• Ceramix HS 08

  Nr art. 664725

  Ceramix HS 08

  Specjalne twarde kruszywo

  Wariant
  6647 | Ceramix HS 08
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Postać stała
  Uziarnienie ok. 0,3 - 0,8 mm
  Gęstość uziarnienia 2,65 g/cm³

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • Bardzo odporny na zużycie materiał posypkowy, np. do powierzchni ramp

  Właściwości

  • Materiał niepylący
  • Materiał odporny na ścieranie
  • Uziarnienie: 0,3 - 0,8 mm
  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed wilgocią
   • Pod warunkiem przechowywania w suchym miejscu okres przechowywania jest nieograniczony.

  • Przykłady zastosowań
   • Materiał do zasypywania

    Materiał nanieść równimiernie, z nadmiarem - do całkowitego zasypania świeżej powłoki Remmers.

    Po stwardnieniu powłoki niezwiązany nadmiar kruszywa należy usunąć.

    ok. 4 - 6 kg/m² wliczając nadmiar

  • Wskazówki ogólne
   • Nie jest możliwe dopasowanie kolorystyczne do obszarów, które już zostały ułożone.

    Przy różnych wielkościach ziarna, te same odcienie kolorów nieuchronnie różnią się od siebie.

    Dalsze wskazówki na temat obróbki i pielęgnacji wymienionych produktów zawarto w odnoszących się do nich aktualnych instrukcjach technicznych, jak również w wytycznych firmy Remmers dotyczących układania systemów.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Produkt przeznaczony wyłącznie dla profesjonalnych użytkowników!

    Bliższe informacje na temat transportu, przechowywania i sposobu obchodzenia się z produktem, a także na temat utylizacji i ochrony środowiska zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki produktu.