Systemy niskoemisyjne

Systemy niskoemisyjne przeznaczone do pomieszczeń dziennego pobytu ludzi

Powłoki niskoemisyjne, według wymagań użytkownika

Posadzka powinna być odporna nie tylko na wilgoć podciąganą lub na silne obciążenia, ale także nieszkodliwa dla powietrza w pomieszczeniu. Emisja lotnych związków organicznych (VOC) może to powietrze zanieczyszczać, a tym samym zagrażać zdrowiu. Oferujemy kompletny, przebadany pod kątem VOC asortyment produktów, który spełnia surowe kryteria AgBB. Cały proces nakładania powłoki jest oceniany przez niezależne i akredytowane instytuty badawcze w komorach badawczych i sprawdzany w corocznych losowych próbkach.

Nasze systemy zgodne z AgBB nie opierają się wyłącznie na powłokach wodnych. Wiele powłok z żywic poliuretanowych i epoksydowych również posiada ogólne dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Zwiększa to elastyczność już na etapie planowania, dzięki czemu mogą zostać uwzględnione wszystkie wymagania, a klient otrzymuje system najbardziej dla niego odpowiedni.

Zrównoważony rozwój - łatwa konserwacja, niskie zużycie materiału i trwałość przyczyniają się znacząco do pozytywnego bilansu ekologicznego posadzki przemysłowej. Dzięki tym właściwościom mają one znacznie mniejszy wpływ na środowisko niż wiele innych rodzajów podłóg. Odpowiednie krajowe i międzynarodowe deklaracje dowodowe (np. certyfikaty DGNB / LEED) zapewniają użytkownikom i inwestorom bezpieczeństwo planowania w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Przepuszczający parę wodną, kolorowy system samorozlewnej powłoki z kontrastową posypką, o lekko strukturyzowanej powierzchni, do miejsc występowania średnich obciążeń mechanicznych.

System kolorowej, samorozlewnej powłoki posadzkowej z kontrastową posypką i lekko strukturyzowaną powierzchnią, do miejsc występowania średnich obciążeń mechanicznych.

Dwukolorowa technika dyskretnego marmurkowania z samorozlewną powłoką poliuretanową. Mostkująca rysy, odporna na UV i elastyczna, przeznaczona do miejsc o podwyższonych walorach estetycznych i indywidualnym charakterze.

Epoksydowa powłoka o wyglądzie metalicznym i bardzo dobrej odporności na promieniowanie UV, wyposażona w matową, antypoślizgową poliuretanową powłokę utrwalającą, przeznaczona do miejsc występowania średnich obciążeń mechanicznych.

Systemy niskoemisyjne

Liczba znalezionych produktów 17
 

Widok:

Nr art. 636103

Przezroczysta żywica gruntująca i zaprawowa

Nr art. 698111

Pigmentowana powłoka

Nr art. 680211

Powłoka twardoplastyczna

Nr art. 667411

Powłoka dekoracyjna

Nr art. 142711

Przezroczysta żywica do gruntowania w systemach objętych specjalnymi dopuszczeniami

Nr art. 600101

Wodna, pigmentowana powłoka gruntująca

Nr art. 638101

Wodne, pigmentowane zamknięcie o jedwabistym połysku

Nr art. 632111

Wodna, pigmentowana warstwa wyrównawcza i powłoka bazowa

Nr art. 363301

Przezroczysta, jedwabiście matowa powłoka zamykająca

Nr art. 122331

Pigmentowana powłoka gruntująca i warstwa bazowa

Nr art. 630510

Płatki kolorowe do całkowitego zasypywania powłok posadzkowych

Nr art. 440525

Piasek kwarcowy suszony piecowo