• Aqua DSL-55-Dickschicht-Lasur PU

  Nr art. 721001

  Aqua DSL-55-Dickschicht-Lasur PU

  Wodna lazura grubowarstwowa o bardzo dobrej rozlewności, przeznaczona do okien, drzwi i innych elementów budowlanych dużej wartości

  Stopień połysku
  Kolor: bezbarwny | 7210

  Kolor: bezbarwny | 7210

  Wybierz kolor
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Spoiwo specjalne żywice
  Gęstość ok. 1,04 g/cm³
  Zapach łagodny, po wyschnięciu brak zapachu
  Stopień połysku mat, połysk jedwabisty

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
  • do elementów stabilnych wymiarowo
  • do elementów o ograniczonej stabilności wymiarowej
  • produkt przeznaczony wyłącznie dla użytkowników profesjonalnych
  • Do drewna stosowanego w pomieszczeniach i na otwartej przestrzeni.
  • Do drewnianych elementów budowlanych stabilnych wymiarowo, jak np. okna i drzwi
  • Do drewnianych elementów budowlanych stabilnych wymiarowo w ograniczonym zakresie, takich jak okiennice, profile drewniane, altany ogrodowe
  • Jako międzywarstwa i powłoka końcowa.
  • Może być również stosowany jako powłoka renowacyjna
  • Nie nadaje się do pokrywania podłóg (tarasów, drewnianych podestów itp.)
  • Dla profesjonalnych użytkowników

  Właściwości

  • produkt wodny
  • Niska tendencja do żółknięcia
  • Łatwe stosowanie
  • Powłoka odporna na wpływ czynników atmosferycznych, reguluje wilgotność drewna
  • Odporność na blokowanie (zg. z wytyczną HO.03)
  • Cechuje się długą żywotnością, odpornością na zanieczyszczenia i zużycie
  • Doskonała rozlewność
  • Bardzo elastyczna powłoka
  • Zawiera blokery UV
  • W zastosowaniach renowacyjnych: doskonała przyczepność na starych powłokach malarskich
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Podłoże musi być czyste, wolne od pyłu i suche.

    Drewniane elementy budowlane zachowujące wymiar: dopuszczalna wilgotność drewna musi się mieścić w przedziale 11 - 15%

    Drewniane elementy budowlane, zachowujące wymiar w ograniczonym zakresie: maks. wilgotność drewna 18%.

   • Przygotowania

    Brud, tłuszcz i łuszczące się stare powłoki należy całkowicie usunąć.

    Stare, nieuszkodzone powłoki malarskie należy przeszlifować.

    Zszarzałe i zwietrzałe powierzchnie drewna należy zeszlifować do nośnego podłoża.

    Należy przestrzegać polskiej normy PN-EN 927 Farby i lakiery - Wyroby lakierowe i systemy powłokowe na drewno zastosowane na zewnątrz.

    Stosowane na otwartej przestrzeni drewno, które ma być chronione przed zgnilizną i/lub sinizną, należy uprzednio zaimpregnować środkiem Aqua IG- 15* lub lazurą Aqua HSL-35*

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 10 °C maks. 25 °C
   • Wymieszać przed użyciem
   • natrysk airless/airmix / pistolet kubełkowy / malowanie pędzlem
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min.
    +05 °C do maks. +25 °C. Wilgotność względna powietrza: 50 - 65%.

   • Materiał starannie rozmieszać.

    Malowanie pędzlem, natrysk

    Pistolet kubełkowy: dysza: 2,0 - 2,5 mm, ciśnienie powietrza: 2,0 - 3,0 bar

    Natrysk metodą airless: dysza: 0,28 - 0,33 mm, ciśnienie materiału: 70 - 90 bar

    Natrysk metodą airmix: dysza: 0,28 - 0,33 mm; ciśnienie materiału: 70 - 90 bar; ciśnienie powietrza osłonowego: 1 - 2 bar

    Po wyschnięciu nałożyć następne warstwy.

    Po zagruntowaniu należy wykonać lekki szlif pośredni.

    Nałożyć 2 -3 warstwy, wykonując w każdym przypadku lekki międzyszlif.

    Powłoki renowacyjne: 1 - 2 nałożyć dwie warstwy, wykonując pomiędzy aplikacjami lekki międzyszlif.

    Sąsiadujące ze sobą powierzchnie należy pokrywać tylko materiałem o tym samym numerze partii (materiał z różnych partii należy uprzednio wymieszać), w przeciwnym razie mogą wystąpić niewielkie różnice w kolorze, połysku i fakturze.

    Naruszone opakowanie należy starannie zamykać, a zawartość zużyć w możliwie krótkim czasie.

  • Wskazówki wykonawcze
   • czas schnięcia / dalsza obróbka po upływie 4 godz.
   • Proszę wykonać próbne malowanie w warunkach praktycznych w wybranym systemie, a następnie zbadać właściwości powierzchni.

    Poprzez wykonanie powierzchni próbnych należy sprawdzić kompatybilność, przyczepność do podłoża i kolor.

