Nr art. 774003

Aqua OWF-68/tm-Öl-Wetterschutz-Farbe [eco]

Głęboko matowa nawierzchniowa farba o działaniu izolującym garbniki, na bazie surowców odnawialnych, do drewna stosowanego we wnętrzach i na zewnątrz

Ecolabel Logo eps
Kolor: biały (RAL 9016) | 7740

Kolor: biały (RAL 9016) | 7740

Wybierz kolor
Jedn. opak.
Dostępność w Centrach Serwisowych
Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

Dane techniczne produktu

W stanie dostarczanym

Spoiwo Na bazie olejów roślinnych i spoiw zbilansowanych masowo
Gęstość (20 °C) około 1,2 g/cm³
Zapach łagodny
Stopień połysku głęboki mat

Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

Zakres zastosowania

 • do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
 • do elementów stabilnych wymiarowo
 • do elementów o ograniczonej stabilności wymiarowej
 • do elementów niestabilnych wymiarowo
 • produkt przeznaczony wyłącznie dla użytkowników profesjonalnych
 • Do drewna stosowanego w pomieszczeniach i na otwartej przestrzeni.
 • Do drewnianych elementów budowlanych stabilnych wymiarowo, jak np. okna i drzwi
 • Do drewnianych elementów budowlanych stabilnych wymiarowo w ograniczonym zakresie, takich jak okiennice, profile drewniane, altany ogrodowe
 • Do niestabilnych wymiarowo drewnianych elementów budowlanych, jak np. płoty, konstrukcje szachulcowe, wiaty samochodowe, deskowania
 • Jako powłoka gruntująca, międzywarstwa i powłoka końcowa
 • Drewniane boksy pszczele, ule i inne drewniane elementy w pszczelarstwie
 • Wyposażenie placów zabaw
 • Zrównoważone budownictwo, nadające się do certyfikacji w ramach DGnB (Niemieckie Stowarzyszenie Budownictwa Zrównoważonego), LEED (Lider w projektowaniu energetycznym i środowiskowym), BNB (System Oceny Budownictwa Zrównoważonego)

Właściwości

 • produkt wodny
 • Produkt wodny, z bardzo małym dodatkiem rozpuszczalnika
 • Odporność na blokowanie (zg. z wytyczną HO.03)
 • Materiał tiksotropowy
 • Szlachetne powierzchnie w głębokim macie
 • Dobra rozlewność
 • Elastyczna powłoka
 • Nie łuszczy się
 • Odporność na wpływ czynników atmosferycznych i na promieniowanie UV
 • Ogranicza przebarwienia powodowane przez rozpuszczalne w wodzie garbniki
 • Na bazie surowców odnawialnych: co najmniej 70%
 • Potwierdzona nieszkodliwość dla pszczół
 • Przygotowanie do pracy
  • Wymagania wobec podłoża

   Podłoże musi być czyste, wolne od pyłu, tłuszczu oraz innych substancji zmniejszających przyczepność. Ponadto należy je prawidłowo przygotować.

   Drewniane elementy budowlane zachowujące wymiar: dopuszczalna wilgotność drewna musi się mieścić w przedziale 11 - 15%

   Drewniane elementy budowlane stabilne wymiarowo w ograniczonym zakresie i niestabilne wymiarowo: maksymalna dopuszczalna wilgotność drewna wynosi 18%.

  • Przygotowania

   Brud, tłuszcz i łuszczące się stare powłoki należy całkowicie usunąć.

   Zszarzałe i zwietrzałe powierzchnie drewna należy zeszlifować do nośnego podłoża.

   Luźne lub spękane sęki oraz otwarte gniazda żywicy należy usunąć i oczyścić za pomocą odpowiednich środków (np. rozcieńczalnika Verdünnung V 101 lub rozcieńczalnika nitro albo uniwersalnego).

   Aby możliwie ograniczyć stosowanie środków ochrony drewna, konstrukcja powinna sprzyjać odprowadzaniu wody (należy unikać poziomych płaszczyzn, otwartych cięć czołowych, szczelin kapilarnych, zastoin wody i wilgoci, kontaktu z wodą rozbryzgową, ostrych krawędzi).

