• Add 150
 • Add 150
  • Add 150
  • Add 150

  Nr art. 666083

  Add 150

  Granulat polimerowy

  Wariant
  6660 | Add 150
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Uziarnienie około 0,15 mm
  Gęstość uziarnienia 1,1 g/cm³

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • Granulat polimerowy do tworzenia antypoślizgowych powłok zamykających

  Właściwości

  • Materiał przezroczysty
  • Łatwo miesza się z materiałem bazowym
  • Sposób stosowania
   • Gotową mieszankę zastosować zgodnie z zaleceniami dla danego rodzaju zamknięcia.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed wilgocią
   • Pod warunkiem przechowywania w suchym miejscu okres przechowywania jest nieograniczony.

  • Zużycie
   • Do 0,05 kg na 1 kg spoiwa

  • Wskazówki ogólne
   • Granulat nadaje się tylko do stosowania w pojedynczych warstwach o grubości < 100 µm.

    Dalsze wskazówki na temat obróbki i pielęgnacji wymienionych produktów zawarto w odnoszących się do nich aktualnych instrukcjach technicznych, jak również w wytycznych firmy Remmers dotyczących układania systemów.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Produkt przeznaczony wyłącznie dla profesjonalnych użytkowników!

    Bliższe informacje na temat transportu, przechowywania i sposobu obchodzenia się z produktem, a także na temat utylizacji i ochrony środowiska zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki produktu.