• Rofalin Acryl
 • Rofalin Acryl
  • Rofalin Acryl
  • Rofalin Acryl

  Nr art. 232303

  Rofalin Acryl

  Farba chroniąca przed czynnikami atmosferycznymi, przeznaczona do stosowania na drewnie i innych podłożach, we wnętrzach i na otwartej przestrzeni

  Kolor: antracytowy (RAL 7016) | 2323

  Kolor: antracytowy (RAL 7016) | 2323

  Wybierz kolor
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Gęstość (20 °C) około 1,15 - 1,24 g/cm³
  Zapach słaby, charakteristyczny
  Stopień połysku mat
  Lepkość (20 °C) około 2.700 mPa s

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
  • do elementów o ograniczonej stabilności wymiarowej
  • do elementów niestabilnych wymiarowo
  • produkt przeznaczony wyłącznie dla użytkowników profesjonalnych
  • Do drewna stosowanego w pomieszczeniach i na otwartej przestrzeni.
  • Do drewnianych elementów budowlanych stabilnych wymiarowo w ograniczonym zakresie, takich jak okiennice, profile drewniane, altany ogrodowe
  • Do niestabilnych wymiarowo drewnianych elementów budowlanych, jak np. płoty, konstrukcje szachulcowe, wiaty samochodowe, deskowania
  • Do dachowych rynien cynkowych i blach cynkowych
  • Na wiele innych podłoży

  Właściwości

  • produkt wodny
  • Materiał silnie kryjący
  • Nie łuszczy się
  • Powłoka odporna na alkalia, nadaje się również na podłoża mineralne
  • Powłoka odporna na wpływ czynników atmosferycznych, reguluje wilgotność drewna
  • Produkt niskorozpuszczalnikowy, o łagodnym zapachu, mało uciążliwy dla środowiska
  • Szybko schnie
  • Powłoka odporna na szorowanie wg DIN 53778
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Drewniane elementy budowlane stabilne wymiarowo w ograniczonym zakresie i niestabilne wymiarowo: maksymalna dopuszczalna wilgotność drewna wynosi 18%.

   • Przygotowania

    Brud, tłuszcz i łuszczące się stare powłoki należy całkowicie usunąć.

    Podłoża drewniane:

    Zszarzałe i zwietrzałe powierzchnie drewna należy zeszlifować do nośnego podłoża.

    Luźne i spękane sęki jak również otwarte gniazda żywicy należy usunąć i oczyścić za pomocą odpowiednich środków, np. Verdünnung V 101, Środek do mycia pędzli, rozcieńczalnik (art. 1345).

    Drewno stosowane na zewnątrz, które ma zostać zabezpieczone przed niszczącymi drewno owadami, sinizną i zgnilizną, należy uprzednio zaimpregnować środkiem Aqua IG-15-Imprägniergrund IT*.

    Należy przestrzegać polskiej normy PN-EN 927 Farby i lakiery - Wyroby lakierowe i systemy powłokowe na drewno zastosowane na zewnątrz.

    Aby zapobiec przebijaniu zawartych w drewnie garbników w przypadku stosowania tego produktu w kolorze białym i w innych jasnych barwach, najpierw należy nałożyć powłokę z Aqua AG-26-Allgrund.

    Aby uniknąć zanieczyszczenia sąsiadujących elementów budowli przez składniki zawarte w drewnie (np. wypełnień konstrukcji szachulcowej) drewno należy pomalować ze wszystkich stron.

    Stare, zwietrzałe powłoki z carbolinu należy zamalowywać wyłącznie ciemnymi kolorami. Zawsze wykonać malowanie próbne.

    Cynk (stal ocynkowana):

    Umyć opartym na amoniaku środkiem sieciującym, używając do tego celu padu szlifierskiego. Przestrzegać instrukcji BFS nr 5 (Niemcy)

    W przypadku większych obciążeń mechanicznych najpierw nałożyć powłokę gruntującą z Aqua AG-26-Allgrund.

    Podłoża mineralne:

    Podłoża należy przygotować zgodnie z wymogami wytycznych dla farb dyspersyjnych odpornych na szorowanie i wietrzenie (DIN 53 778).

    Stare powierzchnie betonu włóknistego oczyścić z zabrudzeń, glonów i mchów. Podłoże pozostawić aż dobrze wyschnie

    Naprawić uszkodzony tynk.

    Zdatność materiału do aplikacji na starych powłokach olejowych sprawdzić poprzez wykonanie powierzchni próbnej.

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 5 °C maks. 25 °C
   • Wymieszać przed użyciem
   • malowanie pędzlem/wałkiem
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny wynosić od min. +5 °C do maks. +25 °C.

   • Materiał dobrze wymieszać i nakładać sprawnymi ruchami pędzlem lub wałkiem.

    Przestrzegać czasów schnięcia pomiędzy poszczególnymi etapami robót.

    Układ warstw zależny od podłoża: patrz "Przykłady zastosowań".

  • Wskazówki wykonawcze
   • czas schnięcia / dalsza obróbka po upływie 2-4 godz.
   • Przed nałożeniem powłoki na technicznie modyfikowane drewno i materiały drewnopochodne należy przeprowadzić powlekanie próbne i test przydatności do danego obszaru zastosowania.

    W przypadku bieli lub innych jasnych kolorów uprzednio należy nałożyć dwie warstwy Aqua AG-26-Allgrund.

    Kolor zgodny ze wzornikiem powstaje dopiero podczas schnięcia.

    Unikać stykania płaszczyzn lakier - lakier, zwłaszcza podczas sztaplowania.

    Nie stosować na drewnie impregnowanym solami boru.

    W przypadku stosowania we wnętrzach należy zapewnić odpowiednią wentylację.

   • Suszenie

    2-4 godzin w temp. 20°C i wilgotności względnej powietrza 65%.
    Drewno stosowane na otwartej przestrzeni po pomalowaniu należy przez co najmniej 4 godziny chronić przed opadami atmosferycznymi (niebezpieczeństwo spłukania).

    Niskie temperatury, słaba wentylacja i wysoka wilgotność powietrza powodują wydłużenie procesu schnięcia.

   • Rozcieńczanie

    W razie potrzeby rozcieńczać wodą.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • malowanie pędzlem/wałkiem
   • Pędzle do akryli/ szczotki z syntetycznym włóknem, wałki malarskie z mikrofazy

   • Narzędzia bezpośrednio po użyciu należy umyć wodą z dodatkiem płynu do naczyń.

    Brudną ciecz usunąć zgodnie z przepisami.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w miejscu suchym i chłodnym lecz zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej  36 mies.

  • Zużycie
   • ok. 80 ml - 100 ml / m² na jedną warstwę
   • ok. 80 - 100 ml/m² na jedną warstwę
    W przypadku nakładania podkładu z Aqua AG-26-Allgrund (pod jasne kolory): 1 x 100 ml/m²

    Układ warstw zależny od podłoża: patrz "Przykłady zastosowań"

  • Przykłady zastosowań
   • Przykłady zastosowańImpregnacjaPowłoka gruntującaMiędzywarstwaPowłoka nawierzchniowa
    Podłoża drewniane:
    surowe drewno,
    stare, zwietrzałe podłoża drewniane, powłoki renowacyjne na farbach dyspersyjnych, lakierach i lazurach ochronnych

    W razie potrzeby stosować Aqua IG-15-Imprägnier-
    grund IT
    (tylko na zewnątrz)

    Aqua AG-26- Allgrund
    lub
    Rofalin Acryl
    Aqua AG-26- Allgrund lub
    Rofalin Acryl
    Rofalin Acryl
    Cynk (stal ocynkowana):
    cynk, stal cynkowana
    i twarde PCV, Powłoki renowacyjne na  
    starych powłokach malarskich
    --
    Aqua AG-26-Allgrund
    (w przypadku większych wymagań)
    Rofalin Acryl
    Rofalin Acryl
    Podłoża mineralne: cement włóknisty
    --
    1-2 x Tiefengrund
    Rofalin Acryl
    Rofalin Acryl
    Beton licowy,
    beton
    --
    Primer HRofalin Acryl, rozcieńczony dodatkiem
    10 % wody
    Rofalin Acryl
    Stare tynki, na zewnątrz (tynki piaszczące, tynki nośne)
    --
    Piaszczące, kredujące tynki zagruntować środkiem Primer HF, a  
    tynki nośne środkiem  Primer H.
    Rofalin Acryl, rozcieńczony dodatkiem

    10 % wody
    Rofalin Acryl
    Nośne tynki, we wnętrzach (tynki gipsowe, tynki z zaprawy wapiennej, mur licowy)
    --
    Rofalin Acryl, rozcieńczony dodatkiem

    10 % wody
    --
    Rofalin Acryl
    Powłoki renowacyjne na nośnych, starych powłokach z farb dyspersyjnych, tynki syntetyczne
    --
    --
    Rofalin Acryl, rozcieńczony dodatkiem

    10 % wody
    Rofalin Acryl
    Płyty GK
    --
    Tiefgrund W
    Rofalin Acryl
    Rofalin Acryl
    Tapety, raufaza, itp.
    --
    Rofalin Acryl
    --
    Rofalin Acryl

  • Wskazówki ogólne
   • DIN EN 71-3 "Migracja określonych pierwiastków":
    .
    Produkt ten spełnia limity migracji metali ciężkich do zabawek dziecięcych zgodnie z normą DIN EN 71-3 i tym samym spełnia jeden z kilku dalszych wymogów dotyczących bezpieczeństwa zabawek dziecięcych zgodnie z unijną "dyrektywą zabawkową" (2009/48/WE).

    W przypadku modrzewia struganego, i drewna iglastego o wysokiej zawartości żywicy, przyczepność i odporność powłoki na warunki atmosferyczne może zostać zmniejszona, szczególnie w przypadku poziomych słojów, sęków i bogatego w żywicę drewna późnego. w takim przypadku należy się spodziewać krótszych odstępów czasowych między konserwacjami i renowacjami. Można temu zaradzić jedynie poprzez wstępne zwietrzanie lub bardzo gruby szlif (p80). w przypadku tych rodzajów drewna (w wersji po przetarciu), należy spodziewać się znacznie dłuższych okresów między konserwacjami i renowacjami.

    Przestrzegać przepisów dotyczących konstrukcyjnej ochrony drewna.

    Nie stosować na powierzchniach poziomych bez spadków drenażowych i bez promienia krawędzi, unikać zastoin wilgoci.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

  Narzędzia, akcesoria i sprzęt ochrony osobistej