• Selectmix 0/10

  Nr art. 675010

  Selectmix 0/10

  Mieszanka kruszyw o specjalnej krzywej przesiewu

  Wariant
  6750 | Selectmix 0/10
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Postać stała
  Uziarnienie do 1 mm
  Gęstość uziarnienia 2,65 g/cm³

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • Specjalny wypełniacz do odpowiednich systemów Remmers
  • Zaprawa cokołowa
  • Zaprawa naprawcza

  Właściwości

  • Uniwersalne zastosowanie
  • Nadaje (np. powłokom) wysoką wytrzymałość
  • Łatwo daje się wygładzać, posiada zdolność samozagęszczania się
  • Sposób stosowania
   • Przeznaczenie, stopień wypełnienia oraz sposób obróbki wyznaczane są przez system żywica-utwardzacz.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed wilgocią
   • Pod warunkiem przechowywania w suchym miejscu okres przechowywania jest nieograniczony.

  • Zużycie
   • Zależnie od zastosowania (patrz Instrukcja Techniczna) dotycząca spoiwa)

  • Wskazówki ogólne
   • Maksymalny stopień wypełnienia jest uzależniony od zastosowanego spoiwa, grubości warstwy i warunków na placu budowy.

    Dalsze wskazówki na temat obróbki i pielęgnacji wymienionych produktów zawarto w odnoszących się do nich aktualnych instrukcjach technicznych, jak również w wytycznych firmy Remmers dotyczących układania systemów.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Produkt przeznaczony wyłącznie dla profesjonalnych użytkowników!

    Bliższe informacje na temat transportu, przechowywania i sposobu obchodzenia się z produktem, a także na temat utylizacji i ochrony środowiska zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki produktu.

  Możliwe produkty systemowe