• Aqua EAD-67/sm Aqua Opaque Finishing Coat tif
 • Aqua EAD-67/sm-Aqua Endanstrich deckend
 • Aqua EAD-67/sm-Aqua Endanstrich deckend
  • Aqua EAD-67/sm Aqua Opaque Finishing Coat tif
  • Aqua EAD-67/sm-Aqua Endanstrich deckend
  • Aqua EAD-67/sm-Aqua Endanstrich deckend

  Nr art. 304205

  Aqua EAD-67/sm-Aqua Endanstrich deckend

  Wodny, jednopojemnikowy system powłokowy do malowania wysokiej jakości konstrukcji drewnianych. Kryjąca powłoka nawierzchniowa.

  Kolor: bialy (RAL 9016) | 3042

  Kolor: bialy (RAL 9016) | 3042

  Wybierz kolor
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Spoiwo Dyspersja akrylowa
  Gęstość około 1,20 g/cm³ (weiß (RAL 9016)) około 1,06 g/cm³ (RAL 7016/ kolory niestandardowe)
  Zapach Charakterystyczny
  Lepkość (20 °C) 600 - 800 mPas

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań zewnętrznych
  • produkt przeznaczony wyłącznie dla użytkowników profesjonalnych
  • Do drewna stosowanego na zewnątrz
  • Drewno iglaste
  • Do elementów budowlanych nie zachowujących wymiaru i zachowujących wymiar w ograniczonym zakresie
  • Jako powłoka gruntująca i nawierzchniowa

  Właściwości

  • produkt wodny
  • 3 w 1: podkład izolujący, międzywarstwa i powłoka nawierzchniowa
  • Wysoka żywotność dzięki specjalnej kombinacji spoiw
  • Dobra rozlewność
  • Wczesna odporność na blokowanie
  • Przepuszczalność pary wodnej
  • Powłoka odporna na wpływ czynników atmosferycznych, reguluje wilgotność drewna
  • Zawiera substancję zabezpieczającą powłokę przed uszkodzeniem mikrobiologicznym
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Podłoże musi być czyste, wolne od pyłu, tłuszczu oraz innych substancji zmniejszających przyczepność. Ponadto należy je prawidłowo przygotować.

    Drewniane elementy budowlane stabilne wymiarowo w ograniczonym zakresie i niestabilne wymiarowo: maksymalna dopuszczalna wilgotność drewna wynosi 18%.

   • Przygotowania

    Ewentualnie stosowane nieodporne gatunki drewna należy uprzednio zaimpregnować środkiem ochrony drewna* (* Środki ochrony drewna wymagają zachowania zasad bezpieczeństwa.
    Przed ich użyciem należy zawsze przeczytać etykietę produktu i informacje na jego temat!).

    Należy przestrzegać polskiej normy PN-EN 927 Farby i lakiery - Wyroby lakierowe i systemy powłokowe na drewno zastosowane na zewnątrz.

    Luźne lub spękane sęki oraz otwarte gniazda żywicy należy usunąć i oczyścić za pomocą odpowiednich środków (np. rozcieńczalnika Verdünnung V 101 lub rozcieńczalnika nitro albo uniwersalnego).

    Zszarzałe i zwietrzałe powierzchnie drewna należy zeszlifować do nośnego podłoża.

    Powłoki konserwacyjne/renowacyjne: nakładać 1 - 2 warstwy z lekkim międzyszlifem.

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 0 °C maks. 30 °C
   • Wymieszać przed użyciem
   • malowanie pędzlem/wałkiem, natrysk airless/airmix
   • Materiał starannie rozmieszać, mieszać także podczas stosowania i po przerwach w pracy.

    Nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskowo.

    Naruszone opakowanie należy starannie zamykać, a zawartość zużyć w możliwie krótkim czasie.

  • Wskazówki wykonawcze
   • czas schnięcia / dalsza obróbka po upływie 4 godz.
   • Poprzez wykonanie powierzchni próbnych należy sprawdzić kompatybilność, przyczepność do podłoża i kolor.

    Przed nałożeniem powłoki na technicznie modyfikowane drewno i materiały drewnopochodne należy przeprowadzić powlekanie próbne i test przydatności do danego obszaru zastosowania.

    Proszę wykonać próbne malowanie w warunkach praktycznych w wybranym systemie, a następnie zbadać właściwości powierzchni.

    Należy zwrócić uwagę na dobrą wentylację.

    W przypadku wodnych materiałów powłokowych zawsze istnieje szczątkowe niebezpieczeństwo przebarwienia powłoki spowodowanego przez garbniki!

   • Suszenie

    Pyłosuchość powłoka osiąga po około 1 godzinie,
    do dalszej obróbki nadaje się po około 4 godzinach.

    Wartości sprawdzone w praktyce w temp. 20 °C i przy wilgotności względnej powietrza (wwp) = 65 %.

    Niskie temperatury, słaba wentylacja i wysoka wilgotność powietrza powodują wydłużenie procesu schnięcia.

   • Rozcieńczanie

    Produkt dostarczany jest w stanie gotowym do użycia.
    W razie potrzeby rozcieńczać wodą, dodając nie więcej, niż 5%.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • malowanie pędzlem/wałkiem, natrysk airless/airmix
   • Pędzel do akryli, ławkowiec, wałek z krótkim włosiem, urządzenia natryskowe

   • Pędzel do akryli, ławkowiec, wałek z krótkim włosiem, urządzenia natryskowe

    Brudną ciecz usunąć zgodnie z przepisami.

    Narzędzia natychmiast po użyciu umyć wodą lub środkiem Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej  12 mies.

  • Zużycie
   • 3 x 60 - 80 ml/m² przy malowaniu pędzlem
    2-3 x 60 - 80 ml/m² przy nakładaniu wałkiem
    2 x 120 -150 ml/m² przy aplikacji natryskowej
    1-2 x 60 - 80 ml/m² dla powłok konserwacyjnych/renowacyjnych

  • Wskazówki ogólne
   • W przypadku modrzewia struganego, i drewna iglastego o wysokiej zawartości żywicy, przyczepność i odporność powłoki na warunki atmosferyczne może zostać zmniejszona, szczególnie w przypadku poziomych słojów, sęków i bogatego w żywicę drewna późnego. w takim przypadku należy się spodziewać krótszych odstępów czasowych między konserwacjami i renowacjami. Można temu zaradzić jedynie poprzez wstępne zwietrzanie lub bardzo gruby szlif (p80). w przypadku tych rodzajów drewna (w wersji po przetarciu), należy spodziewać się znacznie dłuższych okresów między konserwacjami i renowacjami.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.