• MultiColl-Express

  Nr art. 157115

  MultiColl-Express

  Bezbarwny, uniwersalny klej poliuretanowy

  Kolor: bezbarwny | 1571
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Gęstość (20 °C) około 1,1 g/ml
  Wodoodporność (DIN EN 204) D4
  Czas otwarty około 5 min (+20 °C/65 % rF)
  Czas iniekcji co najmniej 60 min (+20 °C/65 % rF)
  Zakres funkcji -30 °C do +100 °C
  Wytrzymałość na ścinanie (drewno/drewno) > 10 N/mm²

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
  • Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
  • Uniwersalne zastosowanie
  • drewno, metal, ceramika, PCV, polistyren, szkło
  • Montaż mebli, paneli, listew i ościeżnic
  • Klejenie drewnianych okien i drzwi

  Właściwości

  • nie zawiera rozpuszczalnika
  • Produkt jednoskładnikowy
  • Produkt nie zawiera rozpuszczalników
  • Skleja z dużą siłą, nie powoduje plam
  • Tworzy niewidoczne połączenia
  • Wodoodporność wg DIN EN 204: D4
  • Nie spływa, wyrównuje nierówności
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Podłoże musi być czyste i nośne.

   • Przygotowania

    Tapety lub powłoki malarskie nie stanowią dobrych podłoży i dlatego przed rozpoczęciem klejenia należy je usunąć.

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 5 °C maks. 35 °C
   • pistolet do uszczelnień
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +35 °C.

   • Aplikacja za pomocą pistoletu do uszczelniaczy.

    Lekko zwilżyć części, które mają być połączone, aby osiągnąć maksymalną siłę klejenia i szybkie jej rozwinięcie.
    W przypadku dwóch nieporowatych części do połączenia: lekko zwilżyć tylko jedną stronę.
    Nałożyć klej z jednej strony i połączyć łączone ze sobą części w ciągu 5 minut, w razie potrzeby lekko przesuwając i obracając pod silnym naciskiem. Większa siła klejeniarozwinie się poprzez dociskanie części do siebie (min. 60 minut). Nie należy przesuwać sklejonych elementów podczas utwardzania kleju.

    Klej można nanosić paskami lub punktowo.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • pistolet do uszczelnień
   • Pistolet ręczny lub pneumatyczny

   • Czyszczenie w stanie świeżym przy użyciu środka Verdünnung und Pinselreiniger lub rozcieńczalnika V 101, później możliwe jest już tylko usunięcie mechaniczne.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej  12 mies.

  • Zużycie
   • Zależnie od zastosowania / m²
   • Około 5 - 15 g/m² przy aplikacji paskami, przy nanoszeniu punktowym 50 g/m²

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

  Narzędzia, akcesoria i sprzęt ochrony osobistej