• Farba silnie kryjąca
 • Deckfarbe
  • Farba silnie kryjąca
  • Deckfarbe

  Nr art. 361920

  Farba silnie kryjąca

  Odporna na wpływ czynników atmosferycznych, do drewna, rynien dachowych i blach cynkowych

  Kolor: kolory niestandardowe*** | 3619

  Kolor: kolory niestandardowe*** | 3619

  Wybierz kolor
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Znajdź punkt handlowy

  Tutaj znajdą Państwo wyspecjalizowane punkty sprzedaży

  Znajdź punkt handlowy

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Gęstość (20 °C) ok. 1,2 g/cm³
  Zapach łagodny
  Stopień połysku silk matt
  Lepkość (20 °C) ok. 2.000 mPa s

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
  • do elementów o ograniczonej stabilności wymiarowej
  • do elementów niestabilnych wymiarowo
  • Do drewna stosowanego w pomieszczeniach i na otwartej przestrzeni.
  • Do drewnianych elementów budowlanych stabilnych wymiarowo w ograniczonym zakresie, takich jak okiennice, profile drewniane, altany ogrodowe
  • Do niestabilnych wymiarowo drewnianych elementów budowlanych, jak np. płoty, konstrukcje szachulcowe, wiaty samochodowe, deskowania
  • Jako powłoka gruntująca, międzywarstwa i powłoka końcowa
  • Do dachowych rynien cynkowych i blach cynkowych
  • Na wiele innych podłoży

  Właściwości

  • produkt wodny
  • Materiał silnie kryjący
  • Elastyczna powłoka
  • Nie łuszczy się
  • Powłoka odporna na alkalia, nadaje się również na podłoża mineralne
  • Powłoka odporna na wpływ czynników atmosferycznych, reguluje wilgotność drewna
  • Produkt niskorozpuszczalnikowy, o łagodnym zapachu, mało uciążliwy dla środowiska
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Drewniane elementy budowlane stabilne wymiarowo w ograniczonym zakresie i niestabilne wymiarowo: maksymalna dopuszczalna wilgotność drewna wynosi 18%.

   • Przygotowania

    Brud, tłuszcz i łuszczące się stare powłoki należy całkowicie usunąć.

     

    Podłoża drewniane:

    Zszarzałe i zwietrzałe powierzchnie drewna należy zeszlifować do nośnego podłoża.

    Luźne i spękane sęki jak również otwarte gniazda żywicy należy usunąć i oczyścić za pomocą odpowiednich środków, np. Verdünnung V 101, Środek do mycia pędzli, rozcieńczalnik (art. 1345).

    Drewno, które ma być zabezpieczone przed zgnilizną i sinizną, należy uprzednio zaimpregnować odpowiednim środkiem do ochrony drewna*.

    Należy przestrzegać polskiej normy PN-EN 927 Farby i lakiery - Wyroby lakierowe i systemy powłokowe na drewno zastosowane na zewnątrz.

    Aby zapobiec przebarwieniom na skutek wymywania wodorozcieńczalnych garbników,
    w przypadku białych i jasnych kolorów powierzchnię należy zagruntować, dwukrotnie nakładając Isoliergrund.

    Aby uniknąć zanieczyszczenia sąsiadujących elementów budowli przez składniki zawarte w drewnie (np. wypełnień konstrukcji szachulcowej) drewno należy pomalować ze wszystkich stron.

    Stare, zwietrzałe powłoki z carbolinu należy zamalowywać wyłącznie ciemnymi kolorami. Zawsze wykonać malowanie próbne.

     

    Cynk (stal ocynkowana):

    Umyć opartym na amoniaku środkiem sieciującym, używając do tego celu padu szlifierskiego. Przestrzegać instrukcji BFS nr 5 (Niemcy)

    W przypadku niebezpieczeństwa większych obciążeń mechanicznych najpierw nałożyć powłokę z Remmers Allgrund.

     

    Podłoża mineralne:

    Podłoża należy przygotować zgodnie z wymogami wytycznych dla farb dyspersyjnych odpornych na szorowanie i wietrzenie (DIN 53 778).

    Stare powierzchnie betonu włóknistego oczyścić z zabrudzeń, glonów i mchów. Podłoże pozostawić aż dobrze wyschnie

    Naprawić uszkodzony tynk.

    Zdatność materiału do aplikacji na starych powłokach olejowych sprawdzić poprzez wykonanie powierzchni próbnej.

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 5 °C maks. 25 °C
   • Wymieszać przed użyciem
   • malowanie pędzlem/wałkiem
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża: od min. 5 °C do maks. +25 °C

   • Materiał dobrze wymieszać i nakładać sprawnymi ruchami pędzlem lub wałkiem.

    Przestrzegać czasów schnięcia pomiędzy poszczególnymi etapami robót.

    Naruszone opakowanie należy starannie zamykać, a zawartość zużyć w możliwie krótkim czasie.

  • Wskazówki wykonawcze
   • czas schnięcia / dalsza obróbka po upływie 2-4 godz.
   • Poprzez wykonanie powierzchni próbnych należy sprawdzić kompatybilność, przyczepność do podłoża i kolor.

