• Induline OW-815
 • Induline OW-815
  • Induline OW-815
  • Induline OW-815

  Nr art. 345120

  Induline OW-815

  Wodna powłoka ochronna do desek tarasowych

  Kolor: bezbarwny | 3451

  Kolor: bezbarwny | 3451

  Wybierz kolor
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Spoiwo dyspersja akrylowa
  Gęstość (20 °C) ok. 1,03 g/cm³
  Zapach charakterystyczny
  Stopień połysku mat
  Lepkość (czas wypływu) w s (20° C, DIN 4) ok. 15

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań zewnętrznych
  • do elementów o ograniczonej stabilności wymiarowej
  • do elementów niestabilnych wymiarowo
  • do drewna ogrodowego
  • produkt przeznaczony wyłącznie dla użytkowników profesjonalnych
  • Do drewna stosowanego na zewnątrz
  • Do elementów budowlanych nie zachowujących wymiaru i zachowujących wymiar w ograniczonym zakresie
  • Do desek tarasowych i drewnianych mebli ogrodowych

  Właściwości

  • produkt wodny
  • Wysoka trwałość dzięki zawartości specjalnych absorberów UV i stabilizatorów ligniny.
  • Powłoka odporna na wpływ czynników atmosferycznych, reguluje wilgotność drewna
  • Zawiera substancję zabezpieczającą powłokę przed uszkodzeniem mikrobiologicznym
  • Szybko schnie
  • Nie łuszczy się
  • Bardzo dobra przyczepność do podłoża
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Podłoże musi być czyste, wolne od pyłu, tłuszczu oraz innych substancji zmniejszających przyczepność. Ponadto należy je prawidłowo przygotować.

    Drewniane elementy budowlane stabilne wymiarowo w ograniczonym zakresie i niestabilne wymiarowo: maksymalna dopuszczalna wilgotność drewna wynosi 18%.

   • Przygotowania

    Stare powłoki należy zeszlifować lub usunąć chemicznie, a powierzchnię drewna oczyścić.

    Tłuste i bogate w żywicę gatunki drewna należy bezpośrednio przed nakładaniem powłoki starannie umyć za pomocą rozcieńczalnika Verdünnung V 101.

    Ewentualnie stosowane nieodporne gatunki drewna należy uprzednio zaimpregnować środkiem ochrony drewna* (* Środki ochrony drewna wymagają zachowania zasad bezpieczeństwa.
    Przed ich użyciem należy zawsze przeczytać etykietę produktu i informacje na jego temat!).

  • Sposób stosowania
   • Temp. materiału, otoczenia i podłoża co najmniej +15 °C i maks. +25 °C
   • Wymieszać przed użyciem
   • wakumat
   • Maszyna do malowania desek / szczotkarka
   • Natrysk wyłącznie w zamkniętych urządzeniach
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +15 °C do maks. +25 °C

   • Materiał starannie rozmieszać, mieszać także podczas stosowania i po przerwach w pracy.

    Po wyschnięciu nałożyć 2 warstwę.

    Naruszone opakowanie należy starannie zamykać, a zawartość zużyć w możliwie krótkim czasie.

  • Wskazówki wykonawcze
   • czas schnięcia / dalsza obróbka po upływie 4 godz.
   • Poprzez wykonanie powierzchni próbnych należy sprawdzić kompatybilność, przyczepność do podłoża i kolor.

    Przed nałożeniem powłoki na technicznie modyfikowane drewno i materiały drewnopochodne należy przeprowadzić powlekanie próbne i test przydatności do danego obszaru zastosowania.

    Proszę wykonać próbne malowanie w warunkach praktycznych w wybranym systemie, a następnie zbadać właściwości powierzchni.

    W przypadku gatunków drewna o dużej zawartości rozpuszczalnych w wodzie garbników, jak np. dąb, czerwony cedr, afcelia, redwood itp. opady mogą spowodować ich wymywanie. Może to skutkować powstaniem przebarwień na jasnym murze lub tynku.

    W miejscach narażonych na zwietrzanie niezbędne jest regularne nakładanie powłok pielęgnacyjnych.

   • Suszenie

    Pyłosuchość powłoka osiąga po upływie ok. 2 godz.
    Do nakładania kolejnych warstw nadaje się po upływie ok. 4 godz.
    Wytrzymałość uzyskuje po ok.. 24 godz.

    Wartości sprawdzone w praktyce w temp. 20 °C i przy wilgotności względnej powietrza (wwp) = 65 %.

    Niskie temperatury, słaba wentylacja i wysoka wilgotność powietrza powodują wydłużenie procesu schnięcia.

   • Rozcieńczanie

    Materiał gotowy do użycia

  • Narzędzia/czyszczenie
   • wakumat
   • Maszyna do malowania desek / szczotkarka
   • Natrysk wyłącznie w zamkniętych urządzeniach
   • wakumat, automat natryskowy, maszyna do malowania desek

   • Narzędzia natychmiast po użyciu umyć wodą lub środkiem Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat.

    Brudną ciecz usunąć zgodnie z przepisami.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • Okres przechowywania 24 mies.
   • W zamkniętych oryginalnych opakowaniach, niezmieszane i nienarażone na działanie mrozu - co najmniej  24  miesiące.

  • Zużycie
   • ok. 60 ml - 80 ml / m² na jedną warstwę
   • Zależnie od nasiąkliwości drewna 60-80 ml/m² na jedną warstwę

   • Maks. 2 warstwy, nakładać cienko.

    Nadmiar materiału (w szczególności we wpustach i rowkach) należy natychmiast zebrać wzgl. wyrównać.

  • Wskazówki ogólne
   • W przypadku modrzewia struganego, i drewna iglastego o wysokiej zawartości żywicy, przyczepność i odporność powłoki na warunki atmosferyczne może zostać zmniejszona, szczególnie w przypadku poziomych słojów, sęków i bogatego w żywicę drewna późnego. w takim przypadku należy się spodziewać krótszych odstępów czasowych między konserwacjami i renowacjami. Można temu zaradzić jedynie poprzez wstępne zwietrzanie lub bardzo gruby szlif (p80). w przypadku tych rodzajów drewna (w wersji po przetarciu), należy spodziewać się znacznie dłuższych okresów między konserwacjami i renowacjami.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

  Możliwe produkty systemowe