• Ceramix HS 14

  Nr art. 664825

  Ceramix HS 14

  Specjalne twarde kruszywo

  Wariant
  6648 | Ceramix HS 14
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Postać stała
  Uziarnienie ok. 1,0 - 1,4 mm
  Gęstość uziarnienia 2,65 g/cm³

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • Materiał do zasypywania w systemach Remmers

  Właściwości

  • Materiał niepylący
  • Materiał odporny na ścieranie
  • Uziarnienie: 1,0 - 1,4 mm
  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed wilgocią
   • Pod warunkiem przechowywania w suchym miejscu okres przechowywania jest nieograniczony.

  • Przykłady zastosowań
   • Materiał do zasypywania

    Materiał nanieść równimiernie, z nadmiarem - do całkowitego zasypania świeżej powłoki Remmers.

    Po stwardnieniu powłoki niezwiązany nadmiar kruszywa należy usunąć.

  • Wskazówki ogólne
   • W przypadku stosowania różnych partii produktu mogą wystąpić niewielkie różnice w kolorze.

    Nie jest możliwe dopasowanie kolorystyczne do obszarów, które już zostały ułożone.

    Przy różnych wielkościach ziarna, te same odcienie kolorów nieuchronnie różnią się od siebie.

    Dalsze wskazówki na temat obróbki i pielęgnacji wymienionych produktów zawarto w odnoszących się do nich aktualnych instrukcjach technicznych, jak również w wytycznych firmy Remmers dotyczących układania systemów.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Produkt przeznaczony wyłącznie dla profesjonalnych użytkowników!

    Bliższe informacje na temat transportu, przechowywania i sposobu obchodzenia się z produktem, a także na temat utylizacji i ochrony środowiska zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki produktu.