©

SL Floor AS 01

System przewodzącej, kolorowej wylewanej powłoki posadzkowej

SL Floor AS 01

Posadzka wylewana, przewodząca elektryczność statyczną

Właściwości

  • Opcjonalna powłoka antypoślizgowa
  • Wydajność
  • Dobra wytrzymaołość mechaniczna

Obszar stosowania:

  • Hale produkcyjne
  • Drukarnie
  • Magazyny

Świadectwa badań *

  • Lista odporności chemicznej
  • Test na zawilgocenie od spodu w systemie OS 8
  • Antypoślizgowość R 9
* Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w aktualnie obowiązującej instrukcji technicznej/opisie systemu oraz w odpowiednim świadectwie badań. Świadectwa badań są ważne wyłącznie dla wyrobu, którego dotyczą, dlatego nie w każdym przypadku aprobaty dotyczą całego systemu. Poprzez wymianę powłoki zamykającej i posypki (kruszywa) można uzyskać różne klasy antypoślizgowości R.

SL Floor AS 01

Liczba znalezionych produktów 6
 

Widok:

Nr art. 636103

Przezroczysta żywica gruntująca i zaprawowa

Nr art. 455102

Samoprzylepna taśma miedziana

Nr art. 667111

Żywica epoksydowa na bazie wodnej, do tworzenia warstw przewodzących

Nr art. 697626

Powłoka przewodząca ładunki elektryczne

Nr art. 674203

Materiał mineralny do zasypywania powłok posadzkowych

Nr art. 675110

Mieszanka wypełniaczy o specjalnej krzywej przesiewu