• Lakierobejca dekoracyjna UV
 • Dauerschutz-Lasur UV
  • Lakierobejca dekoracyjna UV
  • Dauerschutz-Lasur UV

  Nr art. 223720

  Lakierobejca dekoracyjna UV

  Lazura do drewna, bardzo silnie chroniąca przed UV

  Kolor: kolory niestandardowe* | 2237

  Kolor: kolory niestandardowe* | 2237

  Wybierz kolor
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Znajdź punkt handlowy

  Tutaj znajdą Państwo wyspecjalizowane punkty sprzedaży

  Znajdź punkt handlowy

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Spoiwo żywice alkidowe
  Gęstość (20 °C) Około 0,94 g/cm³
  Zapach rozpuszczalnikowy, po wyschnięciu - charakterystyczny
  Stopień połysku połysk jedwabisty
  Lepkość (20 °C) ok. 150 mPas

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań zewnętrznych
  • do elementów stabilnych wymiarowo
  • do elementów o ograniczonej stabilności wymiarowej
  • do elementów niestabilnych wymiarowo
  • Do drewna stosowanego na zewnątrz
  • Do drewnianych elementów budowlanych stabilnych wymiarowo, takich jak okna i drzwi (wraz z ich stronami wewnętrznymi)
  • Do niestabilnych wymiarowo drewnianych elementów budowlanych, jak np. płoty, konstrukcje szachulcowe, wiaty samochodowe, deskowania
  • Do drewnianych elementów budowlanych stabilnych wymiarowo w ograniczonym zakresie, takich jak okiennice, profile drewniane, altany ogrodowe
  • Nie zawierająca substancji biologicznie czynnych powłoka końcowa, do stosowania na zaimpregnowanym drewnie, np. na meblach ogrodowych.
  • Wersja bezbarwna UV+ może być również stosowana jako powłoka eksploatowana na wariantach pigmentowanych, w celu trwałego zapewniania jasnego drewna.

  Właściwości

  • produkt rozpuszczalnikowy
  • Odporność na wpływ czynników atmosferycznych i na promieniowanie UV
  • Wysoka ochrona przed UV - także w przypadku jasnych kolorów i wersji bezbarwnej UV+
  • Powłoka łatwa do pielęgnacji i utrzymania w czystości
  • Odporność na blokowanie (zg. z wytyczną HO.03)
  • Dobra rozlewność
  • Nie zawiera substancji biobójczych ani kobaltu
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Podłoże musi być czyste, wolne od pyłu, tłuszczu oraz innych substancji zmniejszających przyczepność. Ponadto należy je prawidłowo przygotować.

    Drewniane elementy budowlane zachowujące wymiar: dopuszczalna wilgotność drewna musi się mieścić w przedziale 11 - 15%

    Drewniane elementy budowlane stabilne wymiarowo w ograniczonym zakresie i niestabilne wymiarowo: maksymalna dopuszczalna wilgotność drewna wynosi 18%.

   • Przygotowania

    Brud, tłuszcz i łuszczące się stare powłoki należy całkowicie usunąć.

    Zszarzałe i zwietrzałe powierzchnie drewna należy zeszlifować do nośnego podłoża.

    Luźne i spękane sęki jak również otwarte gniazda żywicy należy usunąć i oczyścić za pomocą odpowiednich środków, np. Verdünnung V 101, Środek do mycia pędzli, rozcieńczalnik (art. 1345).

    Stare, nieuszkodzone powłoki malarskie należy przeszlifować.

    W razie potrzeby wyrównać podłoże za pomocą Rmmers Renovier-Grund.

    Drewno stosowane na zewnątrz, które ma być chronione przed owadami niszczącymi drewno, gniciem i sinizną, należy wstępnie zabezpieczyć odpowiednim środkiem do konserwacji drewna (*Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem ostrożności. Przed użyciem należy zawsze przeczytać etykietę i informacje o produkcie).

    Należy przestrzegać polskiej normy PN-EN 927 Farby i lakiery - Wyroby lakierowe i systemy powłokowe na drewno zastosowane na zewnątrz.

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 5 °C maks. 30 °C
   • Wymieszać przed użyciem
   • pędzel
   • Materiał starannie rozmieszać.

    Malować pędzlem.

    Nakładać w kierunku zgodnym z układem włókien drewna.

    Szczególnie elegancką powierzchnię uzyskuje się wykonując lekki międzyszlif przed nałożeniem powłoki nawierzchniowej.

    Po wyschnięciu nałożyć 2 warstwę.

    Aby utrwalić pożądany kolor, w razie potrzeby należy nanieść 3 warstwę , stosując wersję bezbarwną UV+ (jest to warstwa zużywana, ponownie nakładana podczas renowacji)

    Aplikacje można wykonać również na powierzchniach, które uprzednio pokrywane były lazurami HK-Lasur lub Holzschutz-Creme.

    Na podłożach malowanych na biało nie warto postępować tą metodą (ciemnienie, żółknięcie kolor własny wersji bezbarwna UV+)

    Okna i drzwi zewnętrzne wymagają nałożenia trzech warstw.

