• Allgrund
 • All Primer
  • Allgrund
  • All Primer

  Nr art. 542210

  Grunt uniwersalny do drewna, metalu i PCV

  Powłoka o właściwościach antykorozyjnych, przeciwdziałająca przebijaniu garbników drewna

  Kolor: czerwonobrązowy | 5422

  Kolor: czerwonobrązowy | 5422

  Wybierz kolor
  Jedn. opak.

  Uwaga:
  Produkt w tej wielkości opakowania jest wycofanym z produkcji i dlatego dostępny będzie tylko do wyczerpania zapasów magazynowych.

  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Znajdź punkt handlowy

  Tutaj znajdą Państwo wyspecjalizowane punkty sprzedaży

  Znajdź punkt handlowy

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Gęstość (20 °C) ok. 1,20 g/cm³
  Zapach łagodny
  Stopień połysku mat jedwabisty

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
  • do elementów stabilnych wymiarowo
  • do elementów o ograniczonej stabilności wymiarowej
  • do elementów niestabilnych wymiarowo
  • Jako powłoka gruntująca i międzywarstwa
  • Na podłoża metalowe, jak np. (ocynkowana) stal, aluminium, miedź, mosiądz
  • Do twardych tworzyw sztucznych
  • Do drewna stosowanego w pomieszczeniach i na otwartej przestrzeni.

  Właściwości

  • produkt wodny
  • Bardzo dobra przyczepność do podłoża
  • Ochrona antykorozyjna
  • Produkt wodny
  • Ogranicza zażółcenie drewna powodowane przez rozpuszczalne w wodzie garbniki na jasnych powłokach nawierzchniowych
  • Produkt niskorozpuszczalnikowy, o łagodnym zapachu, mało uciążliwy dla środowiska
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Drewniane elementy budowlane zachowujące wymiar: dopuszczalna wilgotność drewna musi się mieścić w przedziale 11 - 15%

    Drewniane elementy budowlane stabilne wymiarowo w ograniczonym zakresie i niestabilne wymiarowo: maksymalna dopuszczalna wilgotność drewna wynosi 18%.

   • Przygotowania

    Brud, tłuszcz i łuszczące się stare powłoki należy całkowicie usunąć.

     

    Podłoża drewniane:

    Zszarzałe i zwietrzałe powierzchnie drewna należy zeszlifować do nośnego podłoża.

    Luźne i spękane sęki jak również otwarte gniazda żywicy należy usunąć i oczyścić za pomocą odpowiednich środków, np. Verdünnung V 101, Środek do mycia pędzli, rozcieńczalnik (art. 1345).

    Drewno, które ma być zabezpieczone przed zgnilizną i sinizną, należy uprzednio zaimpregnować odpowiednim środkiem do ochrony drewna*.

    Należy przestrzegać polskiej normy PN-EN 927 Farby i lakiery - Wyroby lakierowe i systemy powłokowe na drewno zastosowane na zewnątrz.

    Żelazo, stal:

    Starannie usunąć rdzę. Usunąć zgorzelinę i naskórek walcowniczy. (odrdzewianie ręczne, stopień czystości ST 3). Najlepsze rezultaty uzyskuje się poprzez czyszczenie strumieniem ścierniwa: stopień czystości SA 2,5 (DIN EN ISO 12944-4).

    Cynk (stal ocynkowana):

    Umyć opartym na amoniaku środkiem sieciującym, używając do tego celu padu szlifierskiego. Przestrzegać instrukcji BFS nr 5 (Niemcy)

    Aluminium (nieanodyzowane):

    Przeprowadzić płukanie amoniakalnym środkiem zwilżającym za pomocą padu szlifierskiego lub wyczyścić produktem Środek do mycia pędzli, rozcieńczalnik, lub środkami czyszczącymi na bazie kwasu fosforowego. Przestrzegać instrukcji BFS nr 6 (Niemcy).

    Tworzywa sztuczne:

    Twarde PVC, PUR, poliester, akryl oraz powłoki z żywicy melaminowej (HPL/CPL) przygotować używając produktu Remmers "Środek do mycia pędzli, rozcieńczalnik" oraz włókniną szlifierską.

  • Sposób stosowania
   • Temp. materiału, otoczenia i podłoża co najmniej +15 °C i maks. +25 °C
   • Wymieszać przed użyciem
   • malowanie pędzlem/wałkiem, natrysk airless/airmix
   • Materiał starannie rozmieszać.

    Nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskowo.

    Po wyschnięciu powłoki i wykonaniu międzyszlifu można nałożyć podkład z lakierów wodnych lub rozpuszczalnikowych.

    Przestrzegać czasów schnięcia pomiędzy poszczególnymi etapami robót.

  • Wskazówki wykonawcze
   • Tolerancję z podłożem oraz skuteczność działania izolującego należy sprawdzić poprzez wykonanie powierzchni próbnej.

    Nie stosować na drewnie impregnowanym solami boru.

   • Suszenie

    Ok. 12 godzin w temp. 20°C i przy wilgotności względnej powietrza (wwp) = 65 %.

    Dłuższy czas schnięcia może poprawić działanie izolujące.

    Rozcieńczanie produktu, zbyt wysoka wilgotność drewna lub nieprzestrzeganie zalecanej kolejności prac, ilości nakładanego materiału i czasów schnięcia mogą się negatywnie odbić na skuteczności działania izolującego. W przypadku wodnych systemów powłokowych zawsze istnieje szczątkowe ryzyko pojawiania się wykwitów powodowanych przez garbniki!

   • Rozcieńczanie

    Produkt dostarczany jest w stanie gotowym do użycia

  • Narzędzia/czyszczenie
   • malowanie pędzlem/wałkiem, natrysk airless/airmix
   • Pędzel, wałek, pistolet kubełkowy lub urządzenia natryskowe typu airless

   • Narzędzia natychmiast po użyciu umyć wodą.

    Brudną ciecz usunąć zgodnie z przepisami.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • Shelf-life 24 months
   • W zamkniętych oryginalnych opakowaniach, niezmieszane i nienarażone na działanie mrozu - co najmniej  24  miesiące.

  • Zużycie
   • ok. 100 ml / m² na jedną warstwę
   • 100 ml/m² na jedną warstwę
    Aby uzyskać prawidłową ochronę antykorozyjną i izolację garbników, należy nałożyć 2 warstwy materiału.

  • Wskazówki ogólne
   • W przypadku modrzewia struganego, i drewna iglastego o wysokiej zawartości żywicy, przyczepność i odporność powłoki na warunki atmosferyczne może zostać zmniejszona, szczególnie w przypadku poziomych słojów, sęków i bogatego w żywicę drewna późnego. w takim przypadku należy się spodziewać krótszych odstępów czasowych między konserwacjami i renowacjami. Można temu zaradzić jedynie poprzez wstępne zwietrzanie lub bardzo gruby szlif (p80). w przypadku tych rodzajów drewna (w wersji po przetarciu), należy spodziewać się znacznie dłuższych okresów między konserwacjami i renowacjami.

    Aluminium w obecności powietrza i wody tworzy warstwę tlenku, która może mieć negatywny wpływ na właściwości produktu, jakim są powłoki. W przypadku aluminium powłokę należy zatem nakładać natychmiast po wstępnej obróbce podłoża.

    Przestrzegać przepisów dotyczących konstrukcyjnej ochrony drewna.

    Nie stosować na powierzchniach poziomych bez spadków drenażowych i bez promienia krawędzi, unikać zastoin wilgoci.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

  Możliwe produkty systemowe