SL Floor 01 / 01-1

Kolorowy system powłoki samorozlewnej, przeznaczony do miejsc występowania średnich obciążeń mechanicznych

SL Floor 01 / 01-1

Epoksydowa powłoka samorozlewna

Właściwości

 • Wysoka odporność na ścieranie
 • Dobra wytrzymałość mechaniczna
 • Antypoślizgowa powierzchnia

Obszar stosowania

 • Strefy produkcyjne
 • Montażownie
 • Magazyny

Świadectwa badań*

 • Klasa odporności ogniowej Bfl-s1
 • Antypoślizgowość R 9
 • Antypoślizgowość R 10
 • Certyfikat zdatności do stosowania w przemyśle spożywczym (Epoxy OS Color New)
 • Lista odporności chemicznej
 • Test na zawilgocenie od spodu w systemie OS 8
 • Badanie emisyjności
 • Dopuszczenie do stosowania w pomieszczeniach dziennego pobytu ludzi
* Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w aktualnie obowiązującej instrukcji technicznej/opisie systemu oraz w odpowiednim świadectwie badań. Świadectwa badań są ważne wyłącznie dla wyrobu, którego dotyczą, dlatego nie w każdym przypadku aprobaty dotyczą całego systemu. Poprzez wymianę powłoki zamykającej i posypki (kruszywa) można uzyskać różne klasy antypoślizgowości R.

SL Floor 01/01-1

Liczba znalezionych produktów 4
 

Widok:

Nr art. 636103

Przezroczysta żywica gruntująca i zaprawowa

Nr art. 698111

Pigmentowana powłoka

Nr art. 674203

Materiał mineralny do zasypywania powłok posadzkowych

Nr art. 675110

Mieszanka wypełniaczy o specjalnej krzywej przesiewu