• PUR Aqua Top 500 2K M
 • PUR Aqua Top 500 2K M
 • PUR Aqua Top 500 2K M
  • PUR Aqua Top 500 2K M
  • PUR Aqua Top 500 2K M
  • PUR Aqua Top 500 2K M

  Nr art. 363301

  PUR Aqua
  Top 500 2K M

  Przezroczysta, jedwabiście matowa powłoka zamykająca

  Wariant
  3633 | PUR Aqua ​Top 500 2K M
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Zawartość ciał stałych 43 M-%

  Komponent A

  Gęstość (20 °C) 1,04 g/cm³
  Lepkość (w temp. 25 °C) 730 mPa s

  Komponent B

  Gęstość (20 °C) 1,15 g/cm³
  Lepkość (w temp. 25 °C) 590 mPa s

  Mieszanka

  Gęstość (20 °C) 1,06 g/cm³
  Lepkość (w temp. 25 °C) 1290 mPa s

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • Warstwa zamykająca na posadzkowych powłokach epoksydowych i poliuretanowych
  • Utrwalanie i zamykanie płatkowanych powłok posadzkowych Remmers
  • Element systemu w certyfikowanych systemach TÜV PROFICERT-product interior (707106482-1, -2, -3, -4, -5)

  Właściwości

  • produkt wodny
  • Mat jedwabisty
  • Tworzy antypoślizgową powłokę
  • Światłotrwałość
  • Przepuszczalność pary wodnej
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Podłoże musi być nośne, stabilne wymiarowo, mocne, oczyszczone z luźnych części, pyłów, olejów, smarów, ścieru gumowego i innych substancji zmniejszających przyczepność.

    Podłoże należy przygotować za pomocą odpowiednich produktów Remmers.

   • Przygotowania

    Powłokę zamykającą nałożyć w ciągu 48 godzin. W przypadku dłuższych czasów oczekiwania powierzchnię ostatnio nałożonej powłoki przeszlifować i oczyścić z pyłu.

  • Przygotowanie
   • Proporcja mieszania komp. A 83 : komp. B 17
   • czas mieszania 3 min
   • Pojemnik kombi

    Do żywicy (składnik A) w całości dodać utwardzacz (składnik B).

    Następnie masę wymieszać za pomocą wolnoobrotowej mieszarki elektrycznej
    (ok. 300 - 400 obr./min.).

    Mieszankę przelać do innego pojemnika i jeszcze raz dobrze wymieszać.

    Należy mieszać przez co najmniej 3 minuty.

    Smugi wskazują na niedostateczne wymieszanie materiału.

    W temperaturach > 20 °C jak i przy stosowaniu na ciemnych podłożach do produktu należy dodać 10 % wagowych wody.

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 10 °C maks. 25 °C
   • malowanie pędzlem/wałkiem
   • czas otwarty 60 min
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +10 °C do maks. +25 °C.

   • Wysokie temperatury skracają, niskie, w szczególności w połączeniu z wysoką wilgotnością, generalnie wydłużają podane czasy.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • malowanie pędzlem/wałkiem
   • 25 cm wałek do epoksydów, 50 cm wałek do epoksydów, mieszarka

   • Narzędzie do mieszania powinno być pokryte powłoką z tworzywa sztucznego (jak np. Remmers Patentdisperser).

    Bliższe informacje zawarte są w katalogu narzędziowym Remmers.

    Narzędzia i ewentualne zabrudzenia czyścić natychmiast w stanie świeżym wodą.

    Podczas czyszczenia należy zważać na zachowanie odpowiednich warunków bezpieczeństwa.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej  12 mies.

  • Zużycie
   • Na jedną warstwę: 0,15 – 0,20 kg/m²
    W razie rozcieńczania wodą zużycie wzrasta zależnie od jej ilości.

  • Przykłady zastosowań
   • Utrwalanie powłok płatkowanych

    Materiał obficie nanieść na powierzchnię. Za pomocą odpowiedniego wałka do epoksydów o szerokości 25 cm równomiernie, do nasycenia rozprowadzić wykonując skrzyżne ruchy, a następnie obowiązkowo przewałkować nasączonym materiałem wałkiem do epoksydów o szerokości 50 cm. Wałki należy co 30 minut wymieniać na nowe.

    Prace należy wykonywać zawsze w układzie "świeże na świeże".

    Unikać tworzenia kałuż.

    około 0,15 - 0,20 kg/m² spoiwa

   • Powłoka zamykająca

    Materiał obficie nanieść na powierzchnię. Za pomocą odpowiedniego wałka do epoksydów o szerokości 25 cm równomiernie, do nasycenia rozprowadzić wykonując skrzyżne ruchy, a następnie obowiązkowo przewałkować nasączonym materiałem wałkiem do epoksydów o szerokości 50 cm. Wałki należy co 30 minut wymieniać na nowe.

    Prace należy wykonywać zawsze w układzie "świeże na świeże".

    Unikać tworzenia kałuż.

    około 0,15 - 0,20 kg/m² spoiwa

  • Wskazówki ogólne
   • Wszystkie wyżej wymienione wartości i zużycia określono w warunkach laboratoryjnych (20 °C) na standardowych odcieniach. Wartości uzyskane podczas stosowania na placu budowy mogą się nieznacznie różnić od podanych w instrukcji technicznej.

    W celu uzyskania możliwie równomiernej powierzchni do jej wykonania należy skierować odpowiednią ilość doświadczonych pracowników.

    W przypadku obciążeń mechanicznych wymagana jest zazwyczaj wielokrotna aplikacja zamknięcia.

    Nierównomierna aplikacja, silne przeciągi jak i duże różnice temperatur na powierzchni mogą prowadzić do jej niejednorodnego wyglądu, spowodowanego różnym połyskiem.

    Powłoka wytrzymuje jazdę pojazdami na gumowych kołach. Nie nadaje się do stosowania w miejscach, w których odbywa się ruch pojazdów na kołach poliamidowych i metalowych oraz w których występują punktowe obciążenia dynamiczne.

    Kolorowa guma - zwłaszcza czarna (np. opony samochodowe lub stopy maszyny) - może przy długotrwałym kontakcie pozostawić nie dające się usunąć przebarwienia na okładzinie posadzkowej. Aby tego uniknąć, należy stosować odpowiednie koła poliuretanowe lub maty podkładowe. Barwniki, farby do włosów, wybielacze lub środki dezynfekujące mogą również powodować przebarwienia, jeśli nie zostaną natychmiast usunięte.

     

    W celu zmniejszenia skłonności do zabrudzeń zaleca się stosowanie środków pielęgnacyjnych (patrz instrukcja pielęgnacji).

    Dalsze wskazówki na temat obróbki i pielęgnacji wymienionych produktów zawarto w odnoszących się do nich aktualnych instrukcjach technicznych, jak również w wytycznych firmy Remmers dotyczących układania systemów.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Produkt przeznaczony wyłącznie dla profesjonalnych użytkowników!

    Bliższe informacje na temat transportu, przechowywania i sposobu obchodzenia się z produktem, a także na temat utylizacji i ochrony środowiska zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki produktu.

  Możliwe produkty systemowe

  Narzędzia, akcesoria i sprzęt ochrony osobistej