• 769003 bangkirai-Öl
  ECO
  Produkt

  Nr art. 4200769001

  Olej do tarasów i mebli ogrodowych [eco]

  Olej pielęgnacyjny na bazie surowców odnawialnych

  Kolor: bangkirai | 7690
  Kolor: bangkirai | 7690
  Wybierz kolor
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Spoiwo Na bazie olejów roślinnych
  Gęstość (20 °C) Ca. 1,02 g/cm³
  Zapach łagodny
  Stopień połysku mat
  Lepkość 300 mPas

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
  • do elementów o ograniczonej stabilności wymiarowej
  • do elementów niestabilnych wymiarowo
  • do drewna ogrodowego
  • Warianty pigmentowane: Drewno wewnątrz i na zewnątrz
   Wariant bezbarwny: Drewno we wnętrzu i stosowane na zewnątrz drewno chronione konstrukcyjnie
  • Do drewnianych mebli ogrodowych i tarasów
  • np. teak, bangkirai, modrzew, daglezja, accoya
  • Do elementów budowlanych nie zachowujących wymiaru i zachowujących wymiar w ograniczonym zakresie
  • Drewniane boksy pszczele, ule i inne drewniane elementy w pszczelarstwie
  • Nie nadaje się do stosowania na drewnie z gatunków massaranduba i ipé. Na te podłoża polecamy "olej do tarasów i mebli ogrodowych" art. 2645 - 2656.
  • W przypadku niewymienionych tutaj egzotycznych gatunków drewna prosimy o uprzedni kontakt z naszym Serwisem Technicznym.
  • Do konglomeratów drewniano-polimerowych, bambusa, resysty polecamy nasz "olej do desek kompozytowych" (art. 2087 - 2089).

  Właściwości

  • produkt wodny
  • Na bazie surowców odnawialnych: co najmniej 80 %
  • Potwierdzona nieszkodliwość dla pszczół
  • Na podstawie dostępnych nam informacji, materiał spełnia oczekiwania osób kierujących się wartościami wegańskimi
  • Produkt wodny, o bardzo małej zawartości rozpuszczalnika
  • Tworzy antypoślizgową powłokę
  • Odporność na wpływ czynników atmosferycznych i na promieniowanie UV
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Drewniane elementy budowlane stabilne wymiarowo w ograniczonym zakresie i niestabilne wymiarowo: maksymalna dopuszczalna wilgotność drewna wynosi 18%.

   • Przygotowania

    Aby uniknąć wydłużenia się procesu schnięcia w przypadku drewna bogatego w garbniki, przed pierwszą aplikacją drewno powinno być przez kilka tygodni poddane wietrzeniu lub zostać umyte środkiem "zmywacz do drewna" (art. 2640).

    Powierzchnie pokryte klasyczną, rozpuszczalnikową wersją Remmers - Olej do tarasów i mebli ogrodowych (bangkirai, daglezja, teak, modrzew, uniwersalny mogą być poddane ponownej obróbce tym produktem najwcześniej po 6 miesiącach, aby uniknąć znacznego wydłużania procesu schnięcia (do 1 tygodnia).
    Prosimy o stosowanie tych wariantów produktów oddzielnie

    Brud, tłuszcz oraz stare powłoki należy całkowicie usunąć za pomocą środka Zmywacz do drewna.

    Zszarzałe powierzchnie drewna należy oczyścić za pomocą środka "Odszarzacz do drewna" (Art. 2641).

    Glony należy usunąć środkiem "Glonosan*" (Art. 0676).

    Aby możliwie ograniczyć stosowanie środków ochrony drewna, konstrukcja powinna sprzyjać odprowadzaniu wody (należy unikać poziomych płaszczyzn, otwartych cięć czołowych, szczelin kapilarnych, zastoin wody i wilgoci, kontaktu z wodą rozbryzgową, ostrych krawędzi).

    Drewno stosowane na otwartej przestrzeni, wymagające ochrony przed sinizną i zgnilizną, należy uprzednio zaimpregnować produktem "Impregnat gruntujący do drewna"* (art.2066). (* Środki ochrony drewna wymagają zachowania zasad bezpieczeństwa. Przed ich użyciem należy zawsze przeczytać etykietę produktu i informacje na jego temat!)

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 5 °C maks. 25 °C
   • Wymieszać przed użyciem
   • pędzel
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +25 °C.

   • Materiał starannie rozmieszać.

    Malować pędzlem.

    W miarę możliwości podczas pierwszej aplikacji deski tarasowe należy pomalować ze wszystkich stron.

    Materiał nakładać pędzlem do akryli lub ławkowcem, zgodnie z kierunkiem włókien w drewnie

    Nadmiar materiału (w szczególności we wpustach i rowkach) należy natychmiast zebrać wzgl. wyrównać.

