Nr art. 398720

  Induline LW-710

  Wodna lazura cienkowarstwowa niezawierająca biocydów, przeznaczona do drewna stosowanego na zewnątrz i w pomieszczeniach

  Kolor: Induline LW-710 | 3987

  Kolor: Induline LW-710 | 3987

  Wybierz kolor
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Spoiwo system akrylowo-alkidowy
  Gęstość (20 °C) 1,04 g/cm³
  Zapach charakterystyczny
  Stopień połysku połysk

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
  • do elementów o ograniczonej stabilności wymiarowej
  • do elementów niestabilnych wymiarowo
  • produkt przeznaczony wyłącznie dla użytkowników profesjonalnych
  • Do drewna stosowanego w pomieszczeniach i na otwartej przestrzeni.
  • Do drewna iglastego i liściastego.
  • Do drewnianych elementów budowlanych stabilnych wymiarowo w ograniczonym zakresie, takich jak okiennice, profile drewniane, altany ogrodowe
  • Do niestabilnych wymiarowo drewnianych elementów budowlanych, jak np. płoty, konstrukcje szachulcowe, wiaty samochodowe, deskowania
  • Jako powłoka gruntująca, międzywarstwa i powłoka końcowa

  Właściwości

  • produkt wodny
  • Produkt na bazie wody: nie wydziela uciążliwego zapachu, do mycia narzędzi wystarczy woda
  • Dobra rozlewność
  • Szybkie schnięcie umożliwia nałożenie 2 warstw w ciągu jednego dnia
  • Pozwala drewnu oddychać
  • Wykazuje doskonałą przyczepność (także na mokro)
  • Wysoka żywotność dzięki specjalnej kombinacji spoiw
  • Nie łuszczy się
  • Nie zawiera konserwantów powłoki ani środków wgłębnej ochrony drewna
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Podłoże musi być czyste, wolne od pyłu, tłuszczu oraz innych substancji zmniejszających przyczepność. Ponadto należy je prawidłowo przygotować.

    Drewniane elementy budowlane stabilne wymiarowo w ograniczonym zakresie i niestabilne wymiarowo: maksymalna dopuszczalna wilgotność drewna wynosi 18%.

   • Przygotowania

    Brud, tłuszcz i łuszczące się stare powłoki należy całkowicie usunąć.

    Zszarzałe i zwietrzałe powierzchnie drewna należy zeszlifować do nośnego podłoża.

    Stare, nieuszkodzone powłoki malarskie należy przeszlifować.

    Ewentualnie stosowane nieodporne gatunki drewna należy uprzednio zaimpregnować środkiem ochrony drewna* (* Środki ochrony drewna wymagają zachowania zasad bezpieczeństwa.
    Przed ich użyciem należy zawsze przeczytać etykietę produktu i informacje na jego temat!).

    Należy przestrzegać polskiej normy PN-EN 927 Farby i lakiery - Wyroby lakierowe i systemy powłokowe na drewno zastosowane na zewnątrz.

    Luźne lub spękane sęki oraz otwarte gniazda żywicy należy usunąć i oczyścić za pomocą odpowiednich środków (np. rozcieńczalnika Verdünnung V 101 lub rozcieńczalnika nitro albo uniwersalnego).

  • Sposób stosowania
   • Temp. materiału, otoczenia i podłoża co najmniej +15 °C i maks. +25 °C
   • Wymieszać przed użyciem
   • malowanie pędzlem/wałkiem, natrysk airless/airmix, pistolet kubełkowy
   • Materiał starannie rozmieszać, mieszać także podczas stosowania i po przerwach w pracy.

    Nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskowo.

    Natrysk metodą airless: dysza: 0,28 mm, ciśnienie materiału: 80 - 120 bar.

    Natrysk metodą airmix: dysza: 0,28 mm, ciśnienie materiału: 60 - 100 bar, ciśnienie powietrza osłonowego: 1,2 - 2,0 bar.

    Pistolet kubełkowy: średnica dyszy: 1,8 - 2,0 mm, ciśnienie powietrza: 2 - 2,5 bar

    Naruszone opakowanie należy starannie zamykać, a zawartość zużyć w możliwie krótkim czasie.

  • Wskazówki wykonawcze
   • czas schnięcia / dalsza obróbka po upływie 4 godz.
   • Poprzez wykonanie powierzchni próbnych należy sprawdzić kompatybilność, przyczepność do podłoża i kolor.

    Należy zwrócić uwagę na dobrą wentylację.

   • Suszenie

    Niskie temperatury, słaba wentylacja i wysoka wilgotność powietrza powodują wydłużenie procesu schnięcia.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • malowanie pędzlem/wałkiem, natrysk airless/airmix, pistolet kubełkowy
   • Urządzenie natryskowe typu airless lub airmix, pistolety kubełkowe, pędzle do akryli, wałki malarskie z mikrowłókniny

    Narzędzia natychmiast po użyciu umyć wodą lub środkiem Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat.

    Brudną ciecz usunąć zgodnie z przepisami.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej  12 mies.

  • Zużycie
   • ok. 100 ml - 150 ml / m² na jedną warstwę
   • Około 100 - 150 ml/m² na na jedną warstwę, nakładać co najmniej 2 warstwy

  • Wskazówki ogólne
   • DIN EN 71-3 "Migracja określonych pierwiastków":
    .
    Produkt ten spełnia limity migracji metali ciężkich do zabawek dziecięcych zgodnie z normą DIN EN 71-3 i tym samym spełnia jeden z kilku dalszych wymogów dotyczących bezpieczeństwa zabawek dziecięcych zgodnie z unijną "dyrektywą zabawkową" (2009/48/WE).

    W przypadku modrzewia struganego, i drewna iglastego o wysokiej zawartości żywicy, przyczepność i odporność powłoki na warunki atmosferyczne może zostać zmniejszona, szczególnie w przypadku poziomych słojów, sęków i bogatego w żywicę drewna późnego. w takim przypadku należy się spodziewać krótszych odstępów czasowych między konserwacjami i renowacjami. Można temu zaradzić jedynie poprzez wstępne zwietrzanie lub bardzo gruby szlif (p80). w przypadku tych rodzajów drewna (w wersji po przetarciu), należy spodziewać się znacznie dłuższych okresów między konserwacjami i renowacjami.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.