    Przed nałożeniem powłoki na technicznie modyfikowane drewno i materiały drewnopochodne należy przeprowadzić powlekanie próbne i test przydatności do danego obszaru zastosowania.

    Dolne powierzchnie cięć czołowych drewna należy podciąć, aby uzyskać okapnik.

    W celu ochrony przed wilgocią, powierzchnie cięć czołowych powinny być pokryte środkiem Remmers Higro-Bloker.

    Unikać stykania płaszczyzn lakier - lakier, zwłaszcza podczas sztaplowania.

    Kolor zgodny ze wzornikiem powstaje dopiero podczas schnięcia.

    Nie stosować na drewnie impregnowanym solami boru.

    W przypadku stosowania we wnętrzach należy zapewnić odpowiednią wentylację.

   • Suszenie

    Niskie temperatury, słaba wentylacja i wysoka wilgotność powietrza powodują wydłużenie procesu schnięcia.

   • Rozcieńczanie

    Produkt dostarczany jest w stanie gotowym do użycia

  • Narzędzia/czyszczenie
   • malowanie pędzlem/wałkiem
   • Pędzel lub wałek malarski

   • Narzędzia bezpośrednio po użyciu należy umyć wodą z dodatkiem płynu do naczyń.

    Brudną ciecz usunąć zgodnie z przepisami.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • Shelf-life 24 months
   • W zamkniętych oryginalnych opakowaniach, niezmieszane i nienarażone na działanie mrozu - co najmniej  24  miesiące.

  • Zużycie
   • ok. 100 ml / m² na jedną warstwę
   • 100 ml/m² na jedną warstwę

   • Zużycie zależne od właściwości podłoża - patrz przykłady zastosowań.

  • Przykłady zastosowań
   • Przykłady zastosowańImpregnatPowłoka gruntującaMiędzywarstwaPowłoka końcowa
    Podłoża drewniane:
    Nieobrobione drewno, stare, zwietrzałe podłoża drewniane, powłoki renowacyjne na farbach emulsyjnych i lakierach oraz lazury konserwujące drewno. 
    W razie potrzeby zastosować Renowator do drewna* (tylko w zastosowaniach zewnętrznych)

    Izolant do drewna pod farbę kryjącą

    lub Farba silnie kryjąca

    Izolant do drewna pod farbę kryjącą lub Farba silnie kryjącaFarba silnie kryjąca
    Cynk (stal ocynkowana):
    Cynk, stal ocynkowana i twarde PCV, powłoka renowacyjna na starej powłoce
    --Grunt uniwersalny do drewna, metalu i PCVFarba silnie kryjącaFarba silnie kryjąca
    Podłoża mineralne: cement włóknisty--1-2 x Primer HFFarba silnie kryjącaFarba silnie kryjąca
    Beton licowy, beton bezporowy--Primer HFarba silnie kryjąca

    rozcieńczona 10 % wody
    Farba silnie kryjąca
    Stare tynki zewnętrzne (piaszczące tynki / nośne tynki)--Tynki piaszczące, kredujące należy zagruntować środkiem  Primer HF; tynki nośne - środkiem Primer HFarba silnie kryjąca

    rozcieńczona 10 % wody
    Farba silnie kryjąca
    Nośne tynki we wnętrzach (tynki gipsowe, tynki wapienne, mur licowy)--

    Farba silnie kryjąca

    rozcieńczona 10 % wody

    --Farba silnie kryjąca
    Powłoki renowacyjne na starych farbach emulsyjnych, Tynki polimerowe, powłoki z farb olejowych i lakierów--Kredujące powłoki malarskie zagruntować środkiem Primer HFFarba silnie kryjąca
    rozcieńczonma 10 % wody
    Farba silnie kryjąca
    Płyty gipsowo-kartonowe--Primer HFFarba silnie kryjąca
    Farba silnie kryjąca
    Tapety, raufaza, itd.--Farba silnie kryjąca
    --Farba silnie kryjąca

  • Wskazówki ogólne
   • DIN EN 71-3 "Migracja określonych pierwiastków":
    .
    Produkt ten spełnia limity migracji metali ciężkich do zabawek dziecięcych zgodnie z normą DIN EN 71-3 i tym samym spełnia jeden z kilku dalszych wymogów dotyczących bezpieczeństwa zabawek dziecięcych zgodnie z unijną "dyrektywą zabawkową" (2009/48/WE).

    W przypadku modrzewia struganego, i drewna iglastego o wysokiej zawartości żywicy, przyczepność i odporność powłoki na warunki atmosferyczne może zostać zmniejszona, szczególnie w przypadku poziomych słojów, sęków i bogatego w żywicę drewna późnego. w takim przypadku należy się spodziewać krótszych odstępów czasowych między konserwacjami i renowacjami. Można temu zaradzić jedynie poprzez wstępne zwietrzanie lub bardzo gruby szlif (p80). w przypadku tych rodzajów drewna (w wersji po przetarciu), należy spodziewać się znacznie dłuższych okresów między konserwacjami i renowacjami.

    Przestrzegać przepisów dotyczących konstrukcyjnej ochrony drewna.

    Nie stosować na powierzchniach poziomych bez spadków drenażowych i bez promienia krawędzi, unikać zastoin wilgoci.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.