Nr art. 773901

  Zestaw pielęgnacyjny

  Do powierzchni olejowanych

  Wariant
  7739 | Zestaw pielęgnacyjny
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Znajdź punkt handlowy

  Tutaj znajdą Państwo wyspecjalizowane punkty sprzedaży

  Znajdź punkt handlowy

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Spoiwo żywica alkidowa
  Gęstość (20 °C) około 1,01 g/cm³ (środka czyszczącego) około 0,85 g/cm³ (olejowosk twardy, bezbarwny)
  Zapach charakterystycxzny
  Lepkość (czas wypływu) w s (20° C, DIN 4) 12 - 14

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań wewnętrznych
  • do schodów
  • do mebli
  • Do schodów drewnianych
  • Do drewna stosowanego we wnętrzach
  • Do wysokiej jakości mebli z litego drewna
  • Do paneli i listew

  Właściwości

  • produkt rozpuszczalnikowy
  • Głęboko penetruje, podkreślając jednocześnie naturalną strukturę drewna
  • Powoduje nieznaczną zmianę stopnia połysku powierzchni poddanej zabiegowi
  • Regularne stosowanie pozwala wydłużyć okresy między renowacjami i żywotność powłok lakierniczych.
  • Cechuje się długą żywotnością, odpornością na zanieczyszczenia i zużycie
  • Tworzy cienką warstwę ochronną, złożoną z wysokiej jakości wosków
  • Ogranicza osiadanie pyłów i brudu, ułatwiając czyszczenie powierzchni
  • Sposób stosowania
   • Przed użyciem wstrząsnąć
   • Temp. materiału, otoczenia i podłoża co najmniej +15 °C i maks. +25 °C
   • niekłacząca ścierka bawełniana
   • Przed użyciem wstrząsnąć.

    W razie potrzeby nasączyć bawełnianą szmatkę środkiem czyszczącym i przetrzeć powierzchnię zgodnie z kierunkiem włókien; unikać intensywnego pocierania powierzchni.

    Pozostawić na około 30 minut do wyschnięcia.

    W przypadku uporczywych zabrudzeń, śladów po wodzie i lekkich zarysowań, należy obrobić powierzchnię za pomocą dołączonej do zestawu tarczy szlifierskiej, szlifując w kierunku zgodnym z przebiegiem usłojenia, aż do uzyskania jednolitej powierzchni drewna. Następnie usunąć pył z obrabianej powierzchni.

    Wosk twardy bezbarwny równomiernie rozprowadzić drugą specjalną ściereczką.

    Nadmiar materiału zebrać po upływie około 20 - 30 min.

    Następnie wytrzeć do sucha bawełnianą szmatką.

    Całą powierzchnię należy przetrzeć raz, od krawędzi do krawędzi (licowej).

  • Wskazówki wykonawcze
   • czas schnięcia / dalsza obróbka po upływie 30 min.
   • Proszę nie używać żadnych produktów zawierających rozpuszczalniki, ściereczek z mikrofibry, środków szorujących, agresywnych środków czyszczących lub środków do czyszczenia parą. Te zaatakowałyby powierzchnię.

    Nie stosować w warunkach bezpośredniego nasłonecznienia lub na nagrzanych powierzchniach.

    Wszystkie niedrewniane materiały (np. okucia, szyby, klamki itp.) nie mogą wejść w kontakt z preparatem do pielęgnacji, względnie należy je natychmiast ostrożnie umyć wodą.

    Niebezpieczeństwo samozapłonu (informacja DGUV 209-046).
    Produktu nie wolno stosować na stanowisku pracy, na którym stosowane są lakiery lub lazury nitrocelulozowe, zanieczyszczone tekstylia (np. ścierki, odzież roboczą) do ognioodpornych pojemników na odpady i utylizować je w sposób chroniący przed zapłonem (pod wodą).

    Należy zwrócić uwagę na dobrą wentylację.

   • Suszenie

    Po ok. 30 minutach
    W kolejnych dniach powierzchnię można ostrożnie obciążać.

    W niższych temperaturach, przy wyższej wilgotności lub w razie przekroczenia maksymalnej grubości warstwy proces schnięcia może się znacząco wydłużyć!

    Wartości sprawdzone w praktyce w temp. 20 °C i przy wilgotności względnej powietrza (wwp) = 65 %.

   • Rozcieńczanie

    Produkt dostarczany jest w stanie gotowym do użycia

  • Narzędzia/czyszczenie
   • niekłacząca ścierka bawełniana
   • Niestrzepiąca się ściereczka

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • Shelf-life 24 months
   • W zamkniętych oryginalnych opakowaniach, niezmieszane i nienarażone na działanie mrozu - co najmniej  24  miesiące.

  • Zużycie
   • ok. 5 ml - 10 ml / m² na jedną warstwę
   • 5 - 10 ml/m² na jedną warstwę
    Zużycie zależy w dużej mierze od chłonności drewna.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.