    Nie stosować w temp. poniżej +5°C.

    Przy zbyt niskich temperaturach i zbyt wysokiej wilgotności powietrza właściwości te są osiągane z opóźnieniem.

    Jeśli temperatura jest zbyt wysoka, a poziom wilgotności zbyt niski, schnięcie może przebiegać zbyt szybko. W takim przypadku zalecamy dodanie dodatku Aqua OZA-90 Offenzeit-Additiv.

     

    W celu ochrony przed wilgocią, powierzchnie cięć poprzecznych i czołowe powinny być wstępnie dwukrotnie pokryte warstwą Induline SW-910.

    Dolne powierzchnie cięć czołowych drewna należy podciąć, aby uzyskać okapnik.

    Nie stosować na drewnie impregnowanym solami boru.

    Duże powierzchnie malować pasami, nie wykonywać aplikacji całopowierzchniowej.

    Materiały uszczelniające muszą wykazywać tolerancję w kontakcie z powłokami i można je nanosić dopiero wówczas, gdy powłoka malarska dobrze wyschnie.

    Podczas stosowania i na etapie schnięcia powierzchnie należy chronić przed deszczem, wiatrem, bezpośrednim nasłonecznieniem i osiadaniem kondensatu.

    Profile uszczelniające zawierające plastyfikatory sklejają się w połączeniu z lakierami dyspersyjnymi. Należy używać profili nie zawierających plastyfikatorów.

    W przypadku dębiny zawarte w niej garbniki w kontakcie z wodorozcieńczalnymi lazurami dyspersyjnymi mogą powodować powstawanie ciemnych przebarwień.

     

    Wersja bezbarwna nie nadaje się do stosowania na powierzchniach narażonych na bezpośrednie zwietrzanie.

    Ze względu na różne właściwości kryjące białych i pastelowych odcieni lazur, wygląd może się różnić w zależności od podłoża. Należy wcześniej sprawdzić, czy składniki drewna mogą powodować przebarwienia na powierzchni lazury.

    Ze względu na niską ochronę tych kolorów przed promieniowaniem UV, należy liczyć się z krótszymi okresami między kolejnymi konserwacjami.

    W celu uwzględnienia i wyjaśnienia tych kwestii należy wcześniej wykonać powierzchnię próbną, aby zapewnić oczekiwane właściwości powierzchni.

   • Suszenie

    Pyłosuchość powłoka osiąga po upływie ok. 1 godz.
    Do nakładania kolejnych warstw nadaje się po ok. 4 godz.

    Wartości sprawdzone w praktyce w temp. 20 °C i przy wilgotności względnej powietrza (wwp) = 65 %.

    W niższych temperaturach, przy wyższej wilgotności lub w razie przekroczenia maksymalnej grubości warstwy proces schnięcia może się znacząco wydłużyć!

   • Rozcieńczanie

    W razie potrzeby rozcieńczać wodą lub środkiem Aqua OZA-90-Offenzeit-Additiv, dodając nie więcej niż 5%.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • natrysk airless/airmix / pistolet kubełkowy / malowanie pędzlem
   • Pędzel do akryli/szczotka z syntetycznym włosiem, pistolet kubełkowy, urządzenia natryskowe airmix / airless

   • Narzędzia bezpośrednio po użyciu należy umyć wodą z dodatkiem płynu do naczyń.

    Brudną ciecz usunąć zgodnie z przepisami.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • Okres przechowywania 24 mies.
   • W zamkniętych oryginalnych opakowaniach, niezmieszane i nienarażone na działanie mrozu - co najmniej  24  miesiące.

  • Zużycie
   • ok. 100 ml / m² na jedną warstwę
   • ok. 100 ml/m² na jedną warstwę

  • Wskazówki ogólne
   • DIN EN 71-3 "Migracja określonych pierwiastków":
    .
    Produkt ten spełnia limity migracji metali ciężkich do zabawek dziecięcych zgodnie z normą DIN EN 71-3 i tym samym spełnia jeden z kilku dalszych wymogów dotyczących bezpieczeństwa zabawek dziecięcych zgodnie z unijną "dyrektywą zabawkową" (2009/48/WE).

    W przypadku modrzewia struganego, i drewna iglastego o wysokiej zawartości żywicy, przyczepność i odporność powłoki na warunki atmosferyczne może zostać zmniejszona, szczególnie w przypadku poziomych słojów, sęków i bogatego w żywicę drewna późnego. w takim przypadku należy się spodziewać krótszych odstępów czasowych między konserwacjami i renowacjami. Można temu zaradzić jedynie poprzez wstępne zwietrzanie lub bardzo gruby szlif (p80). w przypadku tych rodzajów drewna (w wersji po przetarciu), należy spodziewać się znacznie dłuższych okresów między konserwacjami i renowacjami.

    Przestrzegać przepisów dotyczących konstrukcyjnej ochrony drewna.

    Nie stosować na powierzchniach poziomych bez spadków drenażowych i bez promienia krawędzi, unikać zastoin wilgoci.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.