    Sąsiadujące ze sobą powierzchnie należy pokrywać tylko materiałem o tym samym numerze partii (materiał z różnych partii należy uprzednio wymieszać), w przeciwnym razie mogą wystąpić niewielkie różnice w kolorze, połysku i fakturze.

    Wszystkie kolory można wzajemnie mieszać.

    Naruszone opakowanie należy starannie zamykać, a zawartość zużyć w możliwie krótkim czasie.

  • Wskazówki wykonawcze
   • czas schnięcia / dalsza obróbka po upływie 12 godz.
   • Poprzez wykonanie powierzchni próbnych należy sprawdzić kompatybilność, przyczepność do podłoża i kolor.

    Przed nałożeniem powłoki na technicznie modyfikowane drewno i materiały drewnopochodne należy przeprowadzić powlekanie próbne i test przydatności do danego obszaru zastosowania.

    Dolne powierzchnie cięć czołowych drewna należy podciąć, aby uzyskać okapnik.

    W celu ochrony przed wilgocią, powierzchnie cięć czołowych powinny być pokryte środkiem Remmers Higro-Bloker.

     

    Ze względu na różne właściwości kryjące białych i pastelowych odcieni lazur, wygląd może się różnić w zależności od podłoża. Należy wcześniej sprawdzić, czy składniki drewna mogą powodować przebarwienia na powierzchni lazury.

    W celu uwzględnienia i wyjaśnienia tych kwestii należy wcześniej wykonać powierzchnię próbną, aby zapewnić oczekiwane właściwości powierzchni.

    Każda warstwa lazury powoduje wzmocnienie koloru i połysku.

    Należy zapewnić dobrą wentylację podczas stosowania i suszenia.

    Podczas stosowania i na etapie schnięcia powierzchnie należy chronić przed deszczem, wiatrem, bezpośrednim nasłonecznieniem i osiadaniem kondensatu.

    Jeśli - zwłaszcza w przypadku powłoki bezbarwnej - wystąpią uszkodzenia mechaniczne, to należy je bezzwłocznie naprawić materiałem bezbarwnym UV+, aby zapobiec przebarwieniom powodowanym przez siniznę, mogącym powstać z upływem czasu.

    Należy zaplanować krótsze okresy między przeglądami.

    Po wyschnięciu powłoka toleruje tworzywa sztuczne i materiały bitumiczne.

    Niebezpieczeństwo samozapłonu

    Nie należy stosować na stanowiskach, na których aplikuje się lakiery lub bejce zawierające nitrocelulozę, zanieczyszczone tekstylia (np. ścierki do czyszczenia, odzież roboczą) zbierać do ognioodpornych pojemników i w nich usuwać.

   • Suszenie

    Po około 12 godzinach w temp. 20 °C i przy 65 % wilgotności względnej powietrza.

    Niskie temperatury, słaba wentylacja i wysoka wilgotność powietrza powodują wydłużenie procesu schnięcia.

   • Rozcieńczanie

    Materiał gotowy do stosowania

  • Narzędzia/czyszczenie
   • pędzel
   • Pędzel (z naturalnego włosia), wałek

   • Narzędzia natychmiast po użyciu należy umyć produktem "Środek do mycia pędzli, rozcieńczalnik" (art. 1345)

    Brudną ciecz usunąć zgodnie z przepisami.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • Okres przechowywania 24 mies.
   • W zamkniętych oryginalnych opakowaniach, niezmieszane i nienarażone na działanie mrozu - co najmniej  24  miesiące.

    Zawartość naruszonego opakowania należy możliwie szybko zużyć.

  • Zużycie
   • ok. 60 ml - 100 ml / m² na jedną warstwę
   • 1. warstwa: 100 ml/m²
    2. warstwa: 60 ml/m²

    Bezbarwna UV+: należy nanieść 3 warstwy

  • Wskazówki ogólne
   • DIN EN 71-3 "Migracja określonych pierwiastków":
    .
    Produkt ten spełnia limity migracji metali ciężkich do zabawek dziecięcych zgodnie z normą DIN EN 71-3 i tym samym spełnia jeden z kilku dalszych wymogów dotyczących bezpieczeństwa zabawek dziecięcych zgodnie z unijną "dyrektywą zabawkową" (2009/48/WE).

    W przypadku modrzewia struganego, i drewna iglastego o wysokiej zawartości żywicy, przyczepność i odporność powłoki na warunki atmosferyczne może zostać zmniejszona, szczególnie w przypadku poziomych słojów, sęków i bogatego w żywicę drewna późnego. w takim przypadku należy się spodziewać krótszych odstępów czasowych między konserwacjami i renowacjami. Można temu zaradzić jedynie poprzez wstępne zwietrzanie lub bardzo gruby szlif (p80). w przypadku tych rodzajów drewna (w wersji po przetarciu), należy spodziewać się znacznie dłuższych okresów między konserwacjami i renowacjami.

    Przestrzegać przepisów dotyczących konstrukcyjnej ochrony drewna.

    Nie stosować na powierzchniach poziomych bez spadków drenażowych i bez promienia krawędzi, unikać zastoin wilgoci.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.