• Aqua NEL-56/tm-Natureffektlack
 • Aqua NEL-56/tm-Natureffektlack
  • Aqua NEL-56/tm-Natureffektlack
  • Aqua NEL-56/tm-Natureffektlack

  Nr art. 715101

  Aqua NEL-56/tm-Natureffektlack

  Wodny lakier z efektem naturalnego drewna, przeznaczony do drewnianych elementów budowlanych zachowujących wymiar, narażonych na pośrednie lub bezpośrednie zwietrzanie

  Kolor:
  Aqua NEL-56/tm-Natureffektlack | 7151

  Kolor: Aqua NEL-56/tm-Natureffektlack | 7151

  Wybierz kolor
  Jedn. opak.

  Uwaga:
  Produkt w tej wielkości opakowania jest wycofanym z produkcji i dlatego dostępny będzie tylko do wyczerpania zapasów magazynowych.

  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Spoiwo Specjalne PU/polimery akrylowe
  Gęstość (20 °C) 1,02 - 1,04 g/cm³
  Zapach łagodny
  Lepkość ok. 1000 mPas

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
  • do elementów stabilnych wymiarowo
  • produkt przeznaczony wyłącznie dla użytkowników profesjonalnych
  • Do wszystkich drewnianych elementów budowlanych zachowujących wymiar, wykonanych z jasnych gatunków drewna iglastego i liściastego
  • Do okien, drzwi zewnętrznych i ogrodów zimowych
  • Do drewniano-aluminiowych konstrukcji zespolonych
  • Do konstrukcji ryglowo-słupowych
  • Naturalne barwy do miejsc narażonych na bezpośrednie zwietrzanie, materiał bezbarwny - do konstrukcji chronionych
  • Międzywarstwa i powłoka końcowa

  Właściwości

  • produkt wodny
  • Głęboko matowa powierzchnia, w bardzo małym stopniu wzmacniająca rysunek usłojenia: drewno wygląda jak surowe
  • Absorbery UV ograniczają ciemnienie drewna
  • Podwyższona odporność na zadrapania i kremy do rąk w warunkach normalnych obciążeń
  • Powierzchnia nie ma tendencji do wybłyszczania
  • Wersja bezbarwna do pokrywania konstrukcji chronionych: najlepszy możliwy effekt naturalnego drewna
  • Kolory w naturalnych barwach drewna, przeznaczone do stosowania na obiektach narażonych na bezpośredni wpływ czynników atmosferycznych. Dedykowane gatunkom drewna podanym w nazwach kolorów. Zapewniają naturalny wygląd z jednoczesną dobrą ochroną przed UV
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Podłoże musi być czyste, wolne od pyłu, tłuszczu oraz innych substancji zmniejszających przyczepność. Ponadto należy je prawidłowo przygotować.

    Drewniane elementy budowlane zachowujące wymiar: dopuszczalna wilgotność drewna musi się mieścić w przedziale 11 - 15%

   • Przygotowania

    Brud, tłuszcz i łuszczące się stare powłoki należy całkowicie usunąć.

    Stare, nieuszkodzone powłoki malarskie należy przeszlifować.

    Zszarzałe i zwietrzałe powierzchnie drewna należy zeszlifować do nośnego podłoża.

    Należy przestrzegać polskiej normy PN-EN 927 Farby i lakiery - Wyroby lakierowe i systemy powłokowe na drewno zastosowane na zewnątrz.

    Stosowane na otwartej przestrzeni drewno, które ma być chronione przed zgnilizną i/lub sinizną, należy uprzednio zaimpregnować środkiem Aqua IG- 15* lub lazurą Aqua HSL-35*

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 10 °C maks. 25 °C
   • Wymieszać przed użyciem
   • malowanie pędzlem/wałkiem
   • Materiał starannie rozmieszać.

    Malować pędzlem lub wałkiem.

    Po wyschnięciu nałożyć 2 warstwę.

    Szczegółowy układ warstw w systemie - patrz "Przykłady zastosowań"

    Naruszone opakowanie należy starannie zamykać, a zawartość zużyć w możliwie krótkim czasie.

  • Wskazówki wykonawcze
   • czas schnięcia / dalsza obróbka po upływie 4 godz.
   • Poprzez wykonanie malowania próbnego należy sprawdzić wzajemną tolerancję materiału z podłożem i efekt kolorystyczny.

    Przed nałożeniem powłoki na technicznie modyfikowane drewno i materiały drewnopochodne należy przeprowadzić powlekanie próbne i test przydatności do danego obszaru zastosowania.

    Proszę wykonać próbne malowanie w warunkach praktycznych w wybranym systemie, a następnie zbadać właściwości powierzchni.

    Nie stosować w temp. poniżej +5°C.

    Przy zbyt niskich temperaturach i zbyt wysokiej wilgotności powietrza właściwości te są osiągane z opóźnieniem.

    Jeśli temperatura jest zbyt wysoka, a poziom wilgotności zbyt niski, schnięcie może przebiegać zbyt szybko. W takim przypadku zalecamy dodanie dodatku Aqua OZA-90 Offenzeit-Additiv.

