• Venti-Lack 3 w 1
  • Venti-Lack 3 w 1

  Nr art. 270920

  Farba kryjąca 3w1 do drewna

  Farba alkidowa 3w1: grunt, międzywarstwa i powłoka końcowa

  Kolor: kolory niestandardowe* | 2709

  Kolor: kolory niestandardowe* | 2709

  Wybierz kolor
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Znajdź punkt handlowy

  Tutaj znajdą Państwo wyspecjalizowane punkty sprzedaży

  Znajdź punkt handlowy

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Spoiwo Kombinacja żywic alkidowych
  Gęstość (20 °C) 1,20 ± 0,05 g/cm³
  Zapach charakterystyczny
  Stopień połysku połysk jedwabisty

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do elementów stabilnych wymiarowo
  • do elementów o ograniczonej stabilności wymiarowej
  • do elementów niestabilnych wymiarowo
  • do zastosowań zewnętrznych
  • Do drewna stosowanego na zewnątrz
  • Do drewnianych elementów budowlanych stabilnych wymiarowo, jak np. okna i drzwi
  • Do drewnianych elementów budowlanych stabilnych wymiarowo w ograniczonym zakresie, takich jak okiennice, profile drewniane, altany ogrodowe
  • Do niestabilnych wymiarowo drewnianych elementów budowlanych, jak np. płoty, konstrukcje szachulcowe, wiaty samochodowe, deskowania
  • Jako powłoka gruntująca, międzywarstwa i powłoka końcowa
  • Nie zawierająca substancji biologicznie czynnych powłoka końcowa, do stosowania na zaimpregnowanym drewnie, np. na meblach ogrodowych.
  • Może być również stosowany jako powłoka renowacyjna

  Właściwości

  • produkt rozpuszczalnikowy
  • Wysoka zawartość fazy stałej (high-solid) zapewnia dużą siłę krycia
  • Odporność na blokowanie (zg. z wytyczną HO.03)
  • Produkt nie zawiera związków aromatycznych
  • Łatwe stosowanie
  • Dobre krycie krawędzi
  • Powłoka odporna na wpływ czynników atmosferycznych, reguluje wilgotność drewna
  • Izoluje garbniki
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Drewniane elementy budowlane zachowujące wymiar: dopuszczalna wilgotność drewna musi się mieścić w przedziale 11 - 15%

    Drewniane elementy budowlane stabilne wymiarowo w ograniczonym zakresie i niestabilne wymiarowo: maksymalna dopuszczalna wilgotność drewna wynosi 18%.

    Podłoże musi być czyste, wolne od pyłu i suche.

   • Przygotowania

    Brud, tłuszcz i łuszczące się stare powłoki należy całkowicie usunąć.

    Stare, nieuszkodzone powłoki malarskie należy przeszlifować.

    Zszarzałe i zwietrzałe powierzchnie drewna należy zeszlifować do nośnego podłoża.

    Należy przestrzegać polskiej normy PN-EN 927 Farby i lakiery - Wyroby lakierowe i systemy powłokowe na drewno zastosowane na zewnątrz.

    Drewno, które ma być zabezpieczone przed zgnilizną i sinizną, należy uprzednio zaimpregnować odpowiednim środkiem do ochrony drewna*.

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 5 °C maks. 25 °C
   • Wymieszać przed użyciem
   • malowanie pędzlem/wałkiem
   • Materiał starannie rozmieszać.

    Malować pędzlem lub wałkiem.

    Po wyschnięciu nałożyć następne warstwy.

    Naruszone opakowanie należy starannie zamykać, a zawartość zużyć w możliwie krótkim czasie.

  • Wskazówki wykonawcze
   • czas schnięcia / dalsza obróbka po upływie 12 godz.
   • Tolerancję z podłożem oraz skuteczność działania izolującego należy sprawdzić poprzez wykonanie powierzchni próbnej.

    Dolne powierzchnie cięć czołowych drewna należy podciąć, aby uzyskać okapnik.

    W celu ochrony przed wilgocią, powierzchnie cięć czołowych powinny być pokryte środkiem Remmers Higro-Bloker.