    W razie potrzeby nałożyć kolejną warstwę.

    Naruszone opakowanie należy starannie zamykać, a zawartość zużyć w możliwie krótkim czasie.

  • Wskazówki wykonawcze
   • czas schnięcia / dalsza obróbka po upływie 4 godz.
   • Poprzez wykonanie powierzchni próbnych należy sprawdzić kompatybilność, przyczepność do podłoża i kolor.

    Przed nałożeniem powłoki na technicznie modyfikowane drewno i materiały drewnopochodne należy przeprowadzić powlekanie próbne i test przydatności do danego obszaru zastosowania.

    Kolory są dopasowane do danego gatunku drewna, można je jednak bez problemu zastępować na innych gatunkach. Kolor będzie się wówczas oczywiście różnił od zawartego we wzornikach.

    Wersja bezbarwna nie chroni przed promieniowaniem UV (a więc przed szarzeniem drewna), dlatego nie nadaje się do stosowania na powierzchniach narażonych na bezpośrednie zwietrzanie. Jeśli bezbarwna powłoka pożądana jest na elementach stosowanych na otwartej przestrzeni, to należy ją wielokrotnie nakładać i regularnie pielęgnować.

    W przypadku gatunków drewna o dużej zawartości rozpuszczalnych w wodzie garbników, jak np. dąb, czerwony cedr, afcelia, redwood itp. opady mogą spowodować ich wymywanie. Może to skutkować powstaniem przebarwień na jasnym murze lub tynku.

    Dolne powierzchnie cięć czołowych drewna należy podciąć, aby uzyskać okapnik.

    Powierzchnie cięć czołowych należy następnie zabezpieczyć przed wilgocią za pomocą naniesionego w dwóch warstwach produktu Higrobloker.

    W miejscach narażonych na zwietrzanie niezbędne jest regularne nakładanie powłok pielęgnacyjnych.

   • Suszenie

    Nakładanie kolejnych powłok możliwe jest po upływie około 4 godz.

    Wartości sprawdzone w praktyce w temp. 20 °C i przy wilgotności względnej powietrza (wwp) = 65 %.

    Niskie temperatury, słaba wentylacja i wysoka wilgotność powietrza powodują wydłużenie procesu schnięcia.

    Zależnie od gatunku drewna, np. w przypadku dębiny, może dochodzić do spowodowanego przez składniki wydłużania się procesu schnięcia.

   • Rozcieńczanie

    Produkt gotowy do użycia

  • Narzędzia/czyszczenie
   • pędzel
   • Pędzel do akryli, ławkowiec

   • Narzędzia bezpośrednio po użyciu należy umyć wodą z dodatkiem płynu do naczyń.

    Brudną ciecz usunąć zgodnie z przepisami.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • Okres przechowywania 24 mies.
   • W zamkniętych oryginalnych opakowaniach, niezmieszane i nienarażone na działanie mrozu - co najmniej  24  miesiące.

    Zawartość naruszonego opakowania należy możliwie szybko zużyć.

  • Zużycie
   • ok. 60 ml / m² na jedną warstwę
   • Ok. 60 ml/m² na jedną warstwę

    Na szorstkim i żłobkowanym drewnie zużycie jest większe.
    Zależy ono od nasiąkliwości podłoża.
    Dokładną ilość należy ustalić poprzez aplikację próbną.
    Nakładać nie więcej, niż 2 warstwy.
    Nadmiar materiału (w szczególności we wpustach i rowkach) należy natychmiast zebrać lub rozprowadzić.

  • Wskazówki ogólne
   • Powierzchnie dokładnie zamieść, nie stosować myjek ciśnieniowych ani agresywnych środków czyszczących.

    Należy się stosować do zaleceń "Instrukcji pielęgnacji mebli ogrodowych".

    w przypadku modrzewia struganego, i drewna iglastego o wysokiej zawartości żywicy, przyczepność i odporność powłoki na warunki atmosferyczne może zostać zmniejszona, szczególnie w przypadku poziomych słojów, sęków i bogatego w żywicę drewna późnego. w takim przypadku należy się spodziewać krótszych odstępów czasowych między konserwacjami i renowacjami.
    można temu zaradzić jedynie poprzez wstępne zwietrzanie lub bardzo gruby szlif (p80). w przypadku tych rodzajów drewna (w wersji po przetarciu), należy spodziewać się znacznie dłuższych okresów między konserwacjami i renowacjami.

    Na powierzchniach tarasów w pobliżu basenów, zwiększone narażenie na działanie chloru, środków czyszczących i intensywnej wilgoci może prowadzić do zmniejszenia przyczepności i starzenia się powłoki. Należy się spodziewać skrócenia terminów niezbędnych konserwacji i renowacji

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.