Nr art. 232905

  Rofalin Acryl Plus

  Farba do ochrony drewna i innych podłoży stosowanych na zewnątrz przed czynnikami atmosferycznymi

  Kolor: biały (RAL 9016) | 2329

  Kolor: biały (RAL 9016) | 2329

  Wybierz kolor
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Zapach słaby, charakterystyczny
  Stopień połysku mat
  Lepkość (20 °C) ok. 2.800 mPa s

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań zewnętrznych
  • do elementów o ograniczonej stabilności wymiarowej
  • do elementów niestabilnych wymiarowo
  • produkt przeznaczony wyłącznie dla użytkowników profesjonalnych
  • Do drewna stosowanego na zewnątrz
  • Do drewnianych elementów budowlanych stabilnych wymiarowo w ograniczonym zakresie, takich jak okiennice, profile drewniane, altany ogrodowe
  • Do niestabilnych wymiarowo drewnianych elementów budowlanych, jak np. płoty, konstrukcje szachulcowe, wiaty samochodowe, deskowania
  • Na wiele innych podłoży
  • Do dachowych rynien cynkowych i blach cynkowych

  Właściwości

  • produkt wodny
  • Materiał silnie kryjący
  • Zawiera ochronę powłoki przed pleśniami i glonami
  • Nie łuszczy się
  • Powłoka odporna na alkalia, nadaje się również na podłoża mineralne
  • Powłoka odporna na wpływ czynników atmosferycznych, reguluje wilgotność drewna
  • Produkt niskorozpuszczalnikowy, o łagodnym zapachu, mało uciążliwy dla środowiska
  • Szybko schnie
  • Powłoka odporna na szorowanie wg DIN 53778
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Drewniane elementy budowlane stabilne wymiarowo w ograniczonym zakresie i niestabilne wymiarowo: maksymalna dopuszczalna wilgotność drewna wynosi 18%.

   • Przygotowania

    Brud, tłuszcz i łuszczące się stare powłoki należy całkowicie usunąć.

     

    Podłoża drewniane:

    Zszarzałe i zwietrzałe powierzchnie drewna należy zeszlifować do nośnego podłoża.

    Luźne i spękane sęki jak również otwarte gniazda żywicy należy usunąć i oczyścić za pomocą odpowiednich środków, np. Verdünnung V 101, Środek do mycia pędzli, rozcieńczalnik (art. 1345).

    Drewno stosowane na zewnątrz, które ma zostać zabezpieczone przed niszczącymi drewno owadami, sinizną i zgnilizną, należy uprzednio zaimpregnować środkiem Aqua IG-15-Imprägniergrund IT*.

    Należy przestrzegać polskiej normy PN-EN 927 Farby i lakiery - Wyroby lakierowe i systemy powłokowe na drewno zastosowane na zewnątrz.

    Aby zapobiec przebijaniu zawartych w drewnie garbników w przypadku stosowania tego produktu w kolorze białym i w innych jasnych barwach, najpierw należy nałożyć powłokę z Aqua AG-26-Allgrund.

    Aby uniknąć zanieczyszczenia sąsiadujących elementów budowli przez składniki zawarte w drewnie (np. wypełnień konstrukcji szachulcowej) drewno należy pomalować ze wszystkich stron.

    Stare, zwietrzałe powłoki z carbolinu należy zamalowywać wyłącznie ciemnymi kolorami. Zawsze wykonać malowanie próbne.

     

    Cynk (stal ocynkowana):

    Umyć opartym na amoniaku środkiem sieciującym, używając do tego celu padu szlifierskiego. Przestrzegać instrukcji BFS nr 5 (Niemcy)

    W przypadku większych obciążeń mechanicznych najpierw nałożyć powłokę gruntującą z Aqua AG-26-Allgrund.

     

    Podłoża mineralne:

    Podłoża należy przygotować zgodnie z wymogami wytycznych dla farb dyspersyjnych odpornych na szorowanie i wietrzenie (DIN 53 778).

    Stare powierzchnie betonu włóknistego oczyścić z zabrudzeń, glonów i mchów. Podłoże pozostawić aż dobrze wyschnie

    Naprawić uszkodzony tynk.

    Zdatność materiału do aplikacji na starych powłokach olejowych sprawdzić poprzez wykonanie powierzchni próbnej.

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 5 °C maks. 25 °C
   • Wymieszać przed użyciem
   • malowanie pędzlem/wałkiem
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +25 °C.

   • Materiał dobrze wymieszać i nakładać sprawnymi ruchami pędzlem lub wałkiem.

    Przestrzegać czasów schnięcia pomiędzy poszczególnymi etapami robót.

    Układ warstw zależny od podłoża: patrz "Przykłady zastosowań".

