©

SR Floor CR 80

Odporny termicznie i chemicznie kolorowy system powłoki posadzkowej z piaskiem kwarcowym.

SR Floor CR 80

Powłoka zasypywana, o wysokiej odporności chemicznej

SR Floor CR 80.jpg

Właściwości

  • Podwyższona antypoślizgowość
  • Dobra wytrzymałość mechaniczna
  • Wysoka odporność chemiczna

Obszary stosowania

  • Strefy produkcyjne
  • Pomieszczenia mokre
  • Warsztaty

Świadectwa badań*

  • Klasa odporności ogniowej Bfl-s1
  • Lista odporności chemicznej
  • Badanie sensoryczne (test czekoladowy)
  • Antypoślizgowość R 12 / V 4
* Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w aktualnie obowiązującej instrukcji technicznej/opisie systemu oraz w odpowiednim świadectwie badań. Świadectwa badań są ważne wyłącznie dla wyrobu, którego dotyczą, dlatego nie w każdym przypadku aprobaty dotyczą całego systemu. Poprzez wymianę powłoki zamykającej i posypki (kruszywa) można uzyskać różne klasy antypoślizgowości R.

SR Floor CR 80

Liczba znalezionych produktów 3
 

Widok:

Nr art. 440625

Nr art. 686320

Wylewana powłoka betonowo-poliuretanowa

Nr art. 686710

Poliuretanowo-betonowa powłoka gruntująca i zamykająca