Systemy przepuszczające parę wodną

Systemy do ochrony przed wilgocią podciąganą i przed silnymi obciążeniami

Rozwiązania o wielu zastosowaniach

Dyfuzyjne powłoki podłogowe mają w firmie Remmers długą tradycję. Od ponad 20 lat jesteśmy pionierami w rozwoju niskoemisyjnych i przetestowanych przez AgBB epoksydowych systemów wodnych. Zwłaszcza systemy powłok wodorozcieńczalnych z bezrozpuszczalnikowymi i nie zawierającymi plastyfikatorów komponentami zapewniają przyjemny klimat do obróbki i późniejszego użytkowania.

Ponadto ta rodzina produktów oferuje bezpieczne stosowanie na krytycznych podłożach, takich jak jastrych siarczan wapnia, jastrych magnezytowy i beton stykający się z podłożem, dzięki czemu nie ma problemów z tworzeniem się tzw. pęcherzyków osmotycznych ze względu na zdolność dyfuzji pary wodnej.

Ponadto żywice epoksydowe ulegające emulgowaniu wodą są coraz częściej stosowane w podziemnych garażach, gdzie oprócz dyfuzyjności problemem jest oczywiście również opór. Systemy te są również testowane w firmie Remmers za pomocą tzw. systemu ochrony powierzchniowej OS 8.

Paroprzepuszczalny, antypoślizgowy, kolorowy system powłoki zamykającej do miejsc występowania małych i średnich obciążeń mechanicznych.

Paroprzepuszczalny, kolorowy system powłoki samorozlewnej z kontrastową posypką, delikatnie strukturyzowany, przeznaczony do miejsc występowania średnich obciążeń mechanicznych.

Systemy przepuszczające parę wodną

Liczba znalezionych produktów 14
 

Widok:

Nr art. 600101

Wodna, pigmentowana powłoka gruntująca

Nr art. 638101

Wodne, pigmentowane zamknięcie o jedwabistym połysku

Nr art. 637106

Wodne, pogmentowane, matowe zamknięcie

Nr art. 627183

Granulat polimerowy

Nr art. 632111

Wodna, pigmentowana warstwa wyrównawcza i powłoka bazowa

Nr art. 363301

Przezroczysta, jedwabiście matowa powłoka zamykająca

Nr art. 363104

Antypoślizgowa, jedwabiście matowa powłoka zamykająca

Nr art. 363204

Antypoślizgowa powłoka zamykająca o jedwabistym połysku

Nr art. 630510

Płatki kolorowe do całkowitego zasypywania powłok posadzkowych

Nr art. 622710

Kolorowe płatki do kontrastowego zasypywania powłok posadzkowych

Nr art. 440525

Piasek kwarcowy suszony piecowo

Nr art. 369003

Przezroczysta warstwa utrwalająca