    Jasne, w szczególności białe (zarówno rozpuszczalnikowe jak i wodne) farby oparte na żywicy alkidowej wykazują na powierzchniach nieoświetlanych światłem dziennym (jak np. wewnętrzna strona drzwi zewnętrznych czy okien, w szczególności w falcach), mniej lub bardziej intensywne, ciemne zżółknięcie.

    Nasycone, intensywne kolory, jak na przykład żółty, pomarańczowy, czerwony itd. mogą ze swej natury słabo kryć podłoże z uwagi na stosowane w nich pigmenty. Dlatego zaleca się, by te kolory podmalować najpierw kolorem podobnym, lepiej kryjącym, lub nałożyć trzecią warstwę w pożądanym kolorze.

    W przypadku stosowania w warsztacie lub w innych zamkniętych pomieszczeniach należy zapewnić dobrą wymianę powietrza oraz wentylację.

    Podczas stosowania i na etapie schnięcia powierzchnie należy chronić przed deszczem, wiatrem, bezpośrednim nasłonecznieniem i osiadaniem kondensatu.

   • Suszenie

    Pyłosuchość powłoka osiąga po upływie ok. 4 godz.
    Powłoka sucha w dotyku: po ok. 6-8 godz.
    Nakładanie kolejnych warstw możliwe po: ok. 12 godz.

    Wartości sprawdzone w praktyce w temp. 20 °C i przy wilgotności względnej powietrza (wwp) = 65 %.

    W niższych temperaturach, przy wyższej wilgotności lub w razie przekroczenia maksymalnej grubości warstwy proces schnięcia może się znacząco wydłużyć!

    Dłuższy czas schnięcia może poprawić działanie izolujące.

   • Rozcieńczanie

    Produkt dostarczany jest w stanie gotowym do użycia

  • Narzędzia/czyszczenie
   • malowanie pędzlem/wałkiem
   • Pędzel lub wałek malarski (moherowy lub gąbkowy)

   • Narzędzia natychmiast po użyciu należy umyć produktem "Środek do mycia pędzli, rozcieńczalnik" (art. 1345)

    Brudną ciecz usunąć zgodnie z przepisami.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • Shelf-life 24 months
   • W zamkniętych oryginalnych opakowaniach, niezmieszane i nienarażone na działanie mrozu - co najmniej  24  miesiące.

    Zawartość naruszonego opakowania należy możliwie szybko zużyć.

  • Zużycie
   • ok. 50 ml - 70 ml / m² na jedną warstwę
   • ok. 50 - 70 ml/m² na jedną warstwę

  • Wskazówki ogólne
   • DIN EN 71-3 "Migracja określonych pierwiastków":
    .
    Produkt ten spełnia limity migracji metali ciężkich do zabawek dziecięcych zgodnie z normą DIN EN 71-3 i tym samym spełnia jeden z kilku dalszych wymogów dotyczących bezpieczeństwa zabawek dziecięcych zgodnie z unijną "dyrektywą zabawkową" (2009/48/WE).

     

    Ostateczny stopień połysku ustala się po upływie około 2-3 tygodni od nałożenia powłoki. Zależnie od wybranego koloru mogą występować nieznaczne różnice stopnia połysku.

    W przypadku modrzewia struganego, i drewna iglastego o wysokiej zawartości żywicy, przyczepność i odporność powłoki na warunki atmosferyczne może zostać zmniejszona, szczególnie w przypadku poziomych słojów, sęków i bogatego w żywicę drewna późnego. w takim przypadku należy się spodziewać krótszych odstępów czasowych między konserwacjami i renowacjami. Można temu zaradzić jedynie poprzez wstępne zwietrzanie lub bardzo gruby szlif (p80). w przypadku tych rodzajów drewna (w wersji po przetarciu), należy spodziewać się znacznie dłuższych okresów między konserwacjami i renowacjami.

    Przestrzegać przepisów dotyczących konstrukcyjnej ochrony drewna.

    Nie stosować na powierzchniach poziomych bez spadków drenażowych i bez promienia krawędzi, unikać zastoin wilgoci.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.