©

Ściany silosów mobilnych

Elastyczna, dwukomponentowa, kolorowa powłoka epoksydowa

Powierzchnie ścian silosów mobilnych.jpg

Właściwości

 • Nieprzepuszczalność i zdolność mostkowania rys
 • Odporność na soki z traw i kiszonek
 • System bezsmołowy

Obszary stosowania

 • Elementy płuczki powietrza
 • Powierzchnie ścian silosów mobilnych
 • Powłoka ochronna w zbiornikach żelbetowych

Świadectwa badań*

 • Lista odporności chemicznej
 • Klasa odporności ogniowej Bfl-s1
 • Test zdolności mostkowania rys
 • Raport z badań stosowania w urządzeniach do przechowywania gnojówki
 • Ogólne Dopuszczenie Budowlane wg WHG (Niemcy)
* Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w aktualnie obowiązującej instrukcji technicznej/opisie systemu oraz w odpowiednim świadectwie badań. Świadectwa badań są ważne wyłącznie dla wyrobu, którego dotyczą, dlatego nie w każdym przypadku aprobaty dotyczą całego systemu.

Silosy mobilne

Liczba znalezionych produktów 1
 

Widok:

Nr art. 559006

Powłoka ochronna mostkująca rysy