TC Floor 2070

Paroprzepuszczalny, kolorowy system powłoki samorozlewnej z kontrastową posypką, delikatnie strukturyzowany, przeznaczony do miejsc występowania średnich obciążeń mechanicznych.

TC Floor 2070

Paroprzepuszczalna powłoka samorozlewna z kontrastowym płatkowaniem

Właściwości

 • Możliwe wersje o gładkiej i antypoślizgowej powierzchni
 • Ekonomiczny system
 • Dobra wytrzymałość mechaniczna

Obszar stosowania

 • Strefy produkcyjne
 • Montażownie
 • Magazyny

Świadectwa badań*

 • Klasa odporności ogniowej Bfl-s1
 • Antypoślizgowość R 9
 • Antypoślizgowość R 10
 • Badanie w systemie OS 8
 • Test na zawilgocenie od spodu (365 dni) w systemie OS 8
* Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w aktualnie obowiązującej instrukcji technicznej/opisie systemu oraz w odpowiednim świadectwie badań. Świadectwa badań są ważne wyłącznie dla wyrobu, którego dotyczą, dlatego nie w każdym przypadku aprobaty dotyczą całego systemu. Poprzez wymianę powłoki zamykającej i posypki (kruszywa) można uzyskać różne klasy antypoślizgowości R.

SL Floor 2070

Liczba znalezionych produktów 4
 

Widok:

Nr art. 638101

Wodne, pigmentowane zamknięcie o jedwabistym połysku

Nr art. 632111

Wodna, pigmentowana warstwa wyrównawcza i powłoka bazowa

Nr art. 440525

Piasek kwarcowy suszony piecowo

Nr art. 646184

Kolorowe płatki do wykonywania posypek kontrastujących