• Kupferlitze

  Nr art. 455102

  Kupferlitze

  Samoprzylepna taśma miedziana

  Wariant
  4551 | Kupferlitze
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • Stanowi element systemów posadzkowych przewodzących elektryczność
  • Taśma miedziana w systemie SL Floor WHG AS (AbZ Z-59.12-303)

  Właściwości

  • Samoprzylepna
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Zagruntowane bez pozostawiania otwartych porów podłoże musi być nośne, mocne, oczyszczone z luźnych części, pyłów, olejów, smarów, ścieru gumowego i innych substancji zmniejszających przyczepność.

    Przed aplikacją należy uzyskać gładkie podłoże, na przykład poprzez nałożenie szpachlówki drapanej.

    Należy obowiązkowo stosować odpowiednie epoksydowe powłoki gruntujące, szpachlówki drapane lub zaprawy epoksydowe Remmers.

    Szczegółowe informacje zawarte są w Instrukcji Technicznej danego produktu, jak również w Zaleceniach Systemowych.

   • Przygotowania

    Elementy uziemiające i taśmę miedzianą należy zakładać przed aplikacją powłoki posadzkowej, zależnie od wielkości pokrywanej powierzchni oraz jej kształtu. Należy zapewnić, aby żaden punkt powierzchni nie był oddalony od najbliższego punktu uziemiającego lub połączonej z nim taśmy miedzianej o więcej niż 10 m.

    Przyłączenie do wyrównywania potencjałów musi wykonać autoryzowana firma.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed wilgocią
   • Pod warunkiem przechowywania w suchym miejscu okres przechowywania jest nieograniczony.

  • Zużycie
   • ok. 0,1 - 0,5 m/m²

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat transportu, przechowywania i sposobu obchodzenia się z produktem, a także na temat utylizacji i ochrony środowiska zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki produktu.