    Szczególnie elegancką powierzchnię uzyskuje się wykonując lekki międzyszlif przed nałożeniem powłoki nawierzchniowej.

    Przestrzegać czasów schnięcia pomiędzy poszczególnymi etapami robót.

    W przypadku dębiny zawarte w niej garbniki w kontakcie z wodorozcieńczalnymi lazurami dyspersyjnymi mogą powodować powstawanie ciemnych przebarwień.

    Należy sprawdzić wzajemną tolerancję powłoki z materiałami uszczelniającymi, uszczelkami oraz materiałami innych producentów.

    Pory należy zamknąć powłoką lakierniczą.

   • Suszenie

    Pyłosuchość powłoka uzyskuje po ok. 1 godzinie, do dalszej obróbki nadaje się po ok. 4 godzinach

    Wartości sprawdzone w praktyce w temp. 20 °C i przy wilgotności względnej powietrza (wwp) = 65 %.

    Niskie temperatury i wysoka wilgotność opóźniają proces schnięcia.

   • Rozcieńczanie

    Produkt dostarczany jest w wersji gotowej do użycia

  • Narzędzia/czyszczenie
   • malowanie pędzlem/wałkiem
   • Acrylpinsel, Mikrofaser-Farbwalze

   • Narzędzia natychmiast po użyciu umyć wodą lub środkiem Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat.

    Brudną ciecz usunąć zgodnie z przepisami.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • Okres przechowywania 24 mies.
   • W zamkniętych oryginalnych opakowaniach, niezmieszane i nienarażone na działanie mrozu - co najmniej  24  miesiące.

  • Zużycie
   • ok. 60 ml - 80 ml / m² na jedną warstwę
   • 60 - 80 ml/m² na jedną warstwę

   • Odchylenia związane z poszczególnymi obiektami należy ustalić poprzez wykonanie próbnych malowań.

    Zależnie od sposobu stosowania, gatunku drewna i jego powierzchni

  • Przykłady zastosowań
   • Konstrukcje chronione:
    Drewno typu dąb, bezbarwny: Aqua HSL-35/m* bezbarwny, 2x Aqua NEL-56/tm bezbarwny
    Gatunek drewna świerk, bezbarwny: Aqua HSL-35/m* FT 38863, 2x Aqua NEL-56/tm bezbarwny
    Gatunek drewna modrzew, bezbarwny: Aqua HSL-35/m* bezbarwny, 2x Aqua NEL-56/tm bezbarwny

    Bezpośrednie oddziaływanie czynników atmosferycznych:
    Gatunek drewna dąb, dąb naturalny: Aqua HSL-35/m* FT 38854, 2x Aqua NEL-56/tm FT 38855
    Gatunek świerk, świerk naturalny: Aqua HSL-35/m* FT 38856, 2x Aqua NEL-56/tm FT 38857
    Gatunek drewna modrzew, modrzew naturalny: Aqua HSL-35/m* FT 38858, 2x Aqua NEL-56/tm FT 38859

    Odcienie kolorów są dopasowane do poszczególnych gatunków drewna, ale bez problemu można je stosować również na innych gatunkach drewna. Efekt klolorystyczny  będzie wtedy inny, niż pokazany na wzornikach.

  • Wskazówki ogólne
   • Pielęgnacja i renowacja:

    Drewno stosowane na otwartej przestrzeni narażone jest na silne obciążenia klimatyczne i środowiskowe. Powłoki podlegają naturalnym procesom starzenia się, ścierania i degradacji. Rozkład przebiega zależnie od poziomu działających na drewno obciążeń (łagodnie, średnio lub intensywnie) Na elemencie budowlanym lub całej budowli mogą wystąpić różne stadia zwietrzenia. Aby drewnianym elementom budowlanym zapewnić skuteczną ochronę na wiele lat, warto raz do roku kontrolować ich powierzchnię. Ewentualne uszkodzenia należy po uprzednim oczyszczeniu bezzwłocznie naprawić.

    Do czyszczenia i pielęgnacji polecamy nasz Pflege-Set für Türen (art. 2746).

    Poprzez zastosowanie zawartego w zestawie balsamu pielęgnacyjnego znacząco wydłużyć okresy pomiędzy renowacjami, przy jednoczesnym zachowaniu głęboko matowego wyglądu powłoki.

    W przypadku modrzewia struganego, i drewna iglastego o wysokiej zawartości żywicy, przyczepność i odporność powłoki na warunki atmosferyczne może zostać zmniejszona, szczególnie w przypadku poziomych słojów, sęków i bogatego w żywicę drewna późnego. w takim przypadku należy się spodziewać krótszych odstępów czasowych między konserwacjami i renowacjami. Można temu zaradzić jedynie poprzez wstępne zwietrzanie lub bardzo gruby szlif (p80). w przypadku tych rodzajów drewna (w wersji po przetarciu), należy spodziewać się znacznie dłuższych okresów między konserwacjami i renowacjami.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.