   Drewno, które ma być zabezpieczone przed zgnilizną i sinizną, należy uprzednio zaimpregnować odpowiednim środkiem do ochrony drewna* (nie jest wymagane w przypadku drewna stosowanego w pomieszczeniach zamkniętych).

   W przypadku wodnych materiałów powłokowych zawsze istnieje szczątkowe niebezpieczeństwo przebarwienia powłoki spowodowanego przez garbniki!

   Aby uniknąć zanieczyszczenia sąsiadujących elementów budowli przez składniki zawarte w drewnie (np. wypełnień konstrukcji szachulcowej) drewno należy pomalować ze wszystkich stron.

   Stare, zwietrzałe powłoki z carbolinu należy zamalowywać wyłącznie ciemnymi kolorami. Zawsze wykonać malowanie próbne.

   Należy przestrzegać polskiej normy PN-EN 927 Farby i lakiery - Wyroby lakierowe i systemy powłokowe na drewno zastosowane na zewnątrz.

 • Sposób stosowania
  • Temperatura stosowania min. 10 °C maks. 25 °C
  • Wymieszać przed użyciem
  • Materiał starannie rozmieszać.

   Malowanie pędzlem, natrysk

   Pistolet kubełkowy: dysza: 2,0 - 2,5 mm, ciśnienie powietrza: 2,0 - 3,0 bar

   Natrysk metodą airmix: dysza: 0,28 - 0,33 mm; ciśnienie materiału: 70 - 90 bar; ciśnienie powietrza osłonowego: 1 - 2 bar

   Natrysk metodą airless: dysza: 0,28 - 0,33 mm, ciśnienie materiału: 70 - 90 bar

   Po wyschnięciu nałożyć 2 warstwę.

   W razie potrzeby nałożyć kolejną warstwę.

    

   Powierzchnie cięć czołowych (poprzecznych) należy zabezpieczyć przed chłonięciem wody poprzez wielokrotne pmalowanie materiałem w odpowiednim kolorze. Alternatywnie na powierzchnie cięć czołowych można przed nałożeniem powłoki końcowej nanieść Induline SW-910.

   Naruszone opakowanie należy starannie zamykać, a zawartość zużyć w możliwie krótkim czasie.

 • Wskazówki wykonawcze
  • czas schnięcia / dalsza obróbka po upływie 6 godz.
  • Poprzez wykonanie powierzchni próbnych należy sprawdzić kompatybilność, przyczepność do podłoża i kolor.

   Przed nałożeniem powłoki na technicznie modyfikowane drewno i materiały drewnopochodne należy przeprowadzić powlekanie próbne i test przydatności do danego obszaru zastosowania.

   Nie stosować w temperaturze poniżej + 5°C

   Przy zbyt niskich temperaturach i zbyt wysokiej wilgotności powietrza właściwości te są osiągane z opóźnieniem.

   Nie stosować na drewnie impregnowanym solami boru.

   W przypadku stosowania we wnętrzach należy zapewnić odpowiednią wentylację.

    

   Podczas stosowania i na etapie schnięcia powierzchnie należy chronić przed deszczem, wiatrem, bezpośrednim nasłonecznieniem i osiadaniem kondensatu.

   Kolor zgodny ze wzornikiem powstaje dopiero podczas schnięcia.

    

   *Informacje na temat samozapłonu:

   W testach zewnętrznych testowany produkt wykazał znacznie niższą reaktywność w porównaniu z klasycznymi produktami referencyjnymi do suszenia oksydacyjnego. Ryzyko samozapłonu można zatem sklasyfikować jako niższe.

   Należy zauważyć, że testy przeprowadzone przez EPH nie mogły uwzględnić wszystkich możliwych scenariuszy, które mogą wystąpić w praktyce. Na przykład kontakt przedmiotów i mediów zanieczyszczonych tym produktem, takich jak szmaty lub pyły, z innymi wysoce łatwopalnymi środkami, takimi jak pyły zawierające azotan celulozy lub niektóre rozpuszczalniki, może prowadzić do warunków powodujących zapłon.

