• Induline DW-660

  Nr art. 390468

  Induline DW-660

  Wodna powłoka gruntująca i lakier ochroną powłoki, do stosowania w wakumatach

  Kolor: biały (RAL 9016) | 3904

  Kolor: biały (RAL 9016) | 3904

  Wybierz kolor
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Spoiwo emulsja akrylowa
  Gęstość (20 °C) około 1,2 g/cm³
  Zapach charakterystyczny
  Stopień połysku mat jedwabisty
  Lepkość (czas wypływu) w s (20° C, DIN 4) 35-45

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań zewnętrznych
  • produkt przeznaczony wyłącznie dla użytkowników profesjonalnych
  • Do drewna stosowanego na zewnątrz
  • Do drewna iglastego, preferowane gatunki: świerk, jodła
  • Do elementów budowlanych nie zachowujących wymiaru i zachowujących wymiar w ograniczonym zakresie
  • Przemysłowa produkcja seryjna (wakumat)
  • Jako powłoka gruntująca i nawierzchniowa

  Właściwości

  • produkt wodny
  • 3 w 1: podkład izolujący, międzywarstwa i powłoka nawierzchniowa
  • Dobra rozlewność
  • Materiał szybkoschnący
  • Wczesna odporność na blokowanie
  • Przepuszczalność pary wodnej
  • Powłoka odporna na wpływ czynników atmosferycznych, reguluje wilgotność drewna
  • Zawiera substancję zabezpieczającą powłokę przed uszkodzeniem mikrobiologicznym
  • Trudnopalność
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Podłoże musi być czyste, wolne od pyłu, tłuszczu oraz innych substancji zmniejszających przyczepność. Ponadto należy je prawidłowo przygotować.

    Drewniane elementy budowlane stabilne wymiarowo w ograniczonym zakresie i niestabilne wymiarowo: maksymalna dopuszczalna wilgotność drewna wynosi 18%.

   • Przygotowania

    Ewentualnie stosowane nieodporne gatunki drewna należy uprzednio zaimpregnować środkiem ochrony drewna* (* Środki ochrony drewna wymagają zachowania zasad bezpieczeństwa.
    Przed ich użyciem należy zawsze przeczytać etykietę produktu i informacje na jego temat!).

    Należy przestrzegać polskiej normy PN-EN 927 Farby i lakiery - Wyroby lakierowe i systemy powłokowe na drewno zastosowane na zewnątrz.

  • Sposób stosowania
   • Temp. materiału, otoczenia i podłoża co najmniej +15 °C i maks. +30 °C
   • Wymieszać przed użyciem
   • wakumat
   • Natrysk wyłącznie w zamkniętych urządzeniach
   • Materiał starannie rozmieszać, mieszać także podczas stosowania i po przerwach w pracy.

    Po wyschnięciu nałożyć 2 warstwę

    Naruszone opakowanie należy starannie zamykać, a zawartość zużyć w możliwie krótkim czasie.

  • Wskazówki wykonawcze
   • czas schnięcia / dalsza obróbka po upływie 4 godz.
   • Poprzez wykonanie powierzchni próbnych należy sprawdzić kompatybilność, przyczepność do podłoża i kolor.

    Przed nałożeniem powłoki na technicznie modyfikowane drewno i materiały drewnopochodne należy przeprowadzić powlekanie próbne i test przydatności do danego obszaru zastosowania.

    Należy zwrócić uwagę na dobrą wentylację.

    Nie stosować w warunkach bezpośredniego nasłonecznienia.

    W przypadku wodnych materiałów powłokowych zawsze istnieje szczątkowe niebezpieczeństwo przebarwienia powłoki spowodowanego przez garbniki!

    Zbyt mocne rozcieńczenie produktu, zbyt wysoka wilgotność drewna lub nieprzestrzeganie zalecanej kolejności nakładania warstw, ilości nakładanego materiału lub czasów schnięcia może mieć negatywny wpływ na skuteczność izolującego działania produktu.

   • Suszenie

    Powłoka uzyskuje pyłosuchość po około 1 gdozinie, do dalszej obróbki nadaje się po około 4 godzinach (w temp. 23 °C i przy 50 % w.w.p.),
    do sztaplowania zdatna jest po 24 godzinach.

    Dalsza obróbka po suszeniu wymuszonym: w zależności od urządzenia po około 20 minutach /przed opakowaniem polakierowany element musi zostać ochłodzony do temperatury < 25°C.

    Niskie temperatury, słaba wentylacja i wysoka wilgotność powietrza powodują wydłużenie procesu schnięcia.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • wakumat
   • Natrysk wyłącznie w zamkniętych urządzeniach
   • Wakumat, urządzenia natryskowe

   • Wakumat, urządzenia natryskowe i polewarki

    Narzędzia natychmiast po użyciu umyć wodą lub środkiem Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat.

    Brudną ciecz usunąć zgodnie z przepisami.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej  12 mies.

  • Zużycie
   • 100 - 120 g/m² na jedną warstwę, nakładać co najmniej dwie warstwy

  • Wskazówki ogólne
   • Produkt nie nadaje się do barwienia w lokalnych mieszalniach za pomocą systemu past pigmentowych Remmers Aqua Pigment Paste.

    W przypadku modrzewia struganego, i drewna iglastego o wysokiej zawartości żywicy, przyczepność i odporność powłoki na warunki atmosferyczne może zostać zmniejszona, szczególnie w przypadku poziomych słojów, sęków i bogatego w żywicę drewna późnego. w takim przypadku należy się spodziewać krótszych odstępów czasowych między konserwacjami i renowacjami. Można temu zaradzić jedynie poprzez wstępne zwietrzanie lub bardzo gruby szlif (p80). w przypadku tych rodzajów drewna (w wersji po przetarciu), należy spodziewać się znacznie dłuższych okresów między konserwacjami i renowacjami.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.