  • Wskazówki wykonawcze
   • Przed nałożeniem powłoki na technicznie modyfikowane drewno i materiały drewnopochodne należy przeprowadzić powlekanie próbne i test przydatności do danego obszaru zastosowania.

    W przypadku bieli lub innych jasnych kolorów uprzednio należy nałożyć dwie warstwy Aqua AG-26-Allgrund.

    Kolor zgodny ze wzornikiem powstaje dopiero podczas schnięcia.

    Unikać stykania płaszczyzn lakier - lakier, zwłaszcza podczas sztaplowania.

    Nie stosować na drewnie impregnowanym solami boru.

   • Suszenie

    2-4 godz. w temp. 20°C i 65% w.w.p.
    Drewno stosowane na zewnątrz po pomalowaniu należy przez co najmniej 4 godziny chronić przed opadami (niebezpieczeństwo zmycia powłoki!).

    Niskie temperatury, słaba wentylacja i wysoka wilgotność powietrza powodują wydłużenie procesu schnięcia.

   • Rozcieńczanie

    W razie potrzeby rozcieńczać wodą.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • malowanie pędzlem/wałkiem
   • Pędzel do akryli / szczotka ze sztucznym włosiem, wałek malarski z mikrofazy

   • Narzędzia bezpośrednio po użyciu należy umyć wodą z dodatkiem płynu do naczyń.

    Brudną ciecz usunąć zgodnie z przepisami.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w miejscu suchym i chłodnym lecz zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej  36 mies.

  • Zużycie
   • ok. 80 ml - 100 ml / m² na jedną warstwę
   • ok. 80 - 100 ml/m² na jedną warstwę
    W przypadku uprzedniego nałożenia podkładu Aqua AG-26-Allgrund (przy jasnych kolorach): 1 x 100 ml/m²

    Uzależniony od podłoża układ warstw - patrz rozdział "Przykłady zastosowań"

  • Przykłady zastosowań
   • Przykłady zastosowańImpregnat
    Powłoka gruntującaMiędzywarstwaPowłoka końcowa
    Podłoża drewniane:
    Surowe drewno, stare, zwietrzałe podłoża drewniane, powłoki renowacyjne na farbach dyspersyjnych, lakiery i lazury ochronne do drewna

    W razie potrzeby nałożyć Aqua IG-15-Imprägnier-
    grund IT
    (tylko w zast. zewnętrznych)

    Aqua AG-26-Allgrund
    albo Rofalin Acryl Plus
    Aqua AG-26-Allgrund

    oder Rofalin Acryl Plus
    Rofalin Acryl Plus
    Cynk(stal ocynkowana):
    Cynk, ocynkowana stal i twarde PCV, Powłoka renowacyjna na starych powłokach malarskich
    --
    Aqua AG-26-Allgrund
    Rofalin Acryl Plus
    Rofalin Acryl Plus
    Podłoża mineralne: Cement włóknisty
    --
    1-2 x Primer HF
    Rofalin Acryl Plus
    Rofalin Acryl Plus
    Beton licowy, beton bez porów
    --
    Imprägniergrund
    Rofalin Acryl Plus rozcieńczony 10 % dodatkiem wody
    Rofalin Acryl Plus
    Stare tynki, na zewnątrz (tynki piaszczące, tynki nośne)
    --
    Piaszczące, kredujące tynki pokryć środkiem Primer HF; tynki nośne pokryć środkiem  Primer H
    Rofalin Acryl Plus rozcieńczony 10 % dodatkiem wody
    Rofalin Acryl Plus
    Powłoki renowacyjne na stare, nośne powłoki z farb dyspersyjnych, tynki syntetyczne 
    --
    --
    Rofalin Acryl Plus rozcieńczony 10 %  dodatkiem wody
    Rofalin Acryl Plus

  • Wskazówki ogólne
   • W przypadku modrzewia struganego, i drewna iglastego o wysokiej zawartości żywicy, przyczepność i odporność powłoki na warunki atmosferyczne może zostać zmniejszona, szczególnie w przypadku poziomych słojów, sęków i bogatego w żywicę drewna późnego. w takim przypadku należy się spodziewać krótszych odstępów czasowych między konserwacjami i renowacjami. Można temu zaradzić jedynie poprzez wstępne zwietrzanie lub bardzo gruby szlif (p80). w przypadku tych rodzajów drewna (w wersji po przetarciu), należy spodziewać się znacznie dłuższych okresów między konserwacjami i renowacjami.

    Przestrzegać przepisów dotyczących konstrukcyjnej ochrony drewna.

    Nie stosować na powierzchniach poziomych bez spadków drenażowych i bez promienia krawędzi, unikać zastoin wilgoci.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

  Narzędzia, akcesoria i sprzęt ochrony osobistej