• Induline ZL-550

  Nr art. 28343305

  Induline ZL-550

  Rozpuszczalnikowa, bezbarwna, dwukomponentowa międzywarstwa do aplikacji natryskowej

  Kolor: bezbarwny | 283433
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Spoiwo akryl
  Gęstość (20 °C) Około 0,93 g/ml
  Temperatura zapłonu < 21°C
  Zapach charakterystyczny
  Lepkość (czas wypływu) w s (20° C, DIN 4) Około 30

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
  • do elementów stabilnych wymiarowo
  • produkt przeznaczony wyłącznie dla użytkowników profesjonalnych
  • Do drewna stosowanego w pomieszczeniach i na otwartej przestrzeni.
  • Do drewna iglastego i liściastego.
  • Drewniane elementy budowlane, stabilne wymiarowo, np. drzwi, okna i okiennice
  • Podkład przyczepnościowy pod systemy powłok typu "antyk", przeznaczone do drzwi zewnętrznych i okien

  Właściwości

  • produkt rozpuszczalnikowy
  • Bardzo dobra rozlewność
  • Wysoka stabilność
  • Wysoka przezroczystość, dobre podkreślanie rysunku usłojenia drewna
  • Ogranicza podnoszenie się włókien
  • Na płytach MDF można aplikować bezpośrednio (bez warstwy podkładowej)
  • Dobra podatność na szlifowanie
  • Dobre działanie izolujące
  • Dobra ochrona przed wilgocią
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Podłoże musi być czyste, wolne od pyłu, tłuszczu oraz innych substancji zmniejszających przyczepność. Ponadto należy je prawidłowo przygotować.

    Drewniane elementy budowlane zachowujące wymiar: dopuszczalna wilgotność drewna musi się mieścić w przedziale 11 - 15%

   • Przygotowania

    Gniazda żywicy usunąć.

    Ewentualnie stosowane nieodporne gatunki drewna należy uprzednio zaimpregnować środkiem ochrony drewna* (* Środki ochrony drewna wymagają zachowania zasad bezpieczeństwa.
    Przed ich użyciem należy zawsze przeczytać etykietę produktu i informacje na jego temat!).

  • Sposób stosowania
   • Temp. materiału, otoczenia i podłoża co najmniej +15 °C i maks. +30 °C
   • Wymieszać przed użyciem
   • natrysk airmix/airless
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od 15 °C do 30 °C.

   • Materiał starannie rozmieszać.

    Natrysk metodą airless: dysza: 0,23-0,28 mm, ciśnienie materiału: 80-120 bar.

    Urządzenie natryskowe airmix: dysza: 0,23 - 0,28 mm, ciśnienie natrysku: 80 - 100 bar, ciśnienie powietrza 1,2 - 2,0 bar

    Przed ponowną aplikacją wykonać międzyszlif: P 280, po czym usunąć pył szlifierski. Po wyschnięciu przez noc nanieść końcową warstwę.

    Naruszone opakowanie należy starannie zamykać, a zawartość zużyć w możliwie krótkim czasie.

  • Wskazówki wykonawcze
   • czas schnięcia / dalsza obróbka po upływie 12 godz.
   • Tolerancję z podłożem oraz skuteczność działania izolującego należy sprawdzić poprzez wykonanie powierzchni próbnej.

    Przed nałożeniem powłoki na technicznie modyfikowane drewno i materiały drewnopochodne należy przeprowadzić powlekanie próbne i test przydatności do danego obszaru zastosowania.

    Należy zwrócić uwagę na dobrą wentylację.

   • Suszenie

    Powłoka osiąga pyłosuchość po około 40-50 minutach, zdatność do szlifowania po około 2 godzinach

    Po co najmniej 12, lecz nie więcej, niż 24 godzinach, można nałożyć warstwę bezbarwnego lakieru
    W razie dłuższej przerwy należy wykonać ponowny międzyszlif i ponowna, lekka aplikacja międzywarstwy.

   • Rozcieńczanie

    Produkt dostarczany jest w stanie gotowym do stosowania, w razie potrzeby rozcieńczyć dodając od 5 do 10% rozcieńczalnika V-890-Verdünnung.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • natrysk airmix/airless
   • Ręczne pistolety natryskowe, automaty natryskowe

   • Narzędzia myć środkiem WV-891-Waschverdünnung albo V-890-Verdünnung.

    Brudną ciecz usunąć zgodnie z przepisami.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej  12 mies.

  • Zużycie
   • ok. 125 ml - 150 ml / m² na jedną warstwę
   • 125 - 150 ml/m² na jedną warstwę, co odpowiada mokrej warstwie o grubości 125 - 150 µm, Grubość suchej warstwy: 25 - 40 µm)

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.