   Unikać nadmiernego rozpylania.

   Świeży pył po natrysku pozostawić do wyschnięcia na co najmniej 48 godzin przed jego zamiataniem.

   Osiadający pył aerozolowy należy regularnie usuwać do ognioodpornych pojemników na odpady i spryskiwać wodą, aby zapobiec jego ewentualnemu zapłonowi, zwłaszcza w przypadku dużych ilości tych zanieczyszczeń.

  • Suszenie

   Pyłosuchość powłoka osiaga po ok. 1 godzinie.
   Dalsza obróbka możliwa jest po upływie ok. 6 godzinach

   Wartości sprawdzone w praktyce w temp. 20 °C i przy wilgotności względnej powietrza (wwp) = 65 %.

   Niskie temperatury i wysoka wilgotność powodują wydłużenie procesu schnięcia.

   Zależnie od gatunku drewna, np. w przypadku dębiny, może dochodzić do spowodowanego przez składniki wydłużania się procesu schnięcia.

  • Rozcieńczanie

   Produkt dostarczany jest w stanie gotowym do użycia.

 • Narzędzia/czyszczenie
  • Szczotki z włosiem z tworzywa sztucznego, ławkowce, pistolety kubełkowe, sprzęt do natrysku bezpowietrznego/powietrznomieszanego

    

   Narzędzia natychmiast po użyciu umyć wodą lub środkiem Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat.

   Brudną ciecz usunąć zgodnie z przepisami.

 • Przechowywanie/trwałość
  • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
  • Okres przechowywania 24 mies.
  • W zamkniętych oryginalnych opakowaniach, niezmieszane i nienarażone na działanie mrozu - co najmniej  24  miesiące.

 • Zużycie
  • ok. 80 ml - 100 ml / m² na jedną warstwę
  • Ok. 80 - 100 ml/m² na jedną warstwę
   Białe i jasne kolory: 3 warstwy
   Średnie i ciemne odcienie: 2 warstwy

 • Wskazówki ogólne
  • DIN EN 71-3 "Migracja określonych pierwiastków":
   .
   Produkt ten spełnia limity migracji metali ciężkich do zabawek dziecięcych zgodnie z normą DIN EN 71-3 i tym samym spełnia jeden z kilku dalszych wymogów dotyczących bezpieczeństwa zabawek dziecięcych zgodnie z unijną "dyrektywą zabawkową" (2009/48/WE).

    

   Jasne, w szczególności białe, zarówno rozpuszczalnikowe jak i wodne farby olejne / oparte na żywicach alkidowych wykazują z biegiem czasu mniejszą lub większą skłonność do żółknięcia.

   Jaskrawe, czyste, intensywne kolory mają - z uwagi na zastosowaną pigmentację - niewielką zdolność krycia. W przypadku kolorów krytycznych zalecamy, aby w miejscach ich stosowania na całej powierzchni nałożyć najpierw powłokę gruntującą.

   Jeżeli stosowana jest przezroczysta powłoka ochronna (np. w celu zwiększenia odporności mechanicznej powierzchni lub zapobieżenia ścieraniu się pigmentu), mogą wystąpić niewielkie zmiany koloru.

   W przypadku modrzewia struganego, i drewna iglastego o wysokiej zawartości żywicy, przyczepność i odporność powłoki na warunki atmosferyczne może zostać zmniejszona, szczególnie w przypadku poziomych słojów, sęków i bogatego w żywicę drewna późnego. w takim przypadku należy się spodziewać krótszych odstępów czasowych między konserwacjami i renowacjami. Można temu zaradzić jedynie poprzez wstępne zwietrzanie lub bardzo gruby szlif (p80). w przypadku tych rodzajów drewna (w wersji po przetarciu), należy spodziewać się znacznie dłuższych okresów między konserwacjami i renowacjami.

   Przestrzegać przepisów dotyczących konstrukcyjnej ochrony drewna.

   Nie stosować na powierzchniach poziomych bez spadków drenażowych i bez promienia krawędzi, unikać zastoin wilgoci.

 • Informacja dotycząca utylizacji
  • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

 • Bezpieczeństwo/przepisy
  • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.