Nr art. 510005

Induline LW-722 [eco]

Oszczędzająca zasoby naturalne, wodna, przezroczysta powłoka do okien drewniano-aluminiowych i innych elementów konstrukcyjnych

Stopień połysku
Induline LW-722/10 [eco] głęboki mat
Kolor: bezbarwny | 5100

Kolor: bezbarwny | 5100

Wybierz kolor
Dostępność w Centrach Serwisowych
Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

Dane techniczne produktu

W stanie dostarczanym

Spoiwo akryl
Gęstość (20 °C) około 1,03 g/cm³
Zapach charakyterystyczny
Stopień połysku głęboki mat

Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

Zakres zastosowania

 • do elementów stabilnych wymiarowo
 • produkt przeznaczony wyłącznie dla użytkowników profesjonalnych
 • Do drewna iglastego i liściastego.
 • Do stabilnych wymiarowo elementów drewniano-aluminiowych, jak np. aluminiowo-drewniane okna i drzwi
 • Konstrukcje chronione, nienarażone na bezpośredni wpływ czynnioków zwietrzających
 • Jako międzywarstwa i powłoka końcowa.
 • Do aplikacji jedno- i wielowarstwowej

Właściwości

 • produkt wodny
 • Produkt oparty jest na spoiwach zbilansowanych pod względem zawartości biomasy. Przy produkcji spoiwa 100% surowców kopalnych zastąpiono odnawialnymi.
 • Dobra rozlewność
 • Odporność na blokowanie (zg. z wytyczną HO.03)
 • Odporność na UV, stabilność kolorów
 • Ogranicza uwypuklanie rysunku usłojenia drewna i jego żólknięcie
 • Powłoka przyjemna w dotyku
 • Przygotowanie do pracy
  • Wymagania wobec podłoża

   Podłoże musi być czyste, wolne od pyłu, tłuszczu oraz innych substancji zmniejszających przyczepność. Ponadto należy je prawidłowo przygotować.

   Drewniane elementy budowlane zachowujące wymiar: dopuszczalna wilgotność drewna musi się mieścić w przedziale 11 - 15%

  • Przygotowania

   Ewentualnie stosowane nieodporne gatunki drewna należy uprzednio zaimpregnować środkiem ochrony drewna* (* Środki ochrony drewna wymagają zachowania zasad bezpieczeństwa.
   Przed ich użyciem należy zawsze przeczytać etykietę produktu i informacje na jego temat!).

   Podłoże należy przygotować nakładając odpowiednie powłoki gruntujące i międzywarstwy, w razie potrzeby wykonując szlif pośredni.

   Spoiny parapetowe należy ewentualnie zabezpieczyć za pomocą środka Induline V-Fugenschutz (art. 3495) lub Induline AF-920 (art. 7732).

 • Sposób stosowania
  • Temp. materiału, otoczenia i podłoża co najmniej +15 °C i maks. +30 °C
  • Wymieszać przed użyciem
  • natrysk airmix/airless
  • Podane wartości odnoszą się do materiału w stanie nierozcieńczonym. Najlepszy rezultat aplikacji natryskowej uzyskuje się, gdy temperatura materiału mieści się w przedziale 15 do 20 °C.

   Natrysk metodą airless: dysza: 0,28 - 0,33 mm, ciśnienie materiału: 70 - 90 bar

   Natrysk metodą airmix: dysza: 0,28 - 0,33 mm; ciśnienie materiału: 70 - 90 bar; ciśnienie powietrza osłonowego: 1 - 2 bar

   Naruszone opakowanie należy starannie zamykać, a zawartość zużyć w możliwie krótkim czasie.

 • Wskazówki wykonawcze
  • czas schnięcia / dalsza obróbka po upływie 4 godz.
  • Poprzez wykonanie powierzchni próbnych należy sprawdzić kompatybilność, przyczepność do podłoża i kolor.

   Należy zwrócić uwagę na dobrą wentylację.

   Nie stosować w warunkach bezpośredniego nasłonecznienia i w temperaturach poniżej 15 °C lub przekraczających 30 °C

   W przypadku dębiny zawarte w niej garbniki w kontakcie z wodorozcieńczalnymi lazurami dyspersyjnymi mogą powodować powstawanie ciemnych przebarwień.

   Aby zapobiec aktywacji zawartych w drewnie garbników, należy przeprowadzić suszenie wymuszone.

   Wersja bezbarwna nie nadaje się do stosowania na płaszczyznach zewnętrznych, narażonych na bezpośrednie zwietrzanie.

   Zalecenia dotyczące aplikacji powłok odnoszące się do konkretnych gatunków drewna używanego do produkcji okien i drzwi zewnętrznych można znaleźć za pomocą naszej wyszukiwarki systemów na stronie internetowej www.remmers.pl.

  • Rozcieńczanie

   W razie potrzeby rozcieńczać wodą (maksymalny dodatek: 5 %).

 • Narzędzia/czyszczenie
  • natrysk airmix/airless
  • Pistolety ręczne, automaty natryskowe

   Narzędzia natychmiast po użyciu umyć wodą lub środkiem Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat.

   Brudną ciecz usunąć zgodnie z przepisami.

 • Przechowywanie/trwałość
  • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
  • Okres przechowywania: 12 mies.
  • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej  12 mies.

 • Zużycie
  • ok. 125 ml - 225 ml / m² na jedną warstwę
  • około 125-225 ml/m² (plus strata na rozprysk), co odpowiada mokrej warstwie o grubości 125-225 µm, grubość suchej warstwy: 40-80 µm)

 • Wskazówki ogólne
  • Materiały uszczelniające muszą wykazywać tolerancję w kontakcie z powłokami i można je nanosić dopiero wówczas, gdy powłoka malarska dobrze wyschnie.

   Należy stosować wyłącznie profile nie zawierające plastyfikatorów.

   Poprzez zastosowanie tego produktu razem z Induline Mix & Go można sporządzić nadający się do nanoszenia pędzlem lakier do odświeżania i wykonywania poprawek.

   Drewno stosowane na otwartej przestrzeni narażone jest na silne obciążenia klimatyczne i środowiskowe. Powłoki podlegają naturalnym procesom starzenia się, ścierania i degradacji. Rozkład przebiega zależnie od poziomu działających na drewno obciążeń (łagodnie, średnio lub intensywnie) Na elemencie budowlanym lub całej budowli mogą wystąpić różne stadia zwietrzenia. Aby drewnianym elementom budowlanym zapewnić skuteczną ochronę na wiele lat, warto raz do roku kontrolować ich powierzchnię. Ewentualne uszkodzenia należy po uprzednim oczyszczeniu bezzwłocznie naprawić.

   Do czyszczenia i pielęgnacji polecamy nasz "Zestaw do pielegnacji okien" (art. 2745)

   Powłokę renowacyjną wykonać z Aqua HSL-35/m-Profi-Holzschutz Lasur 3 w 1 oraz Aqua DSL-55-Dichtschicht-Lasur PU.

   ---

 • Informacja dotycząca utylizacji
  • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

 • Bezpieczeństwo/przepisy
  • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.