ​Top M
  • PUR Aqua ​Top M
  • PUR Aqua ​Top M

  Nr art. 367306

  PUR Aqua
  Top M

  Wodna, przezroczysta, dwukomponentowa powłoka zamykająca

  Wariant
  3673 | bezbarwny
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Zawartość ciał stałych 52 %

  Komponent A

  Gęstość (20 °C) 1,00 g/cm³

  Komponent B

  Gęstość (20 °C) 1,06 g/cm³

  Mieszanka

  Gęstość (20 °C) 1,06 g/cm³

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • Powłoka zamykająca w systemach posadzek dekoracyjnych

  Właściwości

  • Matowa powierzchnia
  • Odporna na zużycie
  • Łatwa pielęgnacja
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Podłoże musi być nośne, stabilne wymiarowo, mocne, oczyszczone z luźnych części, pyłów, olejów, smarów, ścieru gumowego i innych substancji zmniejszających przyczepność.

    Podłoże należy przygotować za pomocą odpowiednich produktów Remmers.

   • Przygotowania

    Powłokę zamykającą nałożyć w ciągu 48 godzin. W przypadku dłuższych czasów oczekiwania powierzchnię ostatnio nałożonej powłoki przeszlifować i oczyścić z pyłu.

    W przypadku produktów QP w ciągu 12 godzin należy nałożyć powłokę zamykającą.

  • Przygotowanie
   • Proporcja mieszania komp. A 90 : komp. B 10
   • czas mieszania 3 min
   • Pojemnik kombi

    Do żywicy (składnik A) w całości dodać utwardzacz (składnik B).

    Następnie masę wymieszać za pomocą wolnoobrotowej mieszarki elektrycznej
    (ok. 300 - 400 obr./min.).

    Należy mieszać przez co najmniej 3 minuty.

    Smugi wskazują na niedostateczne wymieszanie materiału.

    Jeśli mieszanka masy nie jest optymalna, może prowadzić do tworzenia się grudek. W tym przypadku materiał wymaga przecedzenia (sito lakiernicze 1000 µ).

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 10 °C maks. 25 °C
   • wałki
   • czas otwarty 45 min
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +10 °C do maks. +25 °C

   • Wyższe temperatury i wyższa wilgotność bezwzględna skracają, niższe temperatury i niższa wilgotność bezwzględna zazwyczaj wydłużają wskazane czasy.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • wałki
   • Wałek do poliuretanów, mieszalnik

   • Bliższe informacje zawarte są w katalogu narzędziowym Remmers.

    Narzędzia świeżo po użyciu można myć wodą. W ten sam sposób można usuwać świeże zabrudzenia.

    Podczas czyszczenia należy zważać na zachowanie odpowiednich warunków bezpieczeństwa.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem
   • Okres przechowywania 6 mies.
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w miejscu suchym i chłodnym lecz zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej  6 miesięcy.

  • Zużycie
   • co najmniej 0,12 kg/m²

  • Przykłady zastosowań
   • Powłoka zamykająca

    Umieścić materiał na powierzchni i równomiernie rozprowadzić odpowiednim 25 cm wałkiem do poliuretanów, wykonując krzyżowe ruchy. Walki wymieniać na nowe po 30 minutach.

    Prace należy wykonywać zawsze w układzie "świeże na świeże".

    min. 0,12 kg/m²

  • Wskazówki ogólne
   • Wszystkie wyżej wymienione wartości i zużycia określono w warunkach laboratoryjnych (20 °C) na standardowych odcieniach. Wartości uzyskane podczas stosowania na placu budowy mogą się nieznacznie różnić od podanych w instrukcji technicznej.

    W celu uzyskania możliwie równomiernej powierzchni do jej wykonania należy skierować odpowiednią ilość doświadczonych pracowników.

    W razie przekroczenia dopuszczalnego czasu obróbki (wbudowywania) powstają ślady wałka oraz różnice połysku i koloru.

    Na powierzchniach ze sobą sąsiadujących należy stosować wyłącznie materiał z tej samej partii produkcyjnej (o tym samym numerze szarży), ponieważ inaczej mogą wystąpić nieznaczne wahania kolorystyki, połysku i struktury.

    Naprawy powierzchni oraz dobudowywanie dalszych odcinków do istniejących już powłok prowadzą do powstania widocznych miejsc łączenia

    Nierównomierna aplikacja i duże różnice temperatur na powierzchni mogą prowadzić do nierównomiernego wyglądu powierzchni z powodu różnic w stopniach połysku.

    Mechaniczne obciążenia ścierające prowadzą do powstania śladów ścierania na powierzchni powłoki.

    Nie nadaje się do miejsc występowania obciążeń powodowanych przez pojazdy lub dynamicznych obciążeń punktowych.

    Kolorowa (zwłaszcza czarna) guma (np. opony samochodowe lub stopy maszyn) w kontakcie z posadzką przemysłową może pozostawiać przebarwienia, których nie da się usunąć. Aby uniknąć tego odbarwienia, należy stosować odpowiednie koła poliuretanowe lub maty podkładowe.
    Barwniki, farby do włosów, wybielacze lub środki dezynfekujące mogą również powodować przebarwienia, o ile nie zostaną natychmiast usunięte.

    Dalsze wskazówki na temat obróbki i pielęgnacji wymienionych produktów zawarto w odnoszących się do nich aktualnych instrukcjach technicznych, jak również w wytycznych firmy Remmers dotyczących układania systemów.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Produkt przeznaczony wyłącznie dla profesjonalnych użytkowników!

    Bliższe informacje na temat transportu, przechowywania i sposobu obchodzenia się z produktem, a także na temat utylizacji i ochrony środowiska zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki produktu.