• Holzschutz-Creme farblos
  • Holzschutz-Creme farblos

  Nr art. 4200271401

  Krem impregnacyjny do drewna

  Niekapiący krem impregnacyjny do ochrony i dekoracji drewna stosowanego na otwartej przestrzeni

  Kolory zamówisz tu:   Krem w kolorach
  Kolor: bezbarwny | 2714
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Znajdź punkt handlowy

  Tutaj znajdą Państwo wyspecjalizowane punkty sprzedaży

  Znajdź punkt handlowy

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Gęstość (20 °C) ok. 0,88 g/cm³
  Temperatura zapłonu ok. 61 °C
  Zapach rozpuszczalnikowy, po wyschnięciu brak zapachu
  Stopień połysku mat jedwabisty

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań zewnętrznych
  • do elementów o ograniczonej stabilności wymiarowej
  • do elementów niestabilnych wymiarowo
  • Do drewna stosowanego na zewnątrz
  • Drewno bez kontaktu z gruntem
  • Niestabilne wymiarowo elementy drewniane (tylko jako podkład): np. płoty, półbale, wiaty, deski drewniane
  • Elementy drewniane o ograniczonej stabilności wymiarowej (tylko jako podkład): np. okiennice składane, profille drewniane, altany ogrodowe
  • Do drewnianych elementów budowlanych stabilnych wymiarowo (tylko jako podkład): np. do okien i drzwi.
  • Jako warstwa gruntująca pod powłoki lazurujące i kryjące

  Właściwości

  • produkt rozpuszczalnikowy
  • Chroni drewno przed wilgocią
  • Efekt impregnujący: wysycenie drewna, zabezpieczające przed wilgocią
  • Trwały efekt malowania: pęcznienie i skurcz drewna zostają zminimalizowane
  • W połączeniu z lazurami nadaje i bardziej równomierny wygląd
  • Redukuje występowanie ciemych przebarwień
  • Wystarczy nałożyć jedną warstwę
  • Konsystencja kremu, materiału nie należy mieszać przed zastosowaniem. Materiał nie kapie, zapewniając wygodną aplikację na powierzchniach nad głową.
  • Wnika głęboko w podłoże
  • Rozlewa się samoczynnie
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Drewniane elementy budowlane zachowujące wymiar: dopuszczalna wilgotność drewna musi się mieścić w przedziale 11 - 15%

    Drewniane elementy budowlane stabilne wymiarowo w ograniczonym zakresie i niestabilne wymiarowo: maksymalna dopuszczalna wilgotność drewna wynosi 18%.

    Podłoże musi być czyste, wolne od pyłu i suche.

   • Przygotowania

    Brud, tłuszcz i łuszczące się stare powłoki należy całkowicie usunąć.

    Sąsiadujące elementy budowlane i materiały, które nie mają wejść w kontakt z produktem, należy zabezpieczyć poprzez zastosowanie odpowiednich środków.

    Należy przestrzegać polskiej normy PN-EN 927 Farby i lakiery - Wyroby lakierowe i systemy powłokowe na drewno zastosowane na zewnątrz.

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 5 °C maks. 25 °C
   • malowanie pędzlem/wałkiem
   • Malować pędzlem lub wałkiem.

    Nakładać w kierunku zgodnym z układem włókien drewna.

    Po około 30 minutach sprawdzić, czy na powierzchni nie pozostał nadmiar materiału i w razie potrzeby rozprowadzić go.

    Po wyschnięciu nałożyć drugą warstwę.

    Naruszone opakowanie należy starannie zamykać, a zawartość zużyć w możliwie krótkim czasie.

  • Wskazówki wykonawcze
   • czas schnięcia / dalsza obróbka po upływie 12 godz.
   • Poprzez wykonanie powierzchni próbnych należy sprawdzić kompatybilność, przyczepność do podłoża i kolor.

    W razie nakładania następnych warstw z innych materiałów lakierniczych zaleca się sprawdzenie przyczepności.

    Zaleca się wykonanie prób również na innych gatunkach drewna.

    Bezbarwny Krem impregnacyjny do drewna może być stosowany jako warstwa końcowa na powierzchniach zewnętrznych, które nie są bezpośrednio narażone na działanie czynników atmosferycznych, takich jak podbitki dachowe itp.

    W przypadku gatunków drewna o dużej zawartości rozpuszczalnych w wodzie garbników, jak np. dąb, czerwony cedr, afcelia, redwood itp. opady mogą spowodować ich wymywanie. Może to skutkować powstaniem przebarwień na jasnym murze lub tynku.

    Dolne powierzchnie cięć czołowych drewna należy podciąć, aby uzyskać okapnik.

    Powierzchnie cięć czołowych należy następnie zabezpieczyć przed wilgocią za pomocą naniesionego w dwóch warstwach produktu Higrobloker.

   • Suszenie

    Około 12 godzin w temp. 20°C i wilgotności względnej powietrza = 65%.

    Niskie temperatury, słaba wentylacja i wysoka wilgotność powietrza powodują wydłużenie procesu schnięcia.

    W zależności od gatunku drewna (np. modrzew) może wystąpić znaczące wydłużenie schnięcia.

   • Rozcieńczanie

    Materiał dostarczany jest w stanie gotowym do użycia

  • Narzędzia/czyszczenie
   • malowanie pędzlem/wałkiem
   • Pędzel z naturalnego włosia

   • Narzędzia natychmiast po użyciu należy umyć produktem "Środek do mycia pędzli, rozcieńczalnik" (art. 1345)

    Brudną ciecz usunąć zgodnie z przepisami.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w miejscu suchym i chłodnym lecz zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej  36 mies.

  • Zużycie
   • Łączne zużycie 100 ml Total / m²
   • Około 100 ml/m² jednokrotnego malowania

   • Drewno oheblowane lub gatunki drewna o bardzo dużej gęstości cechuje mniejsza nasiąkliwość, w związku z czym niezbędne jest nałożenie 2.  warstw.

  • Wskazówki ogólne
   • W przypadku modrzewia struganego, i drewna iglastego o wysokiej zawartości żywicy, przyczepność i odporność powłoki na warunki atmosferyczne może zostać zmniejszona, szczególnie w przypadku poziomych słojów, sęków i bogatego w żywicę drewna późnego. w takim przypadku należy się spodziewać krótszych odstępów czasowych między konserwacjami i renowacjami. Można temu zaradzić jedynie poprzez wstępne zwietrzanie lub bardzo gruby szlif (p80). w przypadku tych rodzajów drewna (w wersji po przetarciu), należy spodziewać się znacznie dłuższych okresów między konserwacjami i renowacjami.

    Przestrzegać przepisów dotyczących konstrukcyjnej ochrony drewna.

    Nie stosować na powierzchniach poziomych bez spadków drenażowych i bez promienia krawędzi, unikać zastoin